Původ a vývoj člověka

Prírodné vedy » Biológia

Autor: Musilka
Typ práce: Referát
Dátum: 25.06.2009
Jazyk: Čeština
Rozsah: 920 slov
Počet zobrazení: 6 753
Tlačení: 572
Uložení: 529
Praktické!
A) Názory na původ a vývoj člověka
B)  Zařazení lidské rasy do systému
C) Vývoj člověka
D) Základní vývojové rysy jednotlivých typů


A) Názory na původ a vývoj člověka
-  Na původ a vývoj člověka jsou známy různé názory: Číňané věřili, že člověk vznikl z žluté hlíny; obyvatelé Oceánie ze žraloka; teorie kreacionismu = teorie stvoření, známo z Bible; nebo teorie panspermie - přenesení zárodku života z vesmíru.
Lamarck (18. - 19. století) - předložil teorii vývoje světa, historického vývoje organismů (i člověka)
Charles Darwin (19. stol.) - 1859 - díla O původu druhů, O původu člověka. Přinesů doklady o příbuznosti člověka a lidoopů - proti tomu odpor církve
-  Dnešní doba - snaha o sjednocení názorů
 
B) Zařazení lidské rasy do systému
řád Nehetnatci
-  podtřída Opice
1.   opice starého světa - úzkonosé (úzká nosní přepážka, nozdry u sebe)
Kosmani, Malpy, Vřešťani
čeleďi: Gibonovití
o  Lidoopi - Orangutan, Gorila, Simjaur
o Lidé - vymřelé rody: Ramapithecus, Austrolopitekus, Homo habilis, Homo erectus, Homo  sapiens neandrtalensis
-  dnešní lidé: Homo sapiens sapiens
2.   opice nového světa - ploskonosé (široká nosní přepážka, vývoj nižší, nozdry od sebe)
-  čeledi: Paviáni
o  Kočkodani
o  Makakové
 
C) Vývoj člověka
-  Předky prvních primátů byli hmyzožraví placentálové (období křídy - druhohory).
-  Před 50 mil. lety se v rámci úzkonosých vyvíjely dvě nadčeledi:
a) Cercopithecoidea
b)  Hominodea
-  První nálezy hominoidů - Fayum (Egypt, z doby oligocénu - třetihory) - pozorovatelná je zvětšující se velikost těla, zkracování čelistí, zvětšování mozku
-  V období miocénu - žil Raugwapitheus, velký jako šimpanz, nálezy od Viktoriina jezera
-  Zde probíhal proces polidštění = hominizace:
-  Spočívala v napřimování postavy, diferenciaci a zdokonalování stavby ruky a nohy - uzpůsobování k chůzi po dvou končetinách = bipedii, zmenšování řezáků a špičáků, změny pudového jednání v uvědomělé, formování myšlenkových procesů, sdružování ve společnosti
-  Období svrchního miocénu - primáti, patřící přímo k vývojové linii lidí - čeleď Hominidaenejstarší homid objeven v Keni - Ramapithecus - sbírá semena trav, kořínky, oddenky, používá nástroje (klacky, šutry), ale nedokáže je sám vyrobit, inteligencí předčil lidoopy, ještě ale leze po čtyřech = kvadrupední
-  Jižní Afrika - nálezy Australophiteca a Paranthropa (pleistocén - čtvrtohory)
Australopithecus: Má kratší obličejovou část, zaoblenější týl, podle chrupu byl všežravý tvor, malé řezáky, mohutná spodní čelist, zvětšuje se mozková část (454 cm3), bipedie, postava nachýlená, 130 cm vysocí, 30 kg, primitivní nástroje z kostí + kamene
Paranthropus: vyšší, těžší než Australophitecus, specializovanější chrup, rostlinná potrava - slepý článek linie hominidů, bez nástrojů - nepotřebovali je
-  Sever Tanzanie - nálezy homo habilis, v paleolitu - st. doba kamenná - st. čtvrtohory, v pleistocénu, byl vyspělejší než Australopithecus, první výrobce nástrojů, vyvinutější ruka, mozek - 640 cm3, budovatel přístřešků z kamenů
Homo erectus - člověk vzpřímený
-  První nálezy z Jávy - Pithecantrophus erectus - Čína - Sinauthropus
o většinou se liší jen málo a to morfologicky - díky odlišného životnímu prostředí
o mozek 900 - 1200 cm3, chůze + postava se neliší od dnešního člověka, z pazourku pěstní klíny, používá oheň, žil v tlupách, stavěl zástěny z větví proti počasí, měl výrazně velké nadočnicové valy
Australopithecus + Homo habilis + Homo erectus žili nějakou dobu současně, Homo erectus byl dominantí, brzy se rozšířil,  vznikla vzájemná konkurence mezi těmito 3 rody.
 
Homo sapiens

-  měl robustní postavu, ustupující čelo, mohutné čelisti, malou bradu, žil na Zemi před 250 - 200 tisíci lety (2. doba meziledová)
Homo sapiens neandrthalensis, žil v Asii a severní Africe, před 150 - 120 tisíci lety
Homo sapiens sapiens
-  poslední doba ledová, hrubší postava než naše, jinak se už moc neliší
 
D)  Základní vývojové rysy jednotlivých typů
Ramapithecus - 95 - 100 cm, žil v tlupách, sedavý život - sběr semen
Australophitecus - savany, semena, plody, snaha lovit zvířata, tlupy - dělba práce, rozvinuté sociální cítění
Paranthopus - masivní lebka s plochou mozkovnou, široké nadočnicové valy, ne temeni samce kostěný hřeben k úponu mohutných žvýkacích svalů
Homo habilis - 125 - 135 cm, samice menší než samec
Homo erectus heidelbergeusis - nalezen v Německu, mozek 1200 - 1300 cm2, 155 - 165 cm
Neandrtálci - tlupy, sběrači + lovci, přesun (podle potřeb) z místa na místo, oděv z kůží, 155 - 162 cm vysocí, mozek - 1300 - 1700 cm3, pohřbívání mrtvých, nedokonalá mluva
Homo sapiens sapiens - u nás naleziště v Předmostí u Přerova - opakovaně osidlováno tlupami - výskyt mamuta - lov, v Brně nález “lovce mamutů” - jeho hrobu, mrtví byli buď zpopelněni nebo ukládáni do hrobů, rytiny pravěkých zvířat = malby v jeskyních - Francie, přístřešky: dřevěná konstrukce potažená kůží - chýše s ohništěm, tlupy - většinou rodiny, v čele rodu stála matka, naleziště - Cro-Magnou /Kromaňon/ ve Francii - někdy název jako kromaňovci - člověk moderního typu - předvěký člověk.
-  Antropolog Aleš Hrdlička - významná teorie, že předvěký člověk přišel do Ameriky z Asie, přes Beringovu úžinu - 1. lidský obyvatel Ameriky
nástroje: oštěpy - hroty z kamenů, harpuny u lovu velké zvěře škrabky, nože z kostí, rohů, výroba ozdob
Naleziště:
-  Dolní Věstonice - jižní Morava - dnes dochované plastiky - materiálem hlína, popel smíšený s hlínou
Věstonická Venuše - soška ženy, zvýrazněna ňadra, boky, bez tváře
-  předmostí u Přerova - Geometrická Venuše - zdůrazněna, ňadra, boky, břicho vytvořeno pomocí geometrických ornamentů (čar, křivek) - vyryta do mamutího klu
-  jeskyně Šipka u Štramberka - kosterní pozůstatky
 
Důkazy původu a vývoje člověka
a)   přímé - zbytky koster, nástroje, stavby
b)  rudimenty - anatomické pozůstatky po předcích (kostrč, ochlupení)
c)   atavismy - vzácně se vyskytující odchylky (vlčí děti, lví muži)
d)  genetiky - zkoumání DNA
 
Lidská plemena
1)  Europoidní - mírně vlnitý vlas, silné ochlupení, širší pánev, krevní skupina A, Evropa, Jižní Afrika, Austrálie
2)  Mongoloidní - tmavé, rovné vlasy, ploché čelo + vystouplé lícní kosti, malá postava, kožní záhyb ve vnitřním koutku oka, řídké ochlupení, krevní skupina B, Asie, Grónsko, Amerika - Indiáni
3)  Negroidní - kudrnaté vlasy, tmavá pleť, vlasy, oči, širší obličej, rty, nos, krevní skupina 0
 
Všechna lidská plemena mají společný původ a jsou si proto rovnocenná!!!
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#vývoj človeka #člověk dnešního typu #prirodopis #homosapiens sapiens #HOMO SAPIENS #výchova v praveku #Homo habilis


Odporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015