Vtáky

Prírodné vedy » Biológia

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 26.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 374 slov
Počet zobrazení: 12 169
Tlačení: 398
Uložení: 447

Vtáky

Vtáky sa koncom druhohôr vyvinuli z plazov. Svedčia o tom nasledujúce znaky:
Koža vtákov je hladká, bez žliaz, nachádza sa v nej jediná párová podchvostová (trtáčová) žľaza, ktorej výskyt je spätý prevažne s vodným vtáctvom.

Hlavnými znakmi vtákov sú: pokryv tela tvorí perie, schopnosť letu, zvukové prejavy, rozmnožovanie vajcami, starostlivosť o potomstvo.
Charakteristickým znakom vtákov je perie, ktoré chráni telo pred stratou tepla. Pravidelne sa vymieňa v procese pŕchnutia. Stavba peria určuje, kde vták žije.

Kosti
vtákov sú ľahké a pritom pevné. Sú pneumatizované (vyplnené vzduchom), čo značne uľahčuje lietanie. Dolná končatina sa nazýva behák. Podľa jeho stavby rozoznávame končatiny kráčavé, skákavé, brodivé, plávacie, hrabacie a chytacie. Svalstvo je prispôsobené lietaniu.

Hrebeň prsnej kosti je vysoký a úplne vyplnený mohutným svalstvom. Takisto je vyvinuté aj mohutné stehnové svalstvo. V tvárovej časti vytvárajú čeľuste zobák. Pažerák sa rozširuje a vytvára hrvoľ, ktorý slúži na zmäkčovanie požitej potravy. Žalúdok sa rozdeľuje na žľaznatý a svalnatý.

Vtáky majú vyvinutých 5 párov vzdušných vakov, ktoré majú úlohu nadľahčovať a prebieha tu aj výmena dýchacích plynov. Neexistujú u všetkých druhov vtákov.

Srdce vtákov je úplne rozdelené na 2 predsiene a 2 komory. V dôsledku rýchlejšieho metabolizmu (pre potreby lietania) majú vtáky vysoký tep a vyššiu stálu telesnú teplotu ako cicavce (40-41°C).

U vtákov sa spravidla vyvinie jeden z vnútorných pohlavných orgánov. Oplodnenie je vnútorné. Vývin prebieha vo vajci. U vtákov je častý pohlavný dimorfizmus. Z hľadiska vyliahnutia poznáme vtáky: kŕmivé, ktoré sa rodia holé a sú odkázané na starostlivosť rodičov (patrí sem väčšina spevavcov), nekŕmivé, ktoré sú hneď po vyliahnutí schopné pohybu a zháňať si potravu (kurčatá, kačky).

Počas párenia sa vtáky dávajú do dvojíc. Žijú monogamne ale aj polygamne. Niektoré druhy tvoria premyslené hniezda, niektoré si na vzhľade a konštrukcii hniezda nepotrpia, niektoré nestavajú žiadne hniezda.

Podľa zmeny teritória počas roka poznáme vtáky: stále - žijú stále na tom istom mieste a sú schopné prispôsobiť sa meniacim sa životným podmienkam,
prelietavé - sťahujú sa podľa okolností z miesta na miesto, sťahovavé - v dôsledku zhoršených životných podmienok sú schopné prekonávať niekoľkotisíckilometrové vzdialenosti a vracať sa na pôvodné miesto.

Význam vtákov v prírode je veľký, pretože ničením škodcov udržiavajú biologickú rovnováhu. Niektoré patria medzi poľovné druhy, iné sa zasa chovajú.

Systém: 

  • trieda: Vtáky (Aves) 
  • nadrad: Bežce (Ratitae) 
  • nadrad: Plavce (Impennes) 
  • nadrad: Letce (Carinatae)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016