Zdravý životný štýl

Prírodné vedy » Biológia

Autor: 45kate (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 24.04.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 668 slov
Počet zobrazení: 23 745
Tlačení: 823
Uložení: 782
Nedá sa definovať čo je to zdravý životný štýl. Pre každého človeka to predstavuje niečo iné. Zdravie ovplyvňuje ako jeden z najdôležitejších činiteľov životný štýl. Nie je ľahké udržiavať si v každodennom živote zdravie, a to aj napriek tomu, že metódy liečby chorôb sa stále zdokonaľujú a sú stále účinnejšie. Práve to však vedie človeka ku skoro bezvýhradnému spoliehaniu sa na lekársku vedu a zdravotníctvo. Najviac ovplyvňuje naše zdravie spôsob nášho každodenného života, a ten býva vo väčšine prípadov nezdravý.

Väčšina ľudí v novodobej spoločnosti žije uponáhľaný život a nevenujú pozornosť spôsobu života. Kontakt s ľuďmi je veľkým zdrojom nielen psychického, ale aj fyzického zdravia. Sociálne prostriedky, vzťahy a duševné zdravie ako predpoklad celkového zdravia

Duševné zdravie je stav, keď všetky duševné pochody prebiehajú harmonicky, umožňujú správne odrážať vonkajšiu realitu, primerane a pohotovo reagovať na všetky podnety a riešiť bežné aj neočakávané úlohy, stále sa zdokonaľovať a prežívať uspokojenie zo svojej činnosti.
Avšak čoraz častejšie sa vyskytujú prípady žiakov v školách, ktorých duševné zdravie je vystavené zaťažkávajúcim skúškam. Denne sa mnoho žiakov stretáva so šikanovaním, ale aj so stresom pred ťažkými písomkami, alebo trémou pred tabuľou a profesormi. Mnohokrát môžu stresové situácie viesť až k tomu, že žiak začne chodiť poza školu a vyhýbať sa zložitým situáciám v škole.

Pre duševné zdravie každého z nás je dôležitá aj rodina a sociálne podmienky. Mnoho žiakov sa snaží z dôvodu nezáujmu zo strany rodičov zviditeľniť tým, že začnú fajčiť, užívať nelegálne látky, alebo kradnúť.
Ďalším problémom, z ktorým sa stretávame je rozvod rodičov, ktorý zvládajú najťažšie práve žiaci stredný škôl v pubertálnom veku. Ťažko sa zmierujú s novými partnermi rodičov, alebo hádkami, v ktorých ide o zverenie dieťaťa do opatery otca, alebo matky. Vtedy sa dieťa snaží svojimi problémami upútať rodičov a dať ich opäť dokopy, aj keď mnohokrát tým spôsobí medzi rodičmi ešte väčšie hádky.

Šikanovanie
Šikanovanie je zákerné, opakované zneužívanie sily alebo postavenia na trápenie, zámerné prenasledovanie, robenie príkoria. Denne sa mnoho z nás stretáva z ľahšou formou šikanovania, a to sú nadávky medzi žiakmi, alebo vysmmievanie sa niekedy aj cez hodiny. Takéto šikanovanie už teraz málokto vníma, pretože je úple bežné , ale napriek tomu je vaľa žiakov, ktorým to ubližuje a sú na to citlivý.

Šikanovaním sa väčšinou snaží agresor nadobudnúť stratené sebavedomie, zviditeľniť sa, alebo zredukovať strach zo seba samého. Najčastejšie sa šikanovanie odohráva v školskom prostredí, ale aj na ihriskách, kluboch, či cez internet, alebo mobil. Jednou z najhorších foriem šikanovania je cez internet. Veď koľkí z nás už dostali emaily od anonymných odosielataľov, v ktorých nás zosmiešňovali, alebo vyzývali ku kompromitujúcim skutkom?

Násilníkovi poskytuje internet anonymitu a tak si môže naplno vychutnávať pocit zadosťučinenie po odoslaní výstražných emailov, ktoré mnohým naháňajú strach, alebo sú pre nás nepríjemné. Pri elektronickom šikanovaní je fyzická sila agresora väčšia ako pri ostatných formách šikanovania. Častokrát si musíme emaily meniť, pretože nedokážeme zabrániť prichádzaniu ďalších podobných emailov.

Príkladom takéhoto šikanovanie môže byť vytvorenie webovej stránky, ktorej úlohou je ponížiť, znevážiť danú osobu, alebo posielanie upravených fotiek, na ktorých môže byť niekto zobrazený v inkriminujúcich situáciách.

Začiatky šikanovania
Šikanovanie sa vyvíja postupne, neobjaví sa zo dňa na deň. Šikanovanie sa začína postupne braním desiaty, vysmievaním sa , až prejde ku kradnutiu, vylúčeniu z kolektívu, či bitkám. Obeťou šikanovania sa môže stať každý nás. Najčastejšie sa však jeho terčom stáva žiak, ktorý je v škole nový a neistý. Väčšinou ide o žiaka, ktorý nechcene už svojím výzorom a správaním provokuje agresora k šikanovaniu.

Následky šikanovania:
Následkami šikanovania môže byť zlé fyzické zdravie, nesústredenosť v škole, znížený pracovný výkon, záškoláctvo, vyhýbanie sa škole, strach zo školy, alebo zhoršenie prospechu.

Pre celkové duševné zdravie je potrebné mať dostatočné sebavedomie, dobré vzťahy s rodičmi, nepreceňovanie schopností žiaka v škole a rovnako dôležitý je aj fyzický stav. Nikomu neprospieva sedenie za počítačom, jedenie nezdravých jedál, či požívanie nelegálnych látok, fajčenie, alebo pitie alkoholu. Pre každého z nás je potrebné začleniť sa do kolektívu, nájdenie si priateľov, chodenie s nimi von, alebo už len mať ten pocit, že máme niekoho, komu sa môžeme zveriť so svojimi problémami.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019