Vodné bezstavovce

Prírodné vedy » Biológia

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 04.03.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 305 slov
Počet zobrazení: 9 533
Tlačení: 385
Uložení: 381

Vodné bezstavovce

Vo vode žijú živočíchy, ktoré majú schránku – ulitu alebo lastúru. Nemajú vnútornú kostru s chrbticou zo stavcov – sú bezstavovce. Ulita je špirálovito stočená, lastúra má dve časti. Zo schránky sa vysúva hlava svalnatá noha. Živia sa vodnými rastlinami a planktónom. Prezimujú v znehybnenom stave v ulite alebo lastúre. Prijímajú len malé množstvo kyslíka, potravu neprijímajú. Väčšina z nich dýcha kyslík rozpustený vo vode.

Škľabka veľká žije na dne stojatých alebo pomaly tečúcich vôd. Je potravou niektorých rýb a vtákov.

Vodniak vysoký žije v blízkosti vodnej hladiny.

Pijavica
žije na dne potokov a rybníkov. Má článkované telo bez štetín. Na prednom a zadnom konci tela má svalnaté prísavky. Živí sa drobnými vodnými živočíchmi alebo krvou vodných stavovcov.

Rak riečny
žije len v čistých vodách. Podľa výskytu raka možno posudzovať čistotu vody. Vyhľadáva úkryty v brehových dutinách, pod koreňmi stromov alebo pod kameňmi. Živí sa uhynutými živočíchmi, ktoré vyhľadáva dobrým čuchom. Telo raka tvorí hlavohruď a bruško. Chráni ho tvrdý pancier, ktorý počas rastu niekoľkokrát zvlieka (aby sa pancier prispôsobil veľkosti tela). Na hlavohrudi má ústny otvor a článkované končatiny. Oči má na krátkych stopkách. Má viac párov končatín. Prvý pár končatín – klepetá – používa pri získavaní potravy a na obranu. Na hrudi má štyri páry kráčavých končatín. Krátke končatiny na brušku používa samica na prichytávanie vajíčok a mláďat.

Chvostovú plutvičku
používa na pohyb dozadu. Rak je chránený.
Dafnia a cyklop žijú v stojatých vodách. Sú malé (2 – 6 mm), dobre viditeľné mikroskopom. Sú dôležitou zložkou potravy rýb. Majú priehľadný pancier, ktorý podobne ako rak zvliekajú.

Dafnia štíhla
sa vo vode pohybuje trhavým pohybom dlhých tykadiel na hlave, ktorými si do ústneho otvoru priháňa potravu – riasy, baktérie a iné mikroorganizmy.

Cyklop obyčajný
má telo zakončené vidlicovitými výbežkami, ktorými stále vesluje. Samička nosí prichytené vajíčka vo vačkoch na boku zadnej časti tela.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012