Kam vyliať olej z vyprážania?

Prírodné vedy » Biológia

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 08.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 353 slov
Počet zobrazení: 2 310
Tlačení: 115
Uložení: 133
Kam vyliať olej z vyprážania?

5 spôsobov, kam vyliať olej z vyprážania

1. V úplne malých množstvách môžete použitý jedlý olej kompostovať aj na domácom kompostovisku. Olej je nevyhnutné dôkladne zmiešať so savým materiálom (slama, piliny...). Je dobré, ak je takýto kompost zakrytý  proti dažďu, aby sa úplne predišlo vyplaveniu oleja do pôdy.

2. Informujte sa na vašom obecnom / mestskom úrade u pracovníka, ktorý ma na starosť problematiku odpadov, či má obec / mesto vypracovaný systém zberu použitých jedlých olejov z domácností a kam ho môžete odovzdať.  V prípade, že v obci / meste máte systém zberu opotrebovaných olejov zavedený, stačí sa vám do systému zapojiť. V prípade, že systém zberu v obci / meste zavedený nemáte, nasleduje krok č.2. a 3.

3. Zaobstarajme si nádobu, najlepšie takú, ktorá sa dá bezpečne uzavrieť. Môže to byť napr. PET fľaša (výhodné je mať aj lievik) alebo i nádoba – vedierko, v ktorých dovážajú do obchodných centier (TESCO, BILLA, HYPERNOVA...) šaláty a vyhadzujú ich. Do nádoby nasypme akýkoľvek savý materiál (piesok, piliny, hobliny, natrhané kúsky novín...) a môžme sem začať vylievať použitý olej. Po vyliatí oleja napr. z panvice - ju ešte vytrime papierovou utierkou a až následne umyme vodou. Znečistenú utierku vložme do nádoby na olej alebo do mikroténového vrecka. Vrecko pred vyhodením pevne uzavrime. Ak sa nádoba naplní, uzavrime ju a vyhoďme ju do nádoby na komunálny odpad (preto vedierko nikdy nekupujme ale používajme odpadový materiál). Je pravda, že olej skončí na skládke alebo v spaľovni odpadov (teda nebude recyklovaný), ale je to lepšie riešenie ako by sa mal dostať nejakým spôsobom do akejkoľvek vody.  V žiadnom prípade nevylievajme žiaden olej do výlevky umývadla, do záchoda a ani do žiadneho vodného zdroja.  1 dcl oleja dokáže znečistiť niekoľko tisíc litrov vody!!! Trochu námahy preto stojí za jej ochranu.

4. Napíšte na váš obecný / mestský úrad alebo oslovte vašich poslancov obecného / mestského zastupiteľstva a vyzvite ich, aby zabezpečili zber alebo aspoň zriadili miesto na zber použitého oleja vo vašej obci / meste.

5. Oboznámte svojich blízkych, známych, kolegov, spolužiakov atď. so správnymi spôsobmi nakladania s použitými olejmi.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019