Pondelok, 29. mája 2017, meninyVilma, zajtra Ferdinand
Dnes prezretých 6368 študentských prácOnline: 503 mladých ľudí

Slovenský jazyk - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

Podkategórie:

Gramatika (496)
Básne (404)
Rozprávky (678)
  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Spôsoby obohacovania slovnej zásoby Poznámky 167 slov 61 2 2 25.05.2017 0
Slovenčina Lexikológia – slovná zásoba z hľadiska pôvodu, doby používania, expresívnosti Referát 378 slov 78 2 1 24.05.2017 0
Slovenčina Komično ako estetická kategória drámy, stupne humoru Referát 1093 slov 65 1 2 24.05.2017 0
Slovenčina Lexikológia, druhy a významy slovníkov Referát 465 slov 51 2 2 24.05.2017 0
Slovenčina Dráma ako literárny druh, znaky a žánre Referát 1497 slov 58 3 2 24.05.2017 0
Slovenčina Slovenská moderna a symbolizmus Referát 434 slov 38 2 2 24.05.2017 0
Slovenčina Lexikológia, slová jedno a viacvýznamové Referát 200 slov 49 2 1 24.05.2017 0
Slovenčina Interpunkcia, písanie čiarky v slovenskom jazyku Referát 308 slov 40 1 2 24.05.2017 0
Slovenčina Avantgarda, smery a tendencie v medzivojnovej poézii Referát 390 slov 44 3 3 24.05.2017 0
Slovenčina Naturizmus v slovenskej medzivojnovej literatúre Referát 843 slov 48 2 2 24.05.2017 0
Slovenčina Delenie viet podľa modálnosti, členitosti a zloženia Referát 500 slov 58 4 3 24.05.2017 0
Slovenčina 10. Citoslovcia – Interjekcie Referát 139 slov 53 1 1 23.05.2017 0
Slovenčina 9. Častice – Partikuly Referát 173 slov 56 2 2 23.05.2017 0
Slovenčina 8. Spojky – Konjukcie Referát 103 slov 63 5 2 23.05.2017 0
Slovenčina 7. Predložky – Prepozície Referát 80 slov 61 3 5 23.05.2017 0
Slovenčina 6. Príslovky – Adverbiá Referát 176 slov 36 2 2 23.05.2017 0
Slovenčina 5. Slovesá – Verbá Referát 175 slov 37 2 4 23.05.2017 0
Slovenčina 4. Číslovky – Numeráliá Referát 182 slov 31 1 4 23.05.2017 0
Slovenčina 3. Zámená – Pronominá Referát 142 slov 35 3 4 23.05.2017 0
Slovenčina 2. Prídavné mená – Adjektíva Referát 47 slov 26 2 2 23.05.2017 0
Slovenčina 1. Podstatné mená Referát 215 slov 40 1 1 23.05.2017 0
Slovenčina Opisný slohový postup rozdelenie Referát 384 slov 34 2 1 23.05.2017 0
Slovenčina Realizmus v slovenskej próze. Znaky, autori, tvorba. Referát 2450 slov 48 4 2 23.05.2017 0
Slovenčina Tvorba P.O. Hviezdoslava, sonet Referát 826 slov 31 3 2 23.05.2017 0
Slovenčina SLOVENSKÝ ROMANTIZMUS, štúrovci Referát 1529 slov 45 1 1 23.05.2017 0
Slovenčina Kodifikácia spisovnej slovenčiny, historický význam Referát 258 slov 29 2 2 23.05.2017 0
Slovenčina Ján Kollár a Ján Hollý Referát 1055 slov 29 1 2 23.05.2017 0
Slovenčina Slovenčina od čias Bernoláka po súčasnú podobu Referát 248 slov 15 1 1 23.05.2017 0
Slovenčina Staroslovienska literatúra charakteristika Referát 431 slov 16 1 1 23.05.2017 0
Slovenčina Jazykové štýly znaky a rozdelenie Referát 267 slov 27 1 1 23.05.2017 0
Slovenčina Vedomosti človeku nikto nevezme (Úvaha) Ostatné 236 slov 55 2 2 23.05.2017 0
Slovenčina Dobrého priateľa si váž ako drahý poklad (Úvaha) Ostatné 257 slov 167 9 7 11.05.2017 0
Slovenčina Sny sa môžu stať skutočnosťou (Úvaha) Referát 311 slov 205 7 7 11.05.2017 0
Slovenčina Koniec poviedky - Jack London Referát 284 slov 158 14 13 11.05.2017 0
Slovenčina Popolcová streda Referát 184 slov 169 8 9 03.05.2017 0
Slovenčina Fašiangy Referát 104 slov 176 10 14 03.05.2017 0
Slovenčina Na Blažeja 3. 2. Referát 94 slov 186 17 17 03.05.2017 0
Slovenčina Hromnice 2. 2. Referát 646 slov 134 9 9 03.05.2017 0
Slovenčina Traja králi 6. 1. Referát 304 slov 166 11 9 03.05.2017 0
Slovenčina Nový rok 1.1. Referát 246 slov 182 10 9 03.05.2017 0
Slovenčina Na Silvestra 31. 12. Referát 556 slov 146 7 8 03.05.2017 0
Slovenčina Na Štefana 26. 12. Referát 118 slov 162 15 16 03.05.2017 0
Slovenčina Božie narodenie 25. 12. Referát 133 slov 136 8 7 03.05.2017 0
Slovenčina Štedrý deň 24.12. Referát 1266 slov 101 6 6 03.05.2017 0
Slovenčina Na Luciu 13.12. Referát 809 slov 78 6 6 03.05.2017 0
Slovenčina Na Mikuláša 6. 12. Referát 254 slov 80 5 5 03.05.2017 0
Slovenčina Na Barboru 4.12. Referát 203 slov 83 8 7 03.05.2017 0
Slovenčina Na Ondreja 30. 11. Referát 374 slov 52 6 7 03.05.2017 0
Slovenčina Na Katarínu 25.11. Referát 313 slov 70 7 4 03.05.2017 0
Slovenčina Na Cecíliu 22.11. Referát 261 slov 49 4 5 03.05.2017 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 991 Ďalej

Slovenský jazyk - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#básne na hviezdoslavov kubín 4.ročník #báseň na hviezdoslav kubín pre 5.ročník #hviezdoslavov kubín 7.ročník básničky #basnicky na hviezdoslavov kubin pre 6.rocnik #basne pre 8. rocnik #milan rúfus básničky #blahoželanie k 70. narodeninám #príhovor k 50-tim narodeninám otca #básne na recitáciu #basničky na hviezdoslavov kubín pre 3. ročník #basničky na hviezdoslavov kubín pre 4. ročník #príhovor na kare #Básničky na Hviezdoslavov Kubín pre 2. ročník #prihovor k 50 narodeninam mame #krista bendová básne #slavnostny prejav babke k-70 narodeninam #basen pre 2 rocnik zs #prihovor k 60 narodeninam otcovi #slávnostný príhovor k  80 narodeninám #príhovor k 50 narodeninám pre mamu #blahoželanie k odchodu do dôchodku #basne na hviezdoslavov kubin pre 7.rocnik #slavnostny prejav k narodeninam #básničky na hviezdoslavov kubín 3 ročník #Poďakovanie za gratulácie k narodeninam #Básničky na Hviezdoslavov Kubín pre 9. ročník #blahoželania k narodeninám s náboženskou tematikou #žiadosť o prijatie do zamestnania ucitel #básnický na hviezdoslavov kubin pre 8.ročník #svadobný príhovor vtipný #prihovor oslavenca  k hostom #slavnostny prejav den matiek #próza na prednes #báseň na hvieydoslavov kubín pre 3. ročník #prihovor k odchodu do dochodku #privitanie hosti na oslave narodenin #žiadost o prijatie na letnu brigadu vzor #básne pre 7 ročník zš #Blahoželanie k zlatej svadbe #basničky na hviezdoslavov kubín pre 7. ročník #ziadost o prijatie do pracovneho pomeru vzor #Básničky na Hviezdoslavov Kubín pre 5. ročník #Basne pre 6 rocnik #príhovor triedneho učiteľa na stužkovej slávnosti #umelecký opis miesto ktoré mám rád #podakovanie kolegyni pri odchode z prace #diktaty pre 8 rocnik #príhovor zivotne jubileum #blahoželania k narodeninám po nemecky #Básnický na Hviezdoslavov kubin

Slovenský jazyk - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Slovenský jazyk Kategória Rozsah
Slovenčina Blahoželania k narodeninám kamarátke Básne 4415 slov
Slovenčina Prvé sv. príjimanie - Vinše Básne 569 slov
Slovenčina Diktáty pre 3. ročník Gramatika 5746 slov
Slovenčina Svadobné vinše Básne 2581 slov
Slovenčina Diktáty pre 4. ročník Gramatika 7468 slov
Slovenčina Vinše k meninám Básne 1928 slov
Slovenčina Syntax – vetné členy, delenie viet Gramatika 2975 slov
Slovenčina Príhovor na 1. sväté prijímanie Slohové práce 184 slov
Slovenčina Diktáty pre 2. ročník Gramatika 2096 slov
Slovenčina Typy rozprávačov Literatúra 348 slov
Slovenčina Kolíska - Alfonz Bednár Čitateľský denník 483 slov
Slovenčina Vinše k narodeninám Básne 3618 slov
Slovenčina Prehľad literatúry podľa období Literatúra 3003 slov
Slovenčina Zážitok z prázdnin Slohové práce 224 slov
Slovenčina Narodeniny a jubileá - Vinše Básne 2719 slov
0.094