Slovenský jazyk - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

Podkategórie:

Gramatika (497)
Básne (412)
Rozprávky (678)
  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina V hoteli, dva hotely (Hotel skloňovanie) Referát 112 slov 101 1 1 19.09.2017 0
Slovenčina Janko Kráľ - Orol - báseň a rozbor Referát 428 slov 482 3 3 23.08.2017 0
Slovenčina Nemusíš - Milan Rúfus Ostatné 109 slov 1126 9 16 03.07.2017 0
Slovenčina Rozlúčenie - Milan Rúfus Ostatné 79 slov 1023 7 9 03.07.2017 0
Slovenčina DIEVČA V ROZKVETE - J. Smrek Ostatné 102 slov 980 10 14 03.07.2017 0
Slovenčina Výber - Valter Brichta Ostatné 54 slov 747 13 13 03.07.2017 0
Slovenčina Dážď - Ján Šimonovič Ostatné 57 slov 654 5 5 03.07.2017 0
Slovenčina Panna - J. Stacho Ostatné 149 slov 590 5 11 03.07.2017 0
Slovenčina BALADA - Maša Haľamová Ostatné 47 slov 660 14 9 03.07.2017 0
Slovenčina Lúčny popevok - Pavol Horov Ostatné 84 slov 580 8 10 03.07.2017 0
Slovenčina Prvé sväté prijímanie - Príhovor Referát 622 slov 254 8 8 02.06.2017 0
Slovenčina Spôsoby obohacovania slovnej zásoby Poznámky 167 slov 318 17 13 25.05.2017 2
Slovenčina Lexikológia – slovná zásoba z hľadiska pôvodu, doby používania, expresívnosti Referát 378 slov 233 11 7 24.05.2017 7
Slovenčina Komično ako estetická kategória drámy, stupne humoru Referát 1093 slov 174 7 5 24.05.2017 0
Slovenčina Lexikológia, druhy a významy slovníkov Referát 465 slov 207 8 10 24.05.2017 0
Slovenčina Dráma ako literárny druh, znaky a žánre Referát 1497 slov 261 8 10 24.05.2017 8
Slovenčina Slovenská moderna a symbolizmus Referát 434 slov 156 9 11 24.05.2017 0
Slovenčina Lexikológia, slová jedno a viacvýznamové Referát 200 slov 217 11 13 24.05.2017 0
Slovenčina Interpunkcia, písanie čiarky v slovenskom jazyku Referát 308 slov 173 11 11 24.05.2017 0
Slovenčina Avantgarda, smery a tendencie v medzivojnovej poézii Referát 390 slov 125 11 8 24.05.2017 0
Slovenčina Naturizmus v slovenskej medzivojnovej literatúre Referát 843 slov 128 8 7 24.05.2017 0
Slovenčina Delenie viet podľa modálnosti, členitosti a zloženia Referát 500 slov 316 11 10 24.05.2017 0
Slovenčina 10. Citoslovcia – Interjekcie Referát 139 slov 175 11 9 23.05.2017 1
Slovenčina 9. Častice – Partikuly Referát 173 slov 180 12 11 23.05.2017 0
Slovenčina 8. Spojky – Konjukcie Referát 103 slov 200 12 9 23.05.2017 0
Slovenčina 7. Predložky – Prepozície Referát 80 slov 186 11 16 23.05.2017 0
Slovenčina 6. Príslovky – Adverbiá Referát 176 slov 157 9 8 23.05.2017 0
Slovenčina 5. Slovesá – Verbá Referát 175 slov 218 11 15 23.05.2017 0
Slovenčina 4. Číslovky – Numeráliá Referát 182 slov 139 6 10 23.05.2017 0
Slovenčina 3. Zámená – Pronominá Referát 142 slov 161 11 14 23.05.2017 0
Slovenčina 2. Prídavné mená – Adjektíva Referát 47 slov 140 12 9 23.05.2017 2
Slovenčina 1. Podstatné mená Referát 215 slov 177 8 6 23.05.2017 0
Slovenčina Opisný slohový postup rozdelenie Referát 384 slov 119 10 8 23.05.2017 0
Slovenčina Realizmus v slovenskej próze. Znaky, autori, tvorba. Referát 2450 slov 177 10 6 23.05.2017 0
Slovenčina Tvorba P.O. Hviezdoslava, sonet Referát 826 slov 119 9 9 23.05.2017 0
Slovenčina SLOVENSKÝ ROMANTIZMUS, štúrovci Referát 1529 slov 141 10 11 23.05.2017 0
Slovenčina Kodifikácia spisovnej slovenčiny, historický význam Referát 258 slov 97 6 7 23.05.2017 0
Slovenčina Ján Kollár a Ján Hollý Referát 1055 slov 117 9 4 23.05.2017 0
Slovenčina Slovenčina od čias Bernoláka po súčasnú podobu Referát 248 slov 78 4 6 23.05.2017 0
Slovenčina Staroslovienska literatúra charakteristika Referát 431 slov 96 6 6 23.05.2017 0
Slovenčina Jazykové štýly znaky a rozdelenie Referát 267 slov 168 7 5 23.05.2017 0
Slovenčina Vedomosti človeku nikto nevezme (Úvaha) Ostatné 236 slov 245 9 8 23.05.2017 0
Slovenčina Dobrého priateľa si váž ako drahý poklad (Úvaha) Ostatné 257 slov 342 16 15 11.05.2017 1
Slovenčina Sny sa môžu stať skutočnosťou (Úvaha) Referát 311 slov 467 15 16 11.05.2017 10
Slovenčina Koniec poviedky - Jack London Referát 284 slov 322 20 25 11.05.2017 0
Slovenčina Popolcová streda Referát 184 slov 249 14 16 03.05.2017 0
Slovenčina Fašiangy Referát 104 slov 282 17 19 03.05.2017 0
Slovenčina Na Blažeja 3. 2. Referát 94 slov 280 23 23 03.05.2017 0
Slovenčina Hromnice 2. 2. Referát 646 slov 198 16 18 03.05.2017 0
Slovenčina Traja králi 6. 1. Referát 304 slov 266 17 14 03.05.2017 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 991 Ďalej

Slovenský jazyk - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#básne na hviezdoslavov kubín 4.ročník #báseň na hviezdoslav kubín pre 5.ročník #hviezdoslavov kubín 7.ročník básničky #basnicky na hviezdoslavov kubin pre 6.rocnik #basne pre 8. rocnik #milan rúfus básničky #blahoželanie k 70. narodeninám #príhovor k 50-tim narodeninám otca #básne na recitáciu #basničky na hviezdoslavov kubín pre 3. ročník #basničky na hviezdoslavov kubín pre 4. ročník #príhovor na kare #Básničky na Hviezdoslavov Kubín pre 2. ročník #prihovor k 50 narodeninam mame #slavnostny prejav babke k-70 narodeninam #slávnostný príhovor k  80 narodeninám #prihovor k 60 narodeninam otcovi #krista bendová básne #blahoželanie k odchodu do dôchodku #príhovor k 50 narodeninám pre mamu #basen pre 2 rocnik zs #svadobný príhovor vtipný #slavnostny prejav k narodeninam #blahoželania k narodeninám s náboženskou tematikou #Poďakovanie za gratulácie k narodeninam #básničky na hviezdoslavov kubín 3 ročník #basne na hviezdoslavov kubin pre 7.rocnik #žiadosť o prijatie do zamestnania ucitel #prihovor oslavenca  k hostom #podakovanie kolegyni pri odchode z prace #Básničky na Hviezdoslavov Kubín pre 9. ročník #prihovor k odchodu do dochodku #básnický na hviezdoslavov kubin pre 8.ročník #báseň na koniec školského roka #próza na prednes #slavnostny prejav den matiek #privitanie hosti na oslave narodenin #Blahoželanie k zlatej svadbe #ziadost o prijatie do pracovneho pomeru vzor #báseň na hvieydoslavov kubín pre 3. ročník #žiadost o prijatie na letnu brigadu vzor #diktaty pre 8 rocnik #príhovor zivotne jubileum #umelecký opis miesto ktoré mám rád #básne pre 7 ročník zš #blahoželania k narodeninám po nemecky #príhovor triedneho učiteľa na stužkovej slávnosti #basničky na hviezdoslavov kubín pre 7. ročník #Básničky na Hviezdoslavov Kubín pre 5. ročník #Basne pre 6 rocnik

Slovenský jazyk - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Slovenský jazyk Kategória Rozsah
Slovenčina Svadobné vinše Básne 2581 slov
Slovenčina Blahoželania k narodeninám kamarátke Básne 4415 slov
Slovenčina Diktáty pre 3. ročník Gramatika 5746 slov
Slovenčina Diktáty pre 2. ročník Gramatika 2096 slov
Slovenčina Narodeniny a jubileá - Vinše Básne 2719 slov
Slovenčina Vinše k narodeninám Básne 3618 slov
Slovenčina Vinše k meninám Básne 1928 slov
Slovenčina Diktáty pre 4. ročník Gramatika 7468 slov
Slovenčina 50. narodeniny blahoželania Básne 1526 slov
Slovenčina Blahoželanie k 1. narodeninám Básne 1016 slov
Slovenčina Diktát - opakovanie z 5. ročníka Gramatika 88 slov
Slovenčina Vzor: Žiadosť o prijatie do zamestnania Slohové práce 57 slov
Slovenčina Básničky o starých rodičoch Básne 1219 slov
Slovenčina Tvaroslovie, slovné druhy, gramatické kategórie Gramatika 2192 slov
Slovenčina Ty - moja láska - Báseň Básne 151 slov
0.068