Syfilis

Prírodné vedy » Biológia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 25.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 838 slov
Počet zobrazení: 213
Tlačení: 24
Uložení: 21

Syfilis

Aká je to choroba?

Syfilis patrí medzi klasické pohlavné choroby. Je to ochorenie s chronickým priebehom, ktoré prebieha v niekoľkých fázach, kde sa strieda obdobie klinickej manifestácie s obdobím kľudu. Prejavuje sa pestrou škálou príznakov, je schopné napodobniť takmer každé ochorenie orgánov, kože či slizníc. Od iných pohlavne prenosných chorôb (napr. aidsu a genitálneho herpesu) sa líši tým, že sa dá liečiť.

Čo je príčinou vzniku?

Ochorenie spôsobuje baktéria Treponema pallidum, ktorej jediným hostiteľom v prírode je človek. Vstupnou bránou od infikovaného človeka môže byť poranená koža alebo sliznica, najčastejšie v oblasti pohlavnej a ústnej dutiny.

Kedy môžem mať podozrenie, že som sa nakazil syfilisom?

Získaný syfilis je charakterizovaný zmenami v mieste prieniku treponém od infekčného človeka. Po nakazení trvá dva až štyri týždne, než sa prejavia prvé symptómy a v mieste vstupu infekcie sa objaví tvrdý vred. Je nebolestivý, má priemer asi centimeter a pokrýva ho sérum plné treponém. Najčastejšie býva na genitáliách, niekedy i v oblasti konečníka, na perách, hrtane, vzácne na prstoch. Ak si ho pacient nevšimne a nelieči sa, po troch až ôsmich týždňoch sa stratí. O ďalších pár týždňov sa choroba prehupne do druhého štádia.

Nakazeného začnú trápiť zväčšené lymfatické uzliny, bolesti hrdla, hlavy, horúčka, únava, vypadávajú mu chumáče vlasov, objavuje sa výsyp na koži. Na vlhkých miestach v záhyboch kože vznikajú vysoko infekčné sivohnedé fľaky. Obe tieto štádia sú veľmi infekčné. Preto pri zistení týchto varovných príznakov, ktoré vznikli v súvislosti s pohlavným stykom, je najlepšie vyhľadať dermatovenerológa. Príznaky môžu pretrvávať niekoľko týždňov, ale môžu aj zmiznúť a znovu sa objaviť. Ak sa človek nezačne liečiť ani vtedy, syfilis postihne telesné orgány.

Paradoxne, v nasledujúcom latentnom štádiu syfilisu sa nakazený javí ako celkom zdravý, hoci treponémy už prenikli hlboko do tkanív organizmu, infekciozita chorého pomaly klesá. Neskoršie obdobie latencie nastáva jeden až štyri roky po odznení príznakov druhého štádia a môže trvať do konca života. Zvyčajne však prechádza do konečného tretieho štádia, ktorého prejavy sú veľmi rozmanité. Prejaví sa poškodenie telesných orgánov, tvoria sa špecifické zápalové uzly na kostiach, cievach, koži a mozgu. S ťažkou poruchou nervovej sústavy a duševnou poruchou nakazený človek zomiera.

Diagnóza nastáva priamym mikroskopickým dôkazom pôvodcu alebo krvným testom s určením protilátok.

Ako môže dôjsť k prenosu nákazy?

Nakaziť sa syfilisom možno takmer výlučne sexuálnym stykom s človekom, ktorý má otvorenú formu syfilitickej infekcie. Treponémy sa prenesú do hocijakej malej ranky, napríklad do neviditeľnej trhlinky na materničnom krčku, na predkožke alebo na poševnom vchode. V latentnom štádiu syfilisu však treponémy už pôsobia len v bežne nedostupných častiach organizmu. Syfilitik je teda pre sexuálneho partnera infekčný len isté relatívne krátke obdobie. Neskôr, hoci už má poškodené orgány, kosti, aortu, infekčný nie je.

Je možné nakaziť dieťa?

Tehotné ženy, ktoré sú choré na syfilis, môžu ochorenie preniesť na plod počas tehotenstva, ako aj na dieťa počas pôrodu. Riziko infekcie stúpa tým viac, čím kratší je odstup medzi infekciou matky a tehotenstvom. Plod odumrie, alebo dieťa prežíva s vážnymi neurologickými a orgánovými poškodeniami.

Je možná liečba syfilisu?

Syfilis je ochorenie, ktoré je možné liečiť. Liečba antibiotikami penicilínovej rady je povinná a liečebná schéma sa riadi podľa štádia choroby. Lekári pri liečbe zaručujú úplnú diskrétnosť. Taktiež pri zistení syfilisu v tehotenstve sa netreba liečby obávať, penicilín nie je toxický, nepoškodzuje plod. Po 3 týždňovej liečbe penicilínom v nemocnici, je pacient dispenzarizovaný na dermatovenerologickej ambulancii niekoľko rokov. Absolvuje krvné testy raz za polrok. Na začiatku liečby, je každý povinný uviesť kontakty, s ktorými mal pohlavný styk. Tieto kontakty sú povinné podrobiť sa vyšetreniam krvi, ktoré odhalia možnú infekciu syfilisom (je možné ako príčinu testov uviesť iné infekčné ochorenie).

Ak sa pacient so syfilisom nelieči a nechodí na kontroly, môžu ho k liečbe prinútiť aj prostredníctvom úradnej moci, s pomocou polície.

Vyskytuje sa syfilis v SR?

Po roku 1989, v dôsledku sociálnych zmien v spoločnosti (zvýšená migrácia obyvateľstva do zahraničia, cudzincov do SR, nekontrolovaná prostitúcia) dochádza k postupnému narastaniu ochorení. Najviac ochorení bolo hlásených v roku 2000, a to 384. Od roku 2000 má ochorenie klesajúci trend, teda počet ochorení, je z roka na rok nižší. V roku 2004 bolo hlásených 204 ochorení, čo je pokles oproti r. 2000 o 47%.

Vyskytuje sa syfilis vo svete?

Syfilis sa vyskytuje na celom svete. K jeho vzostupu začiatkom 90 – tych rokov prispeli najmä zhoršená socio-ekonomická úroveň, nezamestnanosť v krajinách východnej Európy. V dôsledku zvýšenej nelegálnej migrácie obyvateľstva z týchto krajín dochádza k rozšíreniu syfilisu najmä do krajín západnej Európy (Nemecko, Dánsko, Španielsko). Najrizikovejšou skupinou šíriacou syfilis, sú prostitútky.

Je možné zavlečenie tejto choroby z iných krajín?

Nebezpečenstvo pre šírenie infekcie predstavujú nelegálni migranti, u ktorých nie je vyšetrenie na syfilis povinné, aj keď sú zadržaní v Útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov.

Aká je možnosť prevencie?

Nie je známa očkovacia látka proti ochoreniu. Základom je včasná diagnostika a liečba, spolupráca pacienta, vyšetrenie všetkých sexuálnych kontaktov chorého. K možnej súčasnej nákaze HIV je doporučovaný odber krvi na HIV protilátky. Preventívne sa vyšetruje krv vyhľadávacími testami na syfilis všetkým novorodencom, tehotným ženám v prenatálnej poradni, u niektorých pacientov počas hospitalizácie v nemocnici, pacientom, u ktorých je diagnostikovaná iná pohlavná choroba. Testy na syfilis sa robia povinne u všetkých darcov krvi, tkanív, orgánov.

Základy prevencie spočívajú v partnerskej vernosti, k výchove zodpovednosti za svoje a partnerovo zdravie. V prípade nestáleho partnerského vzťahu je potrebné dôsledné používanie kondómu. V prípade, že sú infekčné ložiská mimo oblasť krytú kondómom, kondóm nechráni.

Všetky údaje týkajúce sa tejto pohlavnej choroby podliehajú prísnej mlčanlivosti!!!

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ochorenia od A po ZOdporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015