Dýchací soustava

Prírodné vedy » Biológia

Autor: Musilka
Typ práce: Referát
Dátum: 25.06.2009
Jazyk: Čeština
Rozsah: 1 021 slov
Počet zobrazení: 5 959
Tlačení: 517
Uložení: 583
Praktické!
A) Fylogeneze
B)  Dýchací soustava člověka


A) Fylogeneze
-  jednodušší živočichové - výměna plynů celým povrchem = difuse
-  ploštěnka - anaerobní dýchání (O2 z H2O)
-  plži - plicní vak
-  mlži - žaberní vak
-  pavouci - plicní váčky
-  rakovci - žaberní lupínky
-  hmyz - dýchací tracheje (C2 přímo k buňkám)
-  vodní hmyz - tracheální žábry
-  některé si vzduch hromadí na povrchu těla
-  polostrunatci - jícen s otvory
-  strunatci - žaberní koš (párové skuliny)
-  ryby - žábry (ze zřásněných lístků, v žaberních obloukách)
-  některé střevní dýchání (polykání vzduchu)
-  některé v 1. dnech života - dýchání povrchem těla
-  obojživelníci - povrch těla (záhyby, výrůstky)
-  vakovité plíce (= vychlípený jícen)
-  obratlovci - plíce (ptáci + 5 párů vzdušných vaků)

B) Dýchací soustava člověka
-  dýchání= pohyb vzduchu do plic a z plic
-  3 oddělení, vzájemně propojené funkce:
- plicní ventilace = výměna vzduchu mezi vnějším prostředím a plícemi
- výměna plynů (O2 a CO2 ) mezi vzduchem a krví + mezi krví a tkáněmi
- oxidativní metabolismus tkání (spotřeba O2 a výdej CO2 ) = tkáňové dýchání
 
vnější dýchání = plicní ventilace a výměna plynů mezi vzduchem a krví
vnitřní dýchání = výměna plynů mezi krví a tkáněmi a tkáňové dýchání
 
-  existuje úzká souvislost mezi soustavou dýchací a soustavou oběhovou
 
horní cesty dýchací: nosní dutina, nosohltan
dolní  cesty dýchací: hrtan, průdušnice, průdušky
 
A)   DÝCHÁNÍ PLÍCEMI - VNĚJŠÍ DÝCHANÍ

Vodivá část dýchací soustavy - dýchací cesty:
- nozdry --- nosní dutina - rozdělena nosní přepážkou, spojena s dutinami v čelních a lícních kostech = vedlejší dutiny nosní, nosní skořepy (zvětšení povrchu), řasinkový epitel - oteplení + očištění vzduchu - vše vystláno tenkou sliznicí (lehce se zanítí)
-  část společná s trávicí s.
hltan (pharynx) - horní část = nosohltan - nosohltanové mandle (= lymfatické uzlíky) do nosohltanu ústí Eustachovy trubice (= spojnice středního ucha s nosohltanem)
-  do hltanu současně vzduch i potrava - rozdělen na jícen a hrtan
-  mezi hrtanem a hltanem = hrtanová příklopka - aby se sousto nedostalo do hrtanu -
-  (epiglottis) - uzavírání reflexivně, ochrana = kašlání (reflex) = sousto zaskočí do “koláčové dírky” - buráky
hrtan (larynx) = vazivová trubice vyztužená chrupavkami (ochrana proti splasknutí), štítná chrupavka - největší - u mužů vystupuje - chrání hrtan (=ohryzek, “Adamovo jablko”,
hlasová štěrbina - hlasivkové vazy - růst - změna chrupavek, vazů - mutace
- průdušnice (trachea) - zpevněná chrupavkami (tvar podkovy) + sliznice s velkým množstvím
-  hlenových žláz –
2 průdušky (bronchy) - větví se, tvoří bronchiální strom
průdušinky (bronchioly)
plicní váčky
plicní sklípky (alveoly) - stěna ze 1 vrstvy plochých b. (= respirační epitel) - přiléhají na kapiláry
 
Respirační část dýchací soustavy
a)  plíce
-  kuželovitý tvar, v hrudní dutině
-  houbovitá struktura
párový orgán
-  pravá plíce - větší, 3 laloky
-  levá plíce - menší, 2 laloky (je u ní srdce)
-  tkáň - z průdušek a plicních váčků
-  prostoupena cévami a nervy
-  na povrchu jemná blána - poplicnice - srůstá s plicním vazivem
pohrudnice = jemná blána na vnitřní straně hrudníku
pohrudniční dutina = štěrbina mezi poplicnicí a pohrudnicí
-  je vyplněná vodnatou tekutinou (10- 15 ml)
-  Plíce přiléhají k hrudní stěně v důsledku podtlaku v pohrud. štěrbině. (Zásah do hrudi - nevytahovat např. dýku - splaskly by)
-  Všude v plicích je řasinkový epitel (kouření - víc hlenu - kašlání)
 
b) Plicní ventilace
-  je mechanický proces, na základě změny tlaku v plicích. Plíce se chovají jako pružné vaky.
-  pohyb vzduchu do plic a z plic
-  závisí na objemu vzduchu, na počtu vdechů /min = frekvence
-  vdechovaný vzduch - 21% O2, 78%N2, 0,03%CO2
- vydechovaný vzduch - 16% O2, 79% N2, 4%CO2
vdech
-  aktivní děj
-  pomocí stahů bránice a mezižeberních svalů - zvětšení objemu hrudní dutiny - podtlak -  roztáhnutí plic
 
výdech
-  pasivní děj
-  relaxace (ochabnutí svalů po vdechnutí)
 
-  žeberní dýchání - převládá činnost žeber
-  brániční dýchání (břišní) - převládá činnost bránice
-  užitečné ho cvičit
-  podíl na dýchání má být 65 % u mužů
-  dýchání - lze zadržet vůlí

B)   POJMY
- dechový objem = množství vzduchu vstupující a vystupující během 1 dechu ( 500 ml)
-  (= respirační)
inspirační rezervní objem = (2,5 l) - může ho organismus nabrat při klidném maximální vdechnutí  (= doplňkový)
expirační rezervní objem = (1 l) - lze ho vypudit po klidném výdechu maximálním vdechnutím
apnoická pauza = zadržení vzduchu
frekvence dýchání - 14- 18x /min
vitální kapacita plic - (5 l)
reziduální objem - v plicích od 1. nadechnutí  = mrtvý vdechový objem - 1,5

2 části:
kolapsový vzduch (lze uvolnit protažením dutiny)
minimální vzduch (lze uvolnit mechanickým vytlačením)
kyslíkový dluh
-  vzniká při cvičení, po cvičení určitou dobu zvýšené dýchání
-  splácí se tak, že se při zvýšeném dýchání v tkáních spotřebovává O2
-  zahrnuje :
-  O2, který je třeba doplnit v hemoglobinu červených krvinek
-  O2, který se spotřebovává v důsledku zvýšené tělesné teploty
-  O2, který je třeba k oxidaci kyseliny mléčné vytvořené při cvičení
-  Svaly mohly pracovat na kyslíkový dluh, protože získávaly část energie štěpením glykogenu na kyselinu mléčnou (= anaerobní glykolýza)

C) ŘÍZENÍ DÝCHÁNÍ
-  dýchání závisí na stálém cyklickém dráždění dýchacích svalů nervy z páteřní míchy, aktivované z prodloužené míchy = z dýchacího centra
-  neurony reagují na zvýšení CO2 a snížení O2 - zrychlené dýchání
-  Plicní ventilaci ovlivňuje parciální tlak CO2, až na 2. místě parciální tlak O2.
homeostáza - zajišťuje stálost vnitřního prostředí
mozková kůra - řídí hluboké a povrchní dýchání
 
D) NERESPIRAČNÍ FUNKCE
-  do těla různé látky - ochrana pomocí hlenu ( kmitající řasinky epitelu posunují vylučovaný hlen směrem do hltanu - spolknutí) - aktivitu potlačuje SO2, nikotin, dehet (kouření) - hlen zůstane v plicích
-  účast na tvorbě hlasu - hrtanové svaly
-  ohřívání a zvlhčování vzduchu před vstupem do plic
 
E) ONEMOCNĚNÍ
chřipka - způsobena vírem, často v podobě rýmy, kašle, bolesti v krku + bolest hlavy, svalů, kloubů + horečka
-  zánět (zápal) plic = pneumonie - bakterie, viry ; plicní sklípky jsou zaplněny hlenem a tekutinou - zhoršení výměny plynů + příznaky jako chřipka + celková schvácenost
tuberkulóza - bakterie Mycobacterium tuberkulosis; zmírněno očkováním a hygienou; kalometizace  = zkouška, jestli má člověk obranné látky + zajištění jestli není alergický na TBC
zánět horních a dolních cest dýchacích
- silikóza = zaprášení, u horníků ( křemitý, uhelný prach); na povrchu plicních sklípků je prach -  znesnadněn postup plynů, nedostatek O2
rakovina plic - kouření
astma
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#koláčová dirka


Odporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013