:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Člověk a dědičnost

Prírodné vedy » Biológia

Autor: Dievča Musilka (30)
Typ práce: Referát
Dátum: 25.06.2009
Jazyk: Čeština
Rozsah: 819 slov
Počet zobrazení: 4697
Tlačení: 417
Uložení: 464
Praktické!

A)  Metody studia dědičnosti u člověka
B)  Dědičnost tzv. normálních znaků
C)  Vrozené vývojové vady


- Studium dědičnosti člověka se podstatně liší od studia genetiky jiných organismů, protože člověk nesmí být podle všeobecně uznávaného etického principu využíván k experimentům.
- Dalším problémem je poměrně dlouhá generační doba (20 - 25 let), a proto je možno současně podrobit zkoumání maximálně 4 generace. Navíc je počet dětí v rodině vesměs velmi nízký, a proto nelze ze souboru sourozenců jedné rodiny určit způsob dědičnosti určitého znaku. V neposlední řadě je člověk na rozdíl od rostlin a živočichů podstatně více ovlivňován souborem vnějších vlivů (výchova, život ve společnosti, lékařská péče, škola apod.)
 
A) Metody studia dědičnosti u člověka
1.  rodokmenová metoda (genealogická, řec. genea = potomstvo)
-  základem je sestavení rodokmenu několika generací
-  při sestavování rodokmenu se používají mezinárodně dohodnuté symboly
muž = čtvereček
žena = kroužek
-  jednotlivé generace se rozlišují pomocí římských číslic; jedinci ve stejné generaci jsou očíslováni arabskými číslicemi
-  šipkou se označuje jedinec od kterého sestavovaný rodokmen vychází
-  zvlášť se označuje sledovaný znak (např. šrafováním)
-  u dvojčat se označuj jednovaječný nebo dvouvaječný původ
-  součástí rodokmenu je legenda, upřesňující důležité údaje (např. datum narození a úmrtí, závažné choroby, příčina úmrtí apod.)
-  ze souboru rodokmenů , u kterých sledujeme dědičnost určitého znaku, lze usuzovat na způsob dědičnosti zejména kvalitativních znaků (dědičné  vady, nemoci apod.)
daný znak může být dominantní nebo recesivní
-  může být přenášen nebo nemusí být přenášen přes alelu umístněnou na pohlavním chromozomu X
-  toto umožňuje stanovení rizika postižení potomků 
 
2.  výzkum dvojčat
-  tato metoda je založena na skutečnosti, že někteří sourozenci vznikly z jediného vajíčka oplozeného jedinou spermií (stejný genotyp, tz. vždy i stejné pohlaví) a jiné současným oplozením dvou vajíček dvěma spermiemi (rozdílný genotyp)
-  spolehlivé určení jednovaječnosti se provádí pomocí porovnáním krevně specifických znaků (krevní skupiny, Rh faktor, faktor MN), porovnáním transplantačních antigenů apod.
-  výsledky téhle metody pomáhají především v oblasti transplantační medicíny (např. při transplantaci kožního štěpu, lze jako dárce využít pouze jednovaječného sourozence)
 
3.  studium karyotypů (= studium sestavy a morfologie chromozómů)
-  člověk má 23 párů chromozómů, které se liší délkou a polohou centroméry
-  podle těchto znaků jsou chromozómové páry seřazeny do skupin A až G a očíslovány 1 až 22 (pohlavní pár chromozómů se nečísluje)
-  pomocí analytické metody tzv. proužkování chromozómů se dají určit jednotlivé chromozómy, ale i změny jejich struktury (tj. chromozómové aberace)
-  studium chromozómů je založeno na krátkodobé kultivaci a zpracování buněk krve (lymfocytů); používají se ale i buňky kostní dřeně, kůže, nádorových tkání apod.
-  chromozómy lze vyšetřovat i prenatálně; pomocí odběru plodové vody (amniocentéza) se získají odloučené buňky z plodu (kožní, z dýchacího a trávicího traktu) a vyšetřením lze zjistit řada chorob
 
4.  metoda populační genetiky
5.  metody biochemické a molekulární genetiky

B) Dědičnost tzv. normálních znaků
-  zatím poměrně málo poznatků
-  vyjímku tvoří znalost dědičnosti krevních skupin a krevně specifických antigenů
-  některé další znaky dědičnosti (např. barva očí, vlasů) jsou řízeny složitými systémy
-  řada morfologických znaků je pak řízena polygenně (tvar uší, prstové papilární linie =  otisky prstů)
-  dědičný podklad má také chování člověka
-  velký podíl dědičnosti je u výšky potomka; menší vliv dědičnosti je u hmotnosti těla
-  některé znaky vznikají pouze při určitém genotypu, tj. jen při určité sestavě alel, to znamená, že tuto sestavu nemusí mít rodiče, ale vlivem segregačních, kombinačních a rekombinačních procesů jen jejich děti
 
C) Vrozené vývojové vady
-  v naší populaci má 4-6 % novorozenců vrozenou vývojovou vadu nebo genetické dispozice pro její vznik
-  asi čtvrtina vrozených vad je podmíněna výhradně geneticky
-  více než polovina vrozených vývojových vad je podmíněna multifaktoriálně (na vzniku vady se podílí genetické faktory a různými nepříznivými faktory vnějšího prostředí)
-  poměrně malá část vrozených vad je způsobena jen nepříznivými vlivy, které působí po dobu těhotenství matky na plod (např. zarděnky, některé léky)
pro vznik vrozené vývojové vady jsou  kritické zejména první tři měsíce těhotenství
-  vady jsou různě závažné
nejvíce závažné jsou vady zapříčiněné chybějícím, nebo naopak přebývajícím chromozómem (např. Downův syndrom)
-  méně závažná je při včasné diagnostice např. fenylketonurie (pomocí lékařské péče a diety lze důsledky eliminovat)
-  závažnou dědičnou vadou je rozštěp  patra a rtu (podmíněn polygenně, tj, vzniká při určité sestavě většího počtu genů); v dnešní době je však již napravitelný chirurgickým zákrokem
genetický podklad mají zčásti i některé duševní poruchy (např schizofrenie, epilepsie)
 
-  genetický poklad byl prokázán i u některých onemocnění oběhové soustavy v dětství i dospělosti (hypertenze = zvýšený krevní tlak, ischemická choroba srdeční = nedostatečné prokrvení srdečního svalu)
vliv dědičnosti se zkoumá i u nádorových onemicněních, u vředové choroby (vřed dvanácterníku nebo žaludku), u cukrovky a u řady dalších chorob, které se často považují za docela běžné, ale v některých rodinách je jejich výskyt několikanásobně vyšší než u ostatní populace
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 2)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Čeština Dědičnost a genetika člověka Referát 1704 slov 0
Čeština Dědičnost mnohobuněčných organismů Referát 964 slov 0
Slovenčina 80. Dedičnosť s neúplnou dominanciou a kodominancia Maturita 136 slov 0
Čeština Molekulární základy dědičnosti Referát 2565 slov 8.5
Čeština Molekulární základy dědičnosti Referát 1423 slov 0
Slovenčina Dedičnosť viazaná na pohlavie Poznámky 270 slov 0
Slovenčina Človek a voda Referát 267 slov 0
Slovenčina 75. Postnatálny vývin človeka Maturita 308 slov 0
Slovenčina Genetika človeka Poznámky 357 slov 6.3
Slovenčina Biológia živočíchov a človeka Maturita 24624 slov 5.5
0.019