Ako fungujú bunky

Prírodné vedy » Biológia

Autor: Dievča 2marika222 (21)
Typ práce: Referát
Dátum: 03.02.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 311 slov
Počet zobrazení: 562
Tlačení: 34
Uložení: 52

Všetky procesy potrebné pre život,ako je uvoľňovanie energie z potravy,odstraňovanie odpadového materiálu a rast,prebiehajú vnútri buniek.

BUNKOVÝ TRANSPORT

Bunky spracúvajú širokú škálu chemických látok.Veľké molekuly vnútri bunky,ako sú bielkoviny,dokonca aj celé organely,sú postrkované mikrotubulami,ktoré sa zúčastňujú aj na bunkovom delení.Niektoré chemické látky sa premiestňujú medzi organelami vnútri bunky,iné prechádzajú cez bunkovú membránu dovnútra a von.   

Difúzia

K difúzii dochádza vtedy,keď sa látka rozptýli a preniká z oblastí s vysokou koncentráciou do oblastí s nízkou koncentráciou.

Osmóza

Osmóza je typ difúzie(presakovania)kvapalín cez polopriepustnú membránu.Veľké rozpustené molekuly do bunky neprejdú.Voda však obe strany vyrovná tak,že preniká zo strany s nízkou koncentráciou na stranu s vysokou koncentráciou.           

Aktívny transport

Ak je molekula príliš veľká alebo nie je schopná rozpustiť sa v bunkovej membráne,prejde cez ňu procesom,ktorý využíva energiu. 

Endocytóza.

Keď sú molekuly príliš veľké na pretlačenie do bunky metódou aktívneho transportu,bunka využije energiu a vloží ich do váčku-vezikuly.Vezikula sa vytvorí z bunkovej membrány, a keď už je vnútri,otvorí sa a uvoľní svoj obsah.Keď bunka transportuje vezikulu s obsahom von,tento dej sa nazýva exocytóza.

DELENIE BUNIEK

Telo rastie preto,že sa zvyšuje počet buniek,ktoré ho tvoria.Počet buniek sa zvyšuje v dôsledku delenia buniek na polovicu,pričom vzniknú dve identické,ale úplne nezávislé bunky.Tento typ bunkového delenia sa nazýva mitóza.Mitóza prebieha v niekoľkých fázach,pri ktorých sa obsah buniek rozdelí na dve skupiny. Zahŕňa aj zdvojenie počtu chromozómov nesúcich genetickú informáciu. 

1. Interfáza.Vnútri bunky sa zvyčajne nachádza 46 chromozómov. 

2. Profáza.Každý chromozóm sa dvojí a vytvorí dve chromatídy.

3. Metafáza.Chromozómy sa zoskupujú do roviny v strede bunky.         

4. Anafáza.Chromatídy sa oddelia a vzniknú samostatné chromozómy. 

5. Telofáza.Mikrotubuly zanikajú a bunka sa začne deliť.

6. Cytokinéza.Vzniknú dve dcérske bunky,každá so 46 chromozómami. 

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Bunky #ako funguje bunka #difuzia osmoza  maturita

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017