Tetanus

Prírodné vedy » Biológia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 25.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 383 slov
Počet zobrazení: 192
Tlačení: 19
Uložení: 20

Tetanus

Aká je to choroba?

Ochorenie dostalo názov podľa známeho klinického prejavu tohto ochorenia, a to tŕpnutie šije. Ochorenie sa pri plnom vedomí chorého prejavuje sťahujúcimi kŕčmi žuvacieho svalstva (tzv. trizmus), šijového svalstva a neskôr celého trupu. V ďalšom priebehu u chorého dochádza ku generalizácii kŕčov po rôznych vonkajších podnetoch. Ochorenie vyvoláva jed, ktorý produkuje baktéria „Clostridium tetani“. Do organizmu sa dostáva po poranení kože. Tento bacil sa dostáva do prostredia s výlučkami rôznych zvierat (kone, ošípané, ovce, hovädzí dobytok).

Zostáva v pôde niekoľko rokov, kde je schopný prežiť vďaka tomu, že sa obalí na tzv. spóry. Po vniknutí do organizmu sa premení za vhodných podmienok na životaschopný mikrób, pričom vhodné podmienky sú určené najmä hlbšími ranami, ktoré sa zatvoria a práve nedostatok kyslíka je pre množenie tohto mikroorganizmu veľmi priaznivé. Inkubačný čas, teda doba od vniknutia bacila do organizmu po prepuknutie prvých príznakov ochorenia trvá 7-14 dní. Ochorenia prebiehajú ťažko a približne 50% chorých umiera.

Je možné toto ochorenie liečiť?

Pri včasnej diagnóze je liekom prvej voľby podanie antitetanického séra alebo ľudského gamaglobulínu s vysokým obsahom antitoxínových protilátok, dôkladné chirurgické ošetrenie rany, podávanie penicilínu a podanie jednej dávky očkovacej látky ako stimul pre tvorbu vlastných protilátok.

Vyskytuje sa ochorenie na Slovensku? 

Vďaka zavedenému pravidelnému očkovaniu proti tetanu výskyt ochorení významne poklesol a v súčasnosti sa ochorenie vyskytuje len zriedkavo. Posledné 2 prípady boli zaznamenané v roku 2002, bohužiaľ oba končili smrťou.

Vyskytuje sa ochorenie vo svete?

Tetanus je ochorenie s celosvetovým výskytom. V krajinách, kde zaočkovanosť obyvateľstva je nízka, sa tetanus vyskytuje často, a to aj v takej závažnej podobe, ako je novorodenecký tetanus, ktorý sa vyskytuje najmä v krajinách s nedostatočnou zdravotnou starostlivosťou a vykonávaním pôrodov v nehygienických podmienkach.

Ako predchádzať ochoreniu na tetanus?

Účinnou prevenciou je očkovanie proti tetanu, ktoré vzhľadom na charakter očkovacej látky treba opakovať aj v dospelosti. Súčasťou predchádzaniu ochorenia na tetanus je aj správne ošetrovanie rán z hľadiska profylaxie tetanu. Preto je dôležité, aby občania poznali aspoň približný dátum posledného očkovania proti tetanu, pretože od tohto dátumu sa odvíja postup pri ošetrovaní poranení v závislosti od veľkosti a hĺbky poranenia, ako aj veku poraneného.

Je očkovanie nebezpečné? 

Očkovanie býva sprevádzané malými lokálnymi príznakmi, ako sú bolestivosť v mieste vpichu, začervenanie a opuch, ktoré však vo väčšine prípadov ustupujú.

Kedy sa očkuje?

Očkovanie proti tetanu sa vykonáva ako súčasť očkovania proti záškrtu a čiernemu kašľu, teda po ukončení 9.týždňa života novorodenca 3 dávkami. Preočkovanie sa vykonáva v 3. a 5.roku života dieťaťa, v 14. roku života a potom každých 10-15 rokov.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ochorenia od A po ZOdporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019