Žltačka typu A (vírusová hepatitída typu A)

Prírodné vedy » Biológia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 25.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 454 slov
Počet zobrazení: 227
Tlačení: 20
Uložení: 16

Žltačka typu A (vírusová hepatitída typu A) 

Aká je to choroba?

Žltačka typu A je akútne ochorenie pečene, ktoré sa prejavuje príznakmi zo strany zažívacieho traktu a tiež príznakmi chrípky. Intenzita príznakov býva rôzne a často závisí od veku chorých. Kým deti prekonávajú ochorenie ľahšie u starších prebieha ochorenie komplikovanejšie. V rozvinutom štádiu ochorenia býva u chorých typická žltačka (žlté sfarbenie očí i kože, tmavý moč a svetlá stolica) čo súvisí s tým, že vírus ktorý vyvoláva ochorenie napadol bunky pečene.

U časti chorých však k zažltnutiu nemusí dôjsť, ochorenie sa u nich nerozpozná a títo často šíria chorobu ďalej. Inkubačný čas ochorenia sa .... 10 – 50 dní, v priemere 30. Nákaza sa prenáša tzv. fekálno-orálnou cestou čo znamená, že vírus sa vylučuje v stolici a pri nedodržiavaní zásad osobnej hygieny chorá osoba prenáša ochorenie na iných kontaminovanými rukami, jedlom a výnimočne aj vodou. Preto sa žltačke typu A tiež hovorí, že je to choroba špinavých rúk.

Je možná liečba ochorenia?

Keďže sa jedná o ochorenie spôsobené vírusom liečba je sústredená na tlmenie príznakov a diétu šetriacu pečeň. Ochorenie nezanecháva následky a neprechádza do chronicity. Prekonanie ochorenia zanecháva celoživotnú imunitu.

Vyskytuje sa ochorenie na Slovensku?

Výskyt ochorenia na žltačku typu A je na Slovensku viazaná na oblasti s nižším hygienickým štandardom. Ročne sa vyskytuje 600 – 800 prípadov ochorení s maximom vo vekovej skupine 1 – 4 ročných a 5 – 9 ročných detí.

Vyskytuje sa ochorenie vo svete?

Ochorenie sa vyskytuje na celom svete v závislosti na počet ľudí v tej krajine, ktorí žijú v slabších hygienických podmienkach. To znamená, že na západ od Slovenska je výskyt nižší, naopak na východ od našej krajiny je výskyt vyšší. Ročne zaznamenávame niekoľko tzv. importovaných ochorení u osôb, ktoré sa vrátili z niektorých krajín Afriky, Ázie ale i Európy.

Je možné sa chrániť pred ochorením?

Očkovanie je účinným prostriedkom pred ochorením, avšak nie jediným. Zdôrazňujú sa tiež aj faktory, ktoré pôsobia preventívne a to najmä dostatok pitnej vody, kanalizácia a ďalšie ... typické opatrenia súvisiace so štandardmi bývania. Práve z týchto dôvodov sa ani na Slovensku nevykonáva plošné očkovanie proti žltačke typu A. Od roku 2001 sa na Slovensku vykonalo tzv. výberové očkovanie rómskych detí, ktoré žijú v prostredí s nízkym hygienickým štandardom.

Je očkovanie bezpečné?

Očkovanie pozostáva z 2 dávok injekčne podanej očkovacej látky do svalu alebo podkožia. Je sprevádzané len zriedkavo malými lokálnymi reakciami.

Kedy sa treba dať zaočkovať?

Občania Slovenska, ktorí sa rozhodnú dať očkovať ... pred cestou do krajín, kde sa ochorenie vyskytuje epidemicky, alebo z iných dôvodov, by sa mali dať očkovať optimálne mesiac pred odchodom jednou dávkou očkovacej látky. Po podaní tejto dávky ochrana nastupuje za 2 – 3 týždne, čo závisí od očkovacej látky. Druhá dávka sa podáva za 6 – 12 mesiacov po prevej dávke. Preočkovanie sa zatiaľ odporúča 10 rokov od základného očkovania, pričom je možné, že ho nebude potrebné vykonať. Okrem cestovateľov sa očkovanie odporúča vykonať u osôb profesionálne exponovaných, ako sú lekári infekčných oddelení, detských oddelení, záchranári, bezpečnostné jednotky, pracovníci čističiek odpadových vôd.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ochorenia od A po ZOdporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014