Vodné vtáky

Prírodné vedy » Biológia

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 04.03.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 355 slov
Počet zobrazení: 10 317
Tlačení: 393
Uložení: 396

Vodné vtáky

V tečúcich a stojatých vodách, pri prameňoch potokov a riek, na podmáčaných lúkach, rybníkoch, jazerách a vodných nádržiach žijú rôzne druhy vtákov.
Vodné vtáky sú prispôsobené na plávanie a potápanie sa vo vode plávacími blanami na nohách a perím, ktoré sa nezmáča. Majú mastné perie a kožu, ktoré si mastia tukom z mazovej žľazy pri chvoste. Zobák, krídla a končatiny sú prispôsobené rôznemu spôsobu získavania potravy a pohybu.

Kačica divá dobre pláva aj lieta. Je čiastočne sťahovavá, časť u nás prezimuje, časť jedincov odlieta na jeseň do teplejších oblastí na juh. Kačica sa živí drobnou rastlinnou aj živočíšnou potravou. samec sa od samice odlišuje sfarbením.

Hus divá
obýva stojaté vody, dobre lieta. Je sťahovavá, na zimu odlieta do teplejších oblastí. Hus divá sa živí
prevažne rastlinnou potravou.

Labuť hrbozobá
sa živí vodnými rastlinami, je čiastočne sťahovavá, v zime časť labutí zostáva na nezamrznutých vodných plochách. Samce labute sú väčšie a ťažšie ako samice. Dosahujú hmotnosť až 22 kg. Na koreni zobáka má labuď čierny „hrb“. Žije na rybníkoch, jazerách a vodných nádržiach. Je chránená.

Kačice, husi a labute drobnými zúbkami na okraji zobáka preciedzajú vodu s bahnom a zachytávajú drobné živočíchy a rastliny. Kačice dobre plávajú a potápajú sa. Mláďatá sú nekŕmivé, po vyliahnutí si samy hľadajú potravu.

Kaňa močiarna
je dravý vták, ktorý žije pri rybníkoch a vlhkých lúkach. Živí sa hmyzom, žabami, vodnými vtákmi, príležitostne rybami. Dobre lieta.

Kormorán
hniezdi v kolóniách, na stromoch. Živí sa najmä rybami.

Bocian
patrí medzi vtáky, ktoré sa brodia v plytkej vode. Má dlhé nohy, dlhý krok, dlhý zobák, ktorým si hľadá potravu. Dobre lieta. Mláďatá sú kŕmivé (kŕmi ich samica, alebo samec).
V okolí vôd žije aj množstvo spevavých vtákov, napr. kúdelníčka, trasochvost, rybárik.

Lyska čierna
má typickú bielu škvrnu na čele.

čajka smejivá
má dlhé a úzke krídla, dobre pláva a lieta, loví drobné ryby, larvy hmyzu a slimáky v okolí jazier a rybníkov

rybárik riečny
žije pri čistých riekach a potokoch.

potápka chochlatá
si stavia plávajúce hniezdo v tŕstí, živí sa malými rybami, dobre lieta.

volavka popolavá
hniezdi v kolóniách, je sťahovavá.

kúdelníčka lužná
sa živí hmyzom a semenami, stavia si typické vakovité hniezdo z bylín.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.058