Lúčne a poľné bezstavovce

Prírodné vedy » Biológia

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 04.03.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 402 slov
Počet zobrazení: 17 742
Tlačení: 414
Uložení: 407

Lúčne a poľné bezstavovce

Na lúkach a poliach žije množstvo rozličných živočíchov, najmä BEZSTAVOVCOV.

Slimáky a slizniaky sa živia rastlinnou potravou. Podobajú sa na slimáka pásikavého, ktorý žije v lese.
Slimák meňavý žije na suchých miestach v krovinách pri krajoch ciest.
Slimák stepný sa vyskytuje na lúkach, pri cestách, železničných násypoch.
Dážďovka zemná žije v pôde v lese, ale aj v pôde na lúke a poliach.
Medzi trsmi tráv a pod kameňmi žijú pavúky a kosce. Ich potravou je najmä hmyz (muchy, mravce, larvy).
Na stromoch, kroch alebo medzi lúčnymi rastlinami má siete križiak obyčajný.

Kosec rožkatý
netká pavučiny, korisť chytá klepietkami.
Strehúň škvrnitý sa cez deň ukrýva v chodbičkách v zemi, v noci vychádza loviť potravu, loví ju skokom.
Najväčšou skupinou poľných a lúčnych bezstavovcov je hmyz.
Čmeľ zemný má význam pri opeľovaní kvetov rastlín, najmä ďateliny a lucerny.  Nektár z kvetov cucia rúrkovitým cuciakom. Žije v menších skupinách- kolóniách. Veľa čmeľov zahynie nerozumným vypaľovaním suchej trávy. Všetky druhy čmeľov sú chránené.
Za letných večerov a počas dňa počuť na lúkach cvrlikavý zvuk ktorý vydáva svrček poľný.  Žije v dierach v zemi a živí sa rastlinnou aj živočíšnou potravou.
Kobylka zelená má dlhé tykadlá, dva páry krídel (prvý pár tvrdý kožovitý, druhý pár blanitý- vydáva zvuk trením predných krídel) a tri páry nôh.  Zadné končatiny sú dlhé a silné, prispôsobené na skákanie. Larvy aj dospelé kobylky sa živia hmyzom.

Koník čiarkovaný
vydáva zvuk trením zadných končatín o predné krídlo.
Pásavka zemiaková žije na zemiakových poliach, z vajíčka na spodnej strane listu sa vyvinie larva živí sa nadzemnou časťou ľuľka zemiakového- listami. Je potravou poľných vtákov (najmä jarabice a bažanta). Pri premnožení ohrozuje úrodu.
Lienka sedembodková- larva aj dospelý chrobák sa živia dravo voškami a zabraňujú ich premnoženiu.
Krtonôžka obyčajná žije v pôde, prvý pár končatín má prispôsobený na hrabanie, živí sa dážďovkami, larvami hmyzu, hrabaním poškodzuje korienky rastlín.
Bystruška medená, bystruška fialová- živia sa hmyzom a mäkkýšmi, sú dravé- mäsožravé.
Hrobárik obyčajný sa živí larvami hmyzu, uhynuté stavovce zahrabáva do zeme, kladie do nich vajíčka z ktorých sa vyvíjajú mäsožravé larvy.
Lajniak obyčajný žije na pasienkoch, poliach, poľných cestách. Zo zvyškov trusu si tvaruje  guľôčku, do ktorej kladie vajíčka.  
Svrček poľný vydáva zvuk trením krídel.
Na lúkach a poliach žije množstvo motýľov. Živia sa nektárom z kvetov a niektoré opeľujú kvety. Larvy sa živia listami rastlín.
Vidlochvost feniklový- larva sa živí listami mrky a rasce.
Vretienka obyčajná, obľubuje slnečné stanovištia.
Babôčka pŕhľavová- larvy sa živia listami pŕhľavy.
Voška sa živí cicaním štiav rastlín čím rastliny oslabuje, vylučuje sladkú tekutinu, ktorou sa živia iné druhy hmyzu (mravce, včely).
Babôčka admirálska, babôčka pávooká
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.023