Vodný ekosystém

Prírodné vedy » Biológia

Autor: Dievča babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 04.03.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 156 slov
Počet zobrazení: 7 402
Tlačení: 347
Uložení: 355

Vodný ekosystém

Rastliny vo vode a na brehu poskytujú vodným a brehovým živočíchom vodného ekosystému kyslík, potravu, úkryt. Vodný ekosystém je životným prostredím množstva organizmov. Sú  vo vzájomných potravových vzťahoch a závisia od neživých prírodnín. Vodné a brehové rastliny sú potravou pre bylinožravé živočíchy, ktorými sa živia všežravé a mäsožravé živočíchy žijúce vo vode a v jej okolí.

Biologickú rovnováhu vo vode a na brehu udržiavajú vzájomné vzťahy organizmov. Rozličné podmienky vodného a brehového životného prostredia spôsobujú rozmanitosť druhov. Zmeny  v neživých prírodninách majú vplyv na zmeny v živých prírodninách Zmeny v neživých prírodninách vo vodnom ekosystéme menia zloženie spoločenstiev organizmov. Napríklad v znečistenej vode nemôže žiť rak riečny. Výskyt jednotlivých druhov rýb sa mení v závislosti od množstva kyslíka  vo vode, rýchlosti vodného toku a čistoty vody.

Civilizačné problémy zasahujú do vodného prostredia. Jedovaté látky (farbivá, hnojivá, chemické postreky) ničia organizmy žijúce vo vode. Ak sa dostanú do rieky, ovplyvňujú život na celom jej toku.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.038