Lymská borelióza

Prírodné vedy » Biológia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 25.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 374 slov
Počet zobrazení: 174
Tlačení: 21
Uložení: 19

Lymská borelióza

Aké je to ochorenie?

Je to ochorenie s vysokou zdravotnou závažnosťou. V prenose tejto nákazy majú dôležité postavenie kliešte. V nich sa borelie prenášajú z jedného vývojového štádia na druhé. Borelióza sa prejavuje pestrým klinickým obrazom závislým na postihnutí rôznych orgánoch.

Rozlišujú sa 3 štádiá choroby:

· pre prvé štádium sú typické kožné zmeny. Dochádza k začervenaniu kože okolo miesta, kde sa prisal kliešť, toto začervenanie sa šíri do okolia a súčastne jeho centrum bledne. Pridružené sú i ďalšie príznaky, ako je zvýšená teplota, únava, bolesti svalov a kĺbov.

· druhé štádium vzniká po týždňoch až mesiacoch a je charakterizované nervovými poruchami, aseptickým zápalom mozgomiešnych plien, obrnou hlavových nervov, najčastejšie lícneho a sluchového nervu.

· do klinického obrazu tretieho štádia, ku ktorému dochádza po niekoľkých mesiacoch až rokoch, patrí najmä postihnutie centrálneho nervového systému, kožné zmeny, zápaly kĺbov a očnej rohovky. Dochádza až k nekróze chrupaviek a kostí.

Je možná liečba ochorenia?

Liečba ochorenia je možná, vyžaduje si však dlhodobejšie podávanie ATB - priemerne 3 - 4 týždne.

Vyskytuje sa ochorenie na Slovensku?

Predpokladaný výskyt boreliózy na Slovensku je viac ako 500 nových ochorení ročne. Premorenosť kliešťov na Slovensku boréliou je priemerne asi 10% a v niektorých ohniskách môže byť i vyššia.

V roku 2005 boli ochorenia hlásené z každého kraja s celkovým počtom 843 prípadov, čo je vzostup o 24% oproti minulému roku. Najvyššia chorobnosť bola v Banskobystrickom a Trenčianskom kraji a najnižšia chorobnosťou v kraji Bratislavskom.

Vyskytuje sa ochorenie vo svete?

Toto ochorenie bolo dokázané v 43 zemiach sveta a vo všetkých kontinentoch okrem Antarktídy a Južnej Ameriky.

Ako sa pred ochorením možno chrániť?

Predpokladá sa, že aby človek mohol byť infikovaný, je potrebná prítomnosť kliešťa na koži viac ako 24 hodín. Preto každodenná prehliadka tela i odevu na prítomnosť kliešťov môže byť prevenciou vzniku ochorenia. Preventívne opatrenia sú teda zamerané na osobnú ochranu pred kliešťom, pretože neexistuje aktívne ani pasívne očkovanie. Obyvateľom v rizikových oblastiach sa doporučuje:

· vyhýbať sa nebezpečným miestam ako je okraj lesa, vysoká tráva, krovie,

· odporúča sa nosiť ošatenie pokrývajúce čo najväčšiu časť tela, hlavne dlhé nohavice a ponožky,

· odev by mal byť svetlý, aby sa z neho dali odstrániť prípadne neprisaté kliešte,

· na nekryté časti tela je vhodné použiť špeciálne repelenty odpudzujúce kliešte.

Očkovanie.

V súčasnosti je očkovacia látka proti Lymskej borelióze v štádiu vývoja.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ochorenia od A po ZOdporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.141