Detská obrna (Poliomyelitída)

Prírodné vedy » Biológia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 25.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 402 slov
Počet zobrazení: 178
Tlačení: 12
Uložení: 17

Detská obrna (Poliomyelitída)

Aká je to choroba?

Detská obrna je akútne infekčné ochorenie, ktoré pri typickom priebehu vyvoláva chabé obrny kostrového svalstva, najčastejšie dolných končatín. Počas rekonvalescencie sa môžu niektoré paralýzy zlepšiť. Ale paralýza, ktoré pretrvávajú viac ako 60 dní ostávajú s vysokou pravdepodobnosťou trvalé. Inkubačný čas ochorenia je 7-12 dní.

Prameňom nákazy je vždy človek, často s ľahkou nerozpoznanou formou ochorenia. Prenos nákazy sa uskutočňuje najčastejšie fekálno-orálnou cestou, vírus je už od tretieho dňa infikovania a prítomný v stolici. Pred zavedením očkovania sa smrtnosť ochorenia pohybovala od 5-14% chorých a rovnako toľko chorých . malo trvalé následky po prekonaní v podobe obŕn končatín.

Je možná liečba tohto ochorenia? 

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o vírusové ochorenie, liečba je opäť tzv. symptomatická, to znamená, že spočíva v tlmení príznakov ochorenia, ošetrovaní ochrnutých končatín a rehabilitácia.

Vyskytuje sa ochorenia na Slovensku? 

Výskyt detskej obrny nebol na Slovensku zaznamenaný od r.1960.

Je možné jeho zavlečenie z iných krajín?

V svete prebieha tzv. eradikačný program, t.j. vykorenenie tejto choroby. Ochorenie sa už nevyskytuje v Európe, podobná situácia je aj v oboch Amerikách. Ochorenia sa však vyskytujú v Afrike a v Ázii a preto jeho zavlečenie je celkom reálne. Svetová zdravotnícka organizácia sa však usiluje o jeho celosvetové vykorenenie, podobne ako sa to podarilo u pravých kiahní.

Ako sa možno pred ochorením chrániť? 

Očkovanie proti detskej obrne chráni očkovaného vysoko účinne pred ochorením. Od roku 1960 sa vykonávalo živou očkovacou látkou podávanou v tekutej forme orálnou aplikáciou. Od r. 2005 sa v súvislosti s eradikačným procesom bude podávať len inaktivovaná očkovacia látka pod kožu alebo do svalu.

Základné očkovanie spočíva v podaní 2 dávok očkovacej látky v odstupe 2 mesiacov. Prvé preočkovanie sa vykonáva opäť 2 dávkami v odstupe 2 mesiacov. Posledné preočkovanie sa zatiaľ vykonávalo v 11.roku života.

Je očkovanie bezpečné?

Veľmi zriedka sa môže vyskytovať nežiaduce reakcie v súvislosti s podaním vakcíny (1 na 520 000 očkovaných) a to u očkovaného alebo u blízkych kontaktov s poruchami imunitného systému.

Preto sa živá očkovacia látka nepodáva imunodeficientnym deťom a deťom, v rodine ktorej žije takýto pacient, alebo je tehotná matka. Týmto deťom sa podáva zásadne inaktivovaná vakcína.

Kedy sa treba dať očkovať?

Očkovanie sa vykonáva u detí, ktoré dovŕšili 9 týždňov života. Vzhľadom na spomenutý eradikačný proces vo svete musia potupne všetky krajiny prejsť na používanie inaktivovanej očkovacej látky.

Pri použití inaktivovanej vakcíny sa deti očkujú od prvého dňa 10.týždňa tromi dávkami vakcíny .... 2 mesiacov, alebo kombinovanými očkovacími látkami, ale iba deti narodené v roku 2005, prvou dávkou očkovacej látky, v ktorej je obsiahnutých 5 zložiek vakcíny proti piatim chorobám, a to proti záškrtu, čiernemu kašľu, tetanu, hemofilovým invazívnym ochoreniam a proti detskej obrne.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ochorenia od A po ZOdporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021