Históny

Prírodné vedy » Biológia

Autor: Dievča 2marika222 (21)
Typ práce: Referát
Dátum: 03.02.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 276 slov
Počet zobrazení: 571
Tlačení: 27
Uložení: 24

Históny

Sú to zásadité jadrové proteíny s izoelektrickým bodom vyše pH 9 a s relatívnou molekulovou hmotnosťou 11000 až 21 500.Ich zásaditosť je zapríčinená nadbytkom lyzínových a arginínových jednotiek v porovnaní s jednotkami kyslých aminokyselín.Všetkým histónom chýba tryptofán a s výnimkou H3 aj cysteín. 

Históny sa rozdeľujú do piatich tried:históny bohaté na lyzín-H1,históny s miernym nadbytkom lyzínu,históny bohaté na arginín-H3 a H4.

Sekvencia aminokyselín v históne H4 je veľmi konzervovaná.To znamená ,že počas fylogenetického vývoja nastali v nej len veľmi malé zmeny.Tento histón obsahuje 102 aminokyselinových jednotiek.Ak porovnáva sekvenciu aminokyselín v H4 z teľacieho týmusu s homológnym H4 z mladého hrachu zistíme len dve zmeny:valín v 60.polohe je v hrachu nahradený izoleucínom a lyzín v 77.polohe arginínom.Navyše v hrachu nie je lyzín v 20.polohe metylovaný. Nijaký iný proteín si v prírode nezachoval taký veľký stupeň homológie medzi druhmi tak vzdialenými ako je teľa a hrach.Homológia H4 z rozličných organizmov naznačuje,že tento proteín má všade rovnakú alebo podobnú funkciu.V protiklade s H4 má H1 pomerne veľkú druhovú špecifickosť. Histón H3 z teľacieho týmusu obsahuje 135 aminokyselinových jednotiek,z ktorých medzi prvými 53 sa vyskytuje 18 zásaditých aminokyselín.

Tento časťou sa pravdepodobne nadväzuje na molekulu DNA.Druhá časť molekuly H3 má hydrofóbny charakter.Históny,najmä H1,považujú niektorí za všeobecné represory transkripcie génov.Prekrývajú molekulu DNA,takže sa stáva neprístupnou pre RNA-polymerázu.To znamená,že komplex DNA-histón stráca schopnosť transkripcie väčšiny génov,čo je veľmi dôležité pri rozmnožovaní buniek.Vtedy prebieha biosyntéza novej molekuly DNA a na zabezpečenie tohto základného životného procesu treba,aby sa DNA nerozptyľovala inými reakciami.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013