Tuberkulóza

Prírodné vedy » Biológia

Autor: verca123
Typ práce: Ostatné
Dátum: 25.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 469 slov
Počet zobrazení: 184
Tlačení: 20
Uložení: 18

Tuberkulóza

Aká je to choroba?

Tuberkulóza je vleklé ochorenie, pri ktorom pôvodca tohto ochorenia poškodzuje pľúca, lymfatické uzliny, kosti, kĺby, črevný trakt, mozgové blany, obličky, pohlavné orgány, kožu i oči. Ochorenie po nenápadnom začiatku, pri ktorom sa často nerozpozná, že ide o tuberkulózu, prechádza do chronicity. Najčastejšia klinická forma tuberkulózy je tzv. pľúcna tuberkulóza. Ochorenie začína mierne zvýšenými teplotami, nočným potením, malátnosťou, chudnutím a kašľom sprevádzaným bodavými bolesťami na hrudi.

Pôvodcom nákazy je mikroorganizmus zvaný mykobaktérium, a to najmä M.tuberculosis, ktorý vyvoláva pľúcne formy ochorenia, iné mykobaktérie, napr. M.bovis mimopľúcne formy. Po vyslovení podozrenia na tuberkulózu sa diagnóza potvrdzuje mikrobiologickým alebo mikroskopickým vyšetrením. Je doplnené o röntgenologické vyšetrenie, prípadne histologicky najmä u mimopľúcnych foriem. Diagnostika ochorenia je pomerne zdĺhavá.
Inkubačný čas ochorenia je dlhý 6-8 týždňov. Prameňom nákazy je predovšetkým človek. Prenos nákazy sa uskutočňuje kvapôčkovou formou.

Je možná liečba tuberkulózy? 

TBC sa lieči komplexne a dlhodobo kombináciou antibiotík a antituberkulotík, za pomoci ďalších liekov, ktoré znižujú klinické príznaky ochorenia. Je veľmi zdĺhavá, vykonáva sa na špeciálnych oddeleniach alebo ústavoch pre liečbu TBC a respiračné choroby. V liečbe sa využívajú aj priaznivé účinky vysokohorského prostredia. Úspech liečby je závislý od viacerých faktorov, k recidívam dochádza najmä u nedisciplinovaných pacientov, ktorí svojvoľne prerušia liečbu.

Vyskytuje sa TBC v SR?

Výskyt TBC na Slovensku sa počíta v stovkách ochorení. Má od roku 2000 klesajúci trend, teda počet ochorení je z roka na rok nižší. V roku 2004 bolo hlásených celkom 714 ochorení, čo je pokles oproti r.2003 o 27,9 %

Vyskytuje sa TBC vo svete? 

TBC sa vyskytuje na celom svete. Je veľmi rozšírená v rozvojových krajinách, kde sú horšie hygienické a sociálne podmienky a nedostatočná zdravotná starostlivosť. V súčasnosti, keď svet ohrozuje epidémia choroby AIDS (akvirovaný syndróm imunitnej nedostatočnosti) sa TBC vyskytuje najmä u týchto chorých a je jedna z prvých komplikujúcich infekcií.

Je možné zavlečenie tejto choroby z iných krajín? 

Vzhľadom na netypický charakter ochorenia v jeho začiatkoch sa toto ochorenie diagnostikuje až v neskoršej fáze ochorenia, preto zavlečenie je možné a pravdepodobné a to najviac utečencami z rozvojových krajín. Vzhľadom k tomu, že nákazlivosť ochorenia nie je vysoká a k nákaze dochádza až pri dlhodobejšom úzkom kontakte s chorým, je import tejto nákazy len ojedinelý.

Ako sa dá pred ochorením účinne chrániť? 

Najúčinnejšou zložkou v prevencii ochorenia je očkovanie, ktorého účinnosť sa kontroluje tzv. tuberkulínovými testami.

Je toto očkovanie nebezpečné?

Očkovanie sa vykonáva vpravením očkovacej látky prísne intradermálne, teda do kože. U slabších jedincov môže môže očkovanie byť spojené so zdurením uzlín, najmä v podpazuší ale i inde na tele, so sklonom k perforácii. Niekedy sa očkovanie komplikuje kožnými prejavmi, keloidnými jazvami, zápalom kostnej drene, dráždením mozgových blán, postihnutím očí. Tieto reakcie sú však zvládnuteľné a vyskytujú sa zriedkavo.

Kedy sa treba dať zaočkovať? 

Očkovanie proti TBC sa vykonáva ako prvé v živote a to u zdravých novorodencov na 4.deň po narodení ešte počas pobytu na novorodeneckom oddelení. Preočkovanie sa vykonáva len u detí, ktoré nevytvorili po prvom očkovaní protilátky, čo sa zisťuje tuberkulínovým testom. V dospelosti sa testujú a podľa potreby preočkujú len osoby, ktoré budú pracovať vo zvýšenom riziku TBC, napr. pracovníci laboratórií, vo výskume a pod.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#tuberkoloza

Ochorenia od A po ZOdporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015