Biológia človeka - otázky (test)

Prírodné vedy » Biológia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 16.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 873 slov
Počet zobrazení: 1 306
Tlačení: 84
Uložení: 68

Biológia človeka - otázky (test)

 1. Z akých vrstiev je tvorená stena očnej gule? Vymenujte časti, ktoré ich
 2. Charakterizujte žlč (jej tvorba, účinnosť, obsah, význam, zhromažďovanie).
 3. Uveďte spájanie vývodov: začnite od pravého a ľavého pečeňového žlčovodu a pokračujte až po vyústenie do dvanástnika.
 4. Vysvetlite princíp činnosti tyčiniek.
 5. Vysvetlite vývoj čapíkov z evolučného hľadiska.
 6. Definujte pojem antropológia.
 7. Ktoré rebrá sa označujú ako nepravé? Zdôvodnite.
 8. Vypíšte delenie svalov podľa
 9. Vysvetlite proces zrážania
 10. V ktorej časti tráviacej sústavy začína štiepenie cukrov a ktorou látkou?
 11. Z akého typu svaloviny je tvorený pažerák?
 12. V ktorých častiach je najviac potných žliaz a kde úplne chýbajú?
 13. Uveďte homologický orgán k penisu u žien.
 14. Napíšte názvy mozgových
 15. Vysvetlite menštruačný cyklus od dozrievania vajíčka po jeho zánik, i hormonálne zmeny, ktoré ho sprevádzajú.
 16. Čo môže byť príčinou častého močenia z endokrinologického hľadiska?
 17. Vymenujte steny
 18. V ktorej časti oka sú umiestnené receptory citlivé na svetlo?
 19. Zomrel by človek po odstránení sleziny?
 20. Vymenujte šesť hormónov predného laloku hypofýzy a ich
 21. Ktorý zo zmyslov by prestal fungovať po poškodení záhlavnej časti mozgu?
 22. Nakreslite pľúca i ich vnútornú štruktúru.
 23. Aký je rozdiel medzi macula lutea a macula caecum.
 24. V ktorých častiach a akou látkou dochádza k tráveniu cukrov?
 25. Vysvetlite, ako vzniká žlté teliesko, koľko funguje ak nedôjde k oplodneniu a na čo sa mení.
 26. Čím sú produkované estrogény a aký je ich
 27. Aký je účinok tyroxínu.
 28. Charakterizujte semenníky.
 29. Charakterizujte tenké črevo (stavba, ..)
 30. Vymenujte funkcie
 31. V ktorej časti ucha sa nachádzajú sluchové receptory?
 32. Aký je rozdiel medzi žltou a slepou škvrnou?
 33. Aké kosti tvoria mozgovú časť lebky?
 34. Vysvetlite mechaniku dýchania.
 35. Vymenuj časti cez ktoré odteká definitívny moč.
 36. Z akých častí sa skladá hrubé črevo.
 37. Bunky akého orgánu produkujú antidiuretický hormón?
 38. Charakterizujte stavbu (povrch, veľkosť, tvar, uloženie) vaječníkov.
 39. Ako delíme hormóny podľa charakteru, uveďte aj príklad.
 40. Vymenujte hormóny nadobličiek.
 41. Vymenujte orgány, na ktoré účinkuje parathormón.
 42. Čo je to hematokrit? Uveďte hodnoty u človeka.
 43. Do akej časti ústí vývod žlčových
 44. Z akých kostí sa skladá pletenec hornej končatiny?
 45. Na aké podrady rozdeľujeme rad primáty?
 46. Aký je rozdiel medzi ontogenézou a fylogenézou.
 47. Charakterizujte zub – jeho funkciu, časti, zubné
 48. Vymenujte časti dýchacích
 49. Aké je zloženie žalúdočnej šťavy?
 50. Uveďte a charakterizujte tri významné prvky v anatomickej stavbe organizmu primátov arboreálnou adaptáciou.
 51. Uveďte a charakterizujte podrady radu primátov.
 52. Ktorý z Australopitheca sa považuje za najstaršieho?
 53. Z akých vrstiev je tvorená stena očnej gule?
 54. Aké typy hormónov poznáme z chemického hľadiska?
 55. Vypíšte hormóny nadobličiek.
 56. Nakreslite nefrón a vysvetlite tvorbu moču.
 57. Aký je rozdiel medzi vonkajším a vnútorným dýchaním?
 58. Akými teóriami sa vysvetľuje vývoj primátov z hmyzožravých cicavcov? Každú aj charakterizujte.
 59. Definujte Haecklov biogenetický zákon.
 60. Vypíšte časti tenkého čreva.
 61. Opíšte obeh krvi od momentu okysličenia krvi v pľúcach.
 62. Vypíšte párové slinné žľazy uložené mimo ústnej dutiny, charakterizujte aj zloženie a funkciu slín.
 63. Aký hormón stimuluje aktivitu štítnej žľazy a kde je vylučovaný?
 64. Charakterizujte krvné doštičky.
 65. Charakterizujte Baerov zákon.
 66. Z akých kostí je zrastená panvová kosť?
 67. Vymenujte vrstvy steny
 68. Charakterizujte sliznicu
 69. Ktoré hormóny vplývajú na dozrievanie folikulov?
 70. Čo môže byť príčinou častého močenia z endokrinologického hľadiska?
 71. Čo by sa stalo po odstránení pankreasu?
 72. Uveďte funkcie
 73. Ktoré časti spája eustachova trubica? Prečo? Zdôvodnite.
 74. V ktorom orgáne sa cukor ukladá ako rezervoár.
 75. Vysvetlite pojem
 76. Aký je rozdiel medzi distribúciou a difúziou vonkajšieho dýchania?
 77. Kde sa nachádza centrum zrenicového reflexu?
 78. Kde sa nachádza centrum koordinácia
 79. Ako je možné, že sa pri konzumácii potrava nedostane do dýchacích ciest?
 80. Čím je tvorená žalúdočná šťava?
 81. Aký je význam parathormónu?
 82. Vysvetlite pojem diabetes insipidus.
 83. Nakreslite neurón a opíšte jeho časti.
 84. Aký význam má enzým chymozín.
 85. Ktoré hormóny vplývajú na hladinu cukru?
 86. Vysvetlite funkciu žalúdku.
 87. Charakterizujte rozvetvenie renálnej tepny po vstupe do obličky.
 88. Ktoré svaly napomáhajú pri dýchaní?
 89. Aká je stavba a funkcia maternice?
 90. Vysvetlite vnútornú štruktúru pľúc.
 91. Aký je vplyv estrogénov a čím sú produkované?
 92. Vysvetlite pojem umelá oblička.
 93. Ako vznikajú močové kamene?
 94. Vysvetlite pojem blúdivá oblička.
 95. Aký je rozdiel medzi tyčinkami a čapíkmi?
 96. Vysvetlite princíp činnosti tyčiniek.
 97. Uveďte názor agnostikov na evolúciu.
 98. Uveďte predstavy Ch. Darwina o evolúcii.
 99. Nakreslite chrbticu a naznačte skupiny
 100. Charakterizujte Homo erectus (stavbu a spôsob života).
 101. Uveďte a charakterizujte tri etapy evolučných zmien, ktoré viedli ku vzniku druhu Homo sapiens zo živočíšneho
 102. Kde sa nachádzajú centrá: a) mikcie b) zrenicového reflexu c) dýchania d) emócií.
 103. Vysvetlite proces dozrievania vajíčka až po ovuláciu.
 104. Aké bunky sa nachádzajú v stene semenovodných kanálikov
 105. Vypíšte časti tráviacej sústavy.
 106. Aké hormóny sú vylučované štítnou žľazou?
 107. Charakterizujte
 108. Vypíšte funkcie nosovej
 109. Nakreslite rez očnou guľou a opíšte jej časti.
 110. Ako sa nazýva miesto očnej gule, kde vystupuje očný nerv?
 111. Aké sústavy sa podieľajú na exkrécii?
 112. Aké procesy prebiehajú v hrubom čreve?
 113. Vymenujte šesť hormónov predného laloka hypofýzy a uveďte ich
 114. Aké je rozvetvenie priedušnice?
 115. V ktorej časti oka sú rozmiestnené receptory na reagovanie svetla?
 116. Z akej časti sa do krvného obehu uvoľňuje antidiuretický hormón?
 117. Kde sa produkujú estrogény a aký je ich vplyv?
 118. Aké kosti tvoria mozgovú časť lebky?
 119. Ktoré svaly napomáhajú pri dýchaní?
 120. Vysvetlite pojem apendicitída.
 121. Aké procesy prebiehajú v hrubom čreve?
 122. Vysvetlite pojem obstipácia.
 123. Vysvetlite pojem diapedéza.
 124. Vysvetlite pojem hyperglykémia.
 125. Vypíšte hormóny nadobličiek
 126. Ktorý orgán ľudského tela je najväčší?
 127. Uveďte, cez ktoré časti odteká definitívny moč zo zberných kanálikov ... až po močenie.
 128. Aký je rozdiel medzi atavizmom a
 129. Uveďte delenie granulocytov podľa farbiteľnosti granúl a každú skupinu charakterizujte.
 130. Vysvetlite proces zrážania
 131. Vysvetlite: ľudský chrup je heterodonrtný a difyodontný.
 132. Vypíšte tri typy
 133. Vymenujte typy
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#biológia človeka #testy z biologie #biológia človeka otázky (test) #biologia testy #biologia #biologia cloveka testy


Odporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.024