Čierny kašeľ, divý kašeľ (pertussis)

Prírodné vedy » Biológia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 25.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 369 slov
Počet zobrazení: 150
Tlačení: 14
Uložení: 17

Čierny kašeľ, divý kašeľ (pertussis)

Aká je to choroba?

Čierny kašeľ je akútne ochorenie detí a adolescentov. Prejavuje sa typickým záchvatovitým kašľom trvajúcim aj 6 týždňov a dlhodobou rekonvalescenciou. Ochorenie bývalo v minulosti často sprevádzané mnohými komplikáciami, ako krvácaním do viečok, zápalom pľúc, zápalmi stredného ucha, ale aj zápalom mozgu.

Pôvodcom nákazy je bacil zvaný Bordetella pertussis, ktorý produkuje toxíny, z ktorých hlavnú úlohu má pertusový toxín, ktorý postihuje sliznice dýchacích ciest a jemné cievne kapiláry. Ochorenie sa prenáša z človeka na človeka vdychovaním vzduchu kontaminovaného uvedenými bacilmi chorého človeka alebo čerstvo znečistenými predmetmi slinami chorého. Inkubačný čas sa pohybuje od 7-10 dní, môže byť aj dlhší.

Je možné ochorenie liečiť

Účinným liekom sú antibiotiká, ktoré významne znížili výskyt komplikácií po tomto ochorení. Súčasťou liečby je aj tlmenie príznakov najmä kašľa.

Vyskytuje sa ochorenie na Slovensku? 

Ročne zaznamenávame na Slovensku 1-2 desiatky prípadov. Vyskytuje sa u neočkovaných, ako aj u očkovaných, u ktorých sa z rôznych dôvodov nevytvorili dostatočné hladiny protilátok. Klinický priebeh ochorení však nie je dnes až taký dramatický. Pred zavedením očkovania sa ochorenie vyskytovalo epidemicky a bolo sprevádzané vysokou smrtnosťou (ročne 100 úmrtí).

Vyskytuje sa ochorenie vo svete?

Ochorenie sa vyskytuje na celom svete. V krajinách, kde sa očkovanie vykonáva celoplošne je situácia podobná ako u nás, v krajinách, kde sa očkovanie nevykonáva, alebo sa vykonáva nesystematicky, sa ochorenie stále vyskytuje v epidémiách a časť chorých končí smrťou. V súčasnosti sa pozoruje v niektorých rozvinutých krajinách výskyt čierneho kašľu u mladých dospelých a tomuto novému problému sa začína venovať pozornosť.

Ako predchádzať ochoreniam?

Účinným prostriedkom v prevencii čierneho kašľa je očkovanie a to očkovacou látkou, ktorá obsahuje 4 medzinárodné jednotky bakteriálnej suspenzie najmenej troch kmeňov Bordetella pertussis alebo u nových vakcín 3 čiastočiek z buniek tohto bacila.

Je očkovanie bezpečné?

U tohto druhu očkovania sa okrem všeobecne platných kontraindikácií uvádza viac dôvodov, pre ktoré niekedy očkovanie nemožno vykonať. Sú to najmä ochorenia nervového aparátu v anamnéze (kŕče, zápal mozgu, poškodenie mozgu), komplikovaný priebeh po podaní prvej dávky očkovacej látky, kedy sa má od podania ďalších dávok upustiť.

Ojedinele sa po očkovaní môžu vyskytnúť lokálne reakcie v podobe začervenania v mieste vpichu, opuchu a bolestivosti, a z celkových reakcií bolesti hlavy, zvýšená teplota, vzácne neurologické komplikácie.

Kedy treba očkovať? 

Očkovanie proti čiernemu kašľu sa vykonáva po dovŕšení 9. týždňa života novorodenca, teda v 10.týždni v intervaloch ako bolo uvedené pri záškrte. Aj preočkovanie detí sa vykonáva rovnako, ako u záškrtu. Preočkovanie adolescentov sa zatiaľ nevykonáva.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ochorenia od A po ZOdporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.031