Drobné vodné živočíchy

Prírodné vedy » Biológia

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 04.03.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 201 slov
Počet zobrazení: 7 623
Tlačení: 273
Uložení: 235

Drobné vodné živočíchy

Vo vode žije veľké množstvo mikroorganizmov a drobných vodných živočíchov. Stojatá prehriata voda im poskytuje dobré podmienky na život. Sú súčasťou planktónu (pozri s. 57), poskytujú potravu iným vodným živočíchom (nezmarovi, niektorým rybám a vodným vtákom). Ich telo tvorí jedna bunka alebo mnoho buniek.

Čri
evička veľká je jednobunkový živočích (jej telo tvorí jedna bunka). Živí sa baktériami a inými mikroorganizmami. Pohybuje sa brvami, ktoré sa pravidelne vlnia. Orgánčeky vo vnútri bunky vykonávajú rozličné životné funkcie (prijímanie potravy, pohyb a pod.).

Meňavka veľká
nemá stály tvar tela. Prelievaním vnútornej časti tela (cytoplazmy) sa vysúvajú výbežky – panôžky. Pomocou nich sa meňavka pohybuje a chytá potravu.

Nezmar hnedý je mnohobunkový živočích dlhý asi 1 cm. Žije prichytený na rastlinách, kameňoch, ulitách, na ktoré sa prichytáva nožným diskom. Má valcovité telo s ramenami, na ktorých má pŕhlivé bunky. Pomocou nich ochromí alebo usmrtí korisť. Živí sa planktónom. Nezmar je potravou iných živočíchov (napr. lariev a dospelých jedincov vodného hmyzu), preto je dôležitou súčasťou vodných potravových reťazcov.
·  Jednobunkové organizmy sú väčšinou citlivé na čistotu vody.
·  Podľa ich výskytu možno posudzovať použiteľnosť vody.
·  Jednobunkové organizmy sú významným článkom v potravových reťazcoch vo vode, sú potravou pre iné vodné živočíchy.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.202