Obrúčkavce

Prírodné vedy » Biológia

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 09.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 297 slov
Počet zobrazení: 5 369
Tlačení: 294
Uložení: 308
Obrúčkavce
Obrúčkavce žijú vo vode, bahne, ale aj v pôde. Spoločným znakom všetkých obrúčkavcov je valcovité telo tvorené množstvom článkov (obrúčok), ktoré sú vo vnútri navzájom oddelené priehradkami. V jednotlivých článkoch sa vnútorné orgány pravidelne opakujú. Toto členenie označujema ako rovnomerná (homonómna) článkovanosť. Články sú rovnaké, len niektoré dokonalejšie druhy majú výraznejšie odlíšenú hlavovú časť. Vnútorná článkovanosť nezodpovedá vonkajšej iba u pijavíc.

Telová dutina obrúčkavcov je vyplnená tekutinou, ktorá spevňuje telo a pomáha udržiavať tvar. Tento typ opory tela sa nazýva hydroskelet. U mnohých druhov z výbežkov po bokoch každého článku vyrastajú zväzočky štetiniek, ktoré spolu s podkožným svalovým vakom umožňujú pohyb. Spoluprácou okružných a pozdĺžnych svalov sa články postupne skracujú a predlžujú, čím sa živočích posúva dopredu. Obrúčkavce sa živia zvyškami odumretých organizmov alebo sú dravé a požierajú rôzne drobné živočíchy. Niektoré druhy cudzopasia. Prisávajú sa na povrch tela stavovcov a cicajú krv. Patria medzi vonkajšie parazity– ektoparazity. Dýchajú žiabrami (vodné) alebo celým povrchom tela (suchozemské).

Kyslík a živiny v tele rozvádza dobre vyvinutá zatvorená obehová sústava. Krv, ktorá obsahuje hemoglobín, poháňajú zhrubnuté, pulzujúce cievy. Vylučovanie nepotrebných látok zabezpečujú po dva lievikovité kanáliky v každom článku. Podobne sa opakujú aj nervové uzly, ktoré tvoria rebríčkovú nervovú sústavu. Zmyslové orgány (oči, statocysta, hmatadlá), sa u dravých druhov sústredili do hlavovej časti. Sladkovodné obrúčkavce sú podobne ako suchozemské (dážďovka) obojpohlavné a vyvíjajú sa priamo.
 
V prednej časti tela ďažkovky  tvorí časť článkov výrazný opasok. Produkuje sliz, ktorý počas párenia umožňuje prenos spermií a u suchozemských druhov vytvára okolooplodnených vajíčok ochranné puzdro - kokón. Vodné druhy lepia vajíčka na rôzne predmety vo vode.
 
Obrúčkavce sú významné reducenty. Niektoré druhy požierajú odumreté organické zvyšky a podieľajú sa tak na samočistení vody. Mnohé obrúčkavce sú dôležitou súčasťou potravy rýb, vodných vtákov ale aj niektorých cicavcov. Medziobrúčkavce zaraďujeme máloštetinavce a pijavice.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Živočíchy sladkých vôdOdporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020