Najčastejšie infekčné ochorenia

  Názov práce Kategória
Slovenčina Pomalé vírusové infekcie CNS Biológia
Slovenčina Vtáčia chrípka Biológia
Slovenčina SARS Biológia
Slovenčina Slezinová sneť, Antrax Biológia
Slovenčina Leptospiróza, Weilová choroba, Poľná horúčka Biológia
Slovenčina Nákazy kože a povrchových slizníc Biológia
Slovenčina Kliešťová encefalitída Biológia
Slovenčina Horúčka Hantaan s renálnym a pulmonálnym syndrómom Biológia
Slovenčina Lymská borelióza Biológia
Slovenčina Vírusová hepatitída C Biológia
Slovenčina Vírusová hepatitída B Biológia
Slovenčina Krvné nákazy Biológia
Slovenčina Chrípka charakteristika Biológia
Slovenčina Osýpky Biológia
Slovenčina Legionárska choroba Biológia
Slovenčina Hnisavý zápal mozgových blán – Meningitída Biológia
Slovenčina Tuberkulóza Biológia
Slovenčina Záškrt (Diphteria) Biológia
Slovenčina Čierny kašeľ (Pertussis) Biológia
Slovenčina Nákazy dýchacích ciest Biológia
Slovenčina Norovírusová infekcia Biológia
Slovenčina Rotavírusová a Adenovírusová infekcia Biológia
Slovenčina Infekcie vyvolané Escherichia coli Biológia
Slovenčina Echinokokóza Biológia
Slovenčina Pásomnice Biológia
Slovenčina Trichinelóza Biológia
Slovenčina Toxoplazmóza Biológia
Slovenčina Toxokaróza Biológia
Slovenčina Amébová dyzentéria Biológia
Slovenčina Vírusová hepatitída typ E Biológia
Slovenčina Vírusová hepatitída typ A Biológia
Slovenčina Otrava toxínom Clostrídium perfringens Biológia
Slovenčina Botulizmus Biológia
Slovenčina Stafylokoková enterotoxikóza Biológia
Slovenčina Brucelóza Biológia
Slovenčina Listerióza Biológia
Slovenčina Yersinióza Biológia
Slovenčina Dyzentéria Biológia
Slovenčina Cholera Biológia
Slovenčina Kampylobakterióza Biológia
Slovenčina Salmonelóza Biológia
Slovenčina Paratýfus Biológia
Slovenčina Brušný týfus Biológia
Slovenčina Črevné nákazy Biológia
0.038