Žltá zimnica

Prírodné vedy » Biológia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 25.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 403 slov
Počet zobrazení: 178
Tlačení: 14
Uložení: 25

Žltá zimnica

Aká je to choroba?

Žltá zimnica je závažné ochorenie, ktoré sa prejavuje náhle horúčkou, bolesťami hlavy a chrbtice, zožltnutím a niekedy s krvácaním z nosa a slizníc. U časti chorých prebieha ochorenie ľahko. Smrtnosť u cestovateľov, ktorí sa nakazia pri cestách do krajín výskytu je vysoký až 60%.

Smrť spôsobuje najmä krvácanie a následne zlyhanie pečene a obličiek. Inkubačný čas ochorenia je krátky a to 3 – 6 dní. Ochorenie spôsobuje víru, ktorý prenášajú z človeka na človeka komáre. Komáre sa infikujú od rezervoárových zvierat a to najčastejšie opíc. Ochorenie má charakter nákazy s prírodnou ohniskovosťou.

Je možná jeho liečba?

Vzhľadom k tomu, že ochorenie spôsobuje vírus liečba je len symptomatická, čo znamená, že je zameraná len na tlmenie príznakov ochorenia.

Vyskytuje sa ochorenie na Slovensku?

Ochorenie na žltú zimnicu sa nikdy na Slovensku nevyskytlo, neboli tu a nie sú pre jeho rozšírenie.

Vyskytuje sa ochorenie vo svete?

V súčasnosti sa vyskytuje v Afrike, Strednej a Južnej Amerike a v niektorých krajinách Ázie. Táto situácia nemusí byť stabilná. V niektorých krajinách sa darí nákazu tlmiť a naopak v inej môže vzplanúť. Svetová zdravotnícka organizácia preto vydáva pravidelne aktuálny zoznam krajín kde je riziko nákazy možné a pravdepodobné.

Je možné zavlečenie tejto choroby na Slovensko?

Cestujúci, ktorý sa nakazí počas pobytu v niektorej z uvedených krajín môže ochorieť až na Slovensku. Avšak tu nie sú podmienky na rozšírenie tejto choroby.

Ako sa možno chrániť proti ochoreniu?

Očkovanie proti žltej zimnici je jediným účinným prostriedkom pred nákazou. Očkovacia látka je živá vakcína, ktorá sa pripravuje na kuracích zárodkoch.

Je toto očkovanie bezpečné?

Nežiadúce účinky po očkovaní sú veľmi ľahké a zriedkavé. Okrem všeobecných dôvodov, pre ktoré nemožno očkovať je ešte jeden vážny dôvod a to precitlivelosť na vaječné bielkoviny. Preto sa ja pri očkovaní robí pred podaním očkovacej látky tzv. intradermálny test s malým množstvom látky a vlastné očkovanie sa uskutoční len vtedy, ak je tento test negatívny.

Kedy sa treba dať zaočkovať?

Pri ceste plánovanej v dostatočnom predstihu je ideálne dať sa zaočkovať 1 mesiac pred cestou, minimálne však 10 dní a to z dôvodu, že protilátky, ktoré sa tvoria po očkovaní dosiahnú účinnú ochrannú hladinu na 10. deň po očkovaní a toto je ja doba, kedy úplne odznejú drobné reakcie po očkovaní.

Očkovanie je do niektorých krajín povinné, čo znamená, že po príchode do takejto krajiny môže byť cestujúci vyzvaný aby predložil medzinárodný očkovací preukaz, v ktorom musí byť toto očkovanie zaznamenané a to 10 dní pred cestou. Niektoré krajiny a to najmä tie, kde sa choroba v súčasnosti nevyskytuje, ale sú tam podmienky pre jej rozšírenie, vyžaduje očkovanie len od osôb, ktoré tam pricestujú z krajín výskytu. Očkovanie chráni očkovaného 10 rokov. Po ich uplynutí treba očkovanie zopakovať.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ochorenia od A po ZOdporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014