Fylogenéza respiračnej sústavy

Prírodné vedy » Biológia

Autor: katyp (15)
Typ práce: Referát
Dátum: 02.09.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 582 slov
Počet zobrazení: 78
Tlačení: 7
Uložení: 8

Fylogenéza respiračnej sústavy

I. Funkcia respiračnej sústavy

 • respiračná (výmena dýchacích plynov)
 • fonačná (tvorba hlasu)

;Dýchanie je súhrn rozkladných biochemických a fyziologických procesov, pri ktorých sa uvoľňuje energia.

II. Respiračné prostredie

 • vodné prostredie - 6 - 8% obsah kyslíka závisí od teploty, výskytu zelených rastlín, od pohybu vody a množstva rozkladajúcich látok
 • atmosféra - obsahuje 21% kyslíka, pomer je stálejší ako vo vode

III. Typy dýchacích sústav

 1. Dýchanie celým povrchom tela

- difúziou

 • vyskytuje sa u živočíchov , ktoré vzhľadom na svoj objem majú veľký povrch tela
 • povrch tela tvorený tenkostennými bunkami a pod povrchom je sieť vlásočníc , kyslík je prenášaný do miest spotreby
 • pásomnice majú anaeróbny metabolizmus
 • príklad: jednobunkovce, pŕhlivce , ploskavce , máloštetinavce , roztoče
 1. Kožné dýchanie

- doplnkové dýchanie založené na difúzii

 • podmienka kožného dýchania je vlhký povrch tela
 • príklad: obojživelníky (70 - 80%)
 1. Dýchanie žiabrami
  • žiabre
  • ektodermálneho pôvodu
 • vznikli vyliačením pokožky
 • na povrchu žiabier je respiračný epitel vystužený opornými tkanivami
 • sú intenzívne prekrvené
 • kyslík priamo prechádza do krvi difúziou

Žiabre a/ vonkajšie - voľne vyčnievajú do vodného prostredia (mnohoštetinavce, žubrienky obojživelníkov)

b/ vnútorné - uložené v telovej dutine (mäkkýše, kôrovce, drsnokožce, ryby)

- u rýb žiabre kryté skrelami

- dvojdýšne ryby dýchajú žiabrami a pri nedostatku vody vychlípením čreva, ktoré je bohato

prekrvené

Latiméria divná dýcha žiabrami, ale aj prispôsobeným plynovým mechúrom.

 • voda sa k žiabram dostane cez ústny otvor, kyslík sa dostáva na základe difúzie proti smeru prúdeniu krvi
 1. Dýchanie pľúcnymi vačkami
 • táto respirácia prebieha u pľúcnatých ulitníkov (bohato prekrvená časť plášťovej dutiny), u niektorých pavúkovcov (lamela)
 • u ulitníkov pľúcne vaky predstavuje bohato prekrvená plášťová dutina
 • u pavúkovcov sa vo vačkoch nachádzajú lamely (podobné ako listy v knihe), ktoré sú schopné rozťahovať a sťahovať sa - prúdi v nich hemolymfa - kyslík sa prenáša prostredníctvom dýchacieho farbiva
 1. Dýchanie vzdušnicami/ tracheami/
 • vzdušnice sú vychlípeniny pokožky, ektodermálneho pôvodu
 • sú tvorené rúrkami, ktoré sa rozvetvujú, sú vystužené chitinom a na povrchu chránené stigmami - zabraňujú vysúšaniu
 • vzduch sa priamo nimi privádza k jednotlivým bunkám
 • pracujú na princípe difúzie, hnacou silou difúzie je koncentračný spád
 • vzdušnicami dýchajú pavúkovce a hmyz

Larvy hmyzu - dýchajú tracheálnymi žiabrami

Vodný hmyz - si vytvára tzv. vzdušnicový zásobník, napr. pod krovkami (potápnik obrubený)

 1. Dýchanie pľúcami

Pľúca - sú respiračným orgánom suchozemských stavovcov a vodných cicavcov (delfíny, veľryby)

- sú endodermálneho pôvodu a vznikli ako vyliačenina tráviacej rúry

- s vonkajším prostredím sú spojené dýchacími cestami

 1. Pľúca obojživelníkov
 • sú vakovité, ich respiračná plocha malá, lebo sú hladké, alebo len málo zriasené (žaby)
 • nemajú alveoly
 • respirácia je doplnená kožným dýchaním (až 80%)
 • obojživelníky vzduch prehltávajú
 • vzduch ide nozdrami do úst a dýchacími cestami do pľúc
 1. Pľúca plazov
 • sú vakovité, dochádza zväčšovaniu respiračnej plochy, vytvárajú sa priehradky a mechúriky
 • hady majú ľavé pľúca zakrpatené
 1. Pľúca vtákov
 • sú malé, prirastené na chrbticu
 • na rozhraní priedušnice a priedušiek sa nachádza hlasový orgán - syrinx
 • pľúca nemajú alveoly, ale na prevod kyslíka im slúžia vzdušné kapiláry
 • majú vyvinuté vzdušné vaky - vyliačeniny pľúc (5 párov) - v nich ale neprebieha výmena plynov, nie sú respiračná plocha
 • funkcia vzdušných vakov: zásobáreň O2

nadľahčujú jedinca

termoregulačná (ochladzovanie jedinca)

 • vtáky majú dvojité okysličovanie tela
 1. Pľúca cicavcov
 • párový orgán
 • ;základná stavebná jednotka pľúc - alveola - vystlaná respiračným epitelom, zväčšuje respiračný povrch pľúc
 • za 1 min. nadýchneme 8 - 9 l vzduchu
 • 0,5 l vzduchu vdýchneme a 150 ml ostáva v mŕtvom bode
 • Kesónová choroba - potápači sa musia pomaly vynárať, môže dôjsť k vytvoreniu dusíkatých bubliniek v krvi

 Fyziológia respirácie

 1. Vonkajšie dýchanie
 • výmena dýchacích plynov medzi vzduchom v alveolách a krvou v pľúcnych alveolách
 • hnacou silou sú rozdielne tlaky v alveolách a krvou
 1. Vnútorné dýchanie
 • výmena dýchacích plynov medzi krvou v tkanivách a orgánoch
 • na prenos dýchacích plynov sa vyvinuli dýchacie farbivá, napr. hemoglobín - bezstavovce ho majú voľný v hemolymfe
 • stavovce ho majú uzatvorený v erytrocytoch
 • väzba O2 s hemoglobínom sa nazýva - oxyhemoglobín
 • väzba s CO2 - karbaminohemoglobín
 • väzba s CO - karboxyhemoglobín
 • methemoglobín - vzniká pôsobením oxidačných činidiel na hemoglobín
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.716