:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Ako fungujú bunky

Prírodné vedy » Biológia

Autor: Dievča 2marika222 (21)
Typ práce: Referát
Dátum: 03.02.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 311 slov
Počet zobrazení: 314
Tlačení: 27
Uložení: 29

Všetky procesy potrebné pre život,ako je uvoľňovanie energie z potravy,odstraňovanie odpadového materiálu a rast,prebiehajú vnútri buniek.

BUNKOVÝ TRANSPORT

Bunky spracúvajú širokú škálu chemických látok.Veľké molekuly vnútri bunky,ako sú bielkoviny,dokonca aj celé organely,sú postrkované mikrotubulami,ktoré sa zúčastňujú aj na bunkovom delení.Niektoré chemické látky sa premiestňujú medzi organelami vnútri bunky,iné prechádzajú cez bunkovú membránu dovnútra a von.   

Difúzia

K difúzii dochádza vtedy,keď sa látka rozptýli a preniká z oblastí s vysokou koncentráciou do oblastí s nízkou koncentráciou.

Osmóza

Osmóza je typ difúzie(presakovania)kvapalín cez polopriepustnú membránu.Veľké rozpustené molekuly do bunky neprejdú.Voda však obe strany vyrovná tak,že preniká zo strany s nízkou koncentráciou na stranu s vysokou koncentráciou.           

Aktívny transport

Ak je molekula príliš veľká alebo nie je schopná rozpustiť sa v bunkovej membráne,prejde cez ňu procesom,ktorý využíva energiu. 

Endocytóza.

Keď sú molekuly príliš veľké na pretlačenie do bunky metódou aktívneho transportu,bunka využije energiu a vloží ich do váčku-vezikuly.Vezikula sa vytvorí z bunkovej membrány, a keď už je vnútri,otvorí sa a uvoľní svoj obsah.Keď bunka transportuje vezikulu s obsahom von,tento dej sa nazýva exocytóza.

DELENIE BUNIEK

Telo rastie preto,že sa zvyšuje počet buniek,ktoré ho tvoria.Počet buniek sa zvyšuje v dôsledku delenia buniek na polovicu,pričom vzniknú dve identické,ale úplne nezávislé bunky.Tento typ bunkového delenia sa nazýva mitóza.Mitóza prebieha v niekoľkých fázach,pri ktorých sa obsah buniek rozdelí na dve skupiny. Zahŕňa aj zdvojenie počtu chromozómov nesúcich genetickú informáciu. 

1. Interfáza.Vnútri bunky sa zvyčajne nachádza 46 chromozómov. 

2. Profáza.Každý chromozóm sa dvojí a vytvorí dve chromatídy.

3. Metafáza.Chromozómy sa zoskupujú do roviny v strede bunky.         

4. Anafáza.Chromatídy sa oddelia a vzniknú samostatné chromozómy. 

5. Telofáza.Mikrotubuly zanikajú a bunka sa začne deliť.

6. Cytokinéza.Vzniknú dve dcérske bunky,každá so 46 chromozómami. 

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina 3. Všeobecná štruktúra bunky Maturita 291 slov 0
Slovenčina Spôsoby delenia buniek Referát 1061 slov 10
Slovenčina Všeobecná štruktúra bunky Referát 1532 slov 10
Slovenčina Všeobecná štruktúra bunky Referát 2629 slov 9.5
Slovenčina Biológia bunky Maturita 1450 slov 9.7
Slovenčina Chemické zloženie bunky + vlastnosti Referát 390 slov 3.7
Slovenčina Biológia bunky a všeobecné vlastnosti živých sústav Maturita 4577 slov 6.7
Slovenčina Rozmnožovanie bunky Referát 710 slov 10
Slovenčina Štruktúra bunky Referát 508 slov 3.7
Čeština Základní funkce buňky - Metabolismus, Rozmnožování Referát 670 slov 10
Slovenčina Rozmnožovanie bunky a bunkový cyklus Referát 2102 slov 6.1
Slovenčina Nervové bunky - neuróny Poznámky 285 slov 10
Slovenčina Gliové a ependýmové bunky Poznámky 308 slov 10

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Bunky #ako funguje bunka
0.015