:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Rozmnožovanie rastlín

Prírodné vedy » Biológia

Autor: Dievča tinuska55 (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 29.10.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 316 slov
Počet zobrazení: 3 883
Tlačení: 394
Uložení: 387
ROZMNOŽOVANIE RASTLÍN
- Zabezpečuje zachovanie druhu
- Jeho funkciou je prenos dedičných vlastností z rodičov na potomkov
- Môže byť:
1)  NEPOHLAVÉ (vegetatívne):
- Potomstvo vzniká z telových buniek rodiča
a)  Nový jedinec môže vznikať zo spóry (výtrusu), ktorá sa tvorí v sporangiofóroch (výtrusniciach) = výtrusné rastliny (machorasty, prasličky, plavúne, paprade). Výtrusy sú nepohlavné rozmnožovacie častice, ktoré sú výsledkom redukčného delenia.
b)  Nový jedinec vzniká z vegetatívnej časti materského organizmu s genotypom zhodným s materskou rastlinou. Napr. cibuľkami (snežienky, tulipány, narcisy), hľuzami (georgína), poplazmi (jahody), odrezkami (koreňové, listové, stonkové)
(znaky a vlastnosti sa prenášajú nezmenené =  využitie v záhradkárstve, ovocinárstve - kvôli zachovaniu sorty)
 
2)  POHLAVNÉ (generatívne):
- Jedinec vzniká splynutím dvoch gamét (pohlavných buniek), ktoré môžu byť:
a)  IZOGAMETY: nerozlíšenie na samčie a samičie, ich splývanie sa nazýva izogamia
b)  ANIZOGAMETY: rozlíšené na samčie spermatozoidy – malé, pohyblivé a samičie vajcové bunky – veľké, nepohyblivé)
- Gamety vznikajú redukčným delením a ich splynutiu predchádza opelenie. Splynutím haploidných gamét vzniká diploidná zygota, ktorá sa mitoticky delí a vzniká z nej nový jedinec.
- Samoopelivé rastliny:   splýva samčia a samičia bunka toho istého kvetu
- Cudzoopelivé rastliny: peľové zrnko sa prenáša na inú rastlinu hmyzom, vetrom..
- Partenogenéza:  semeno vzniká z neoplodnenej vajcovej bunky (alchemilka)
 
RODOZMENA
-  Striedanie pohlavnej a nepohlavnej generácie
-  Nepohlavná generácia sa nazýva SPOROFYT (S) a rozmnožuje sa spórami (výtrusmi), je 2n, vzniká mitotickým delením zygoty, tvorí výtrusnic, v ktorých meiózou vznikajú výtrusy (spóry)
-  Pohlavná generácia sa nazýva GAMETOFYT (G), je 1n
-  Môže byť: IZOMORFNÁ  (G a S sú tvarovo rovnaké – napr. riasy)
HETEROMORFNÁ (G a S sa tvarovo líšia. Buď S alebo G je potlačený – vyššie R)
 
Rodozmena machorastov:
1)  Z 1 bunkového haploidného výtrusu rastie prvoklík
2)  Z neho klíčia zelené machové rastlinky gametofyty, na ktorých rastú plemenníčky (tvoria bičíkaté spermatozoidy) a zárodočníky (tvoria vajcovú bunku oosféru)
3)  Podmienkou splynutia je voda. Po splynutí vzniká 2n tygota v zárodočníku. Tá sa mitoticky delí a vzniká zárodok. Z neho rastie stopka s výtrusnicou = sporofty, ktorý nevie fotosyntetizovať ( preto je S závislý od G)
 
G = prvoklík a stielka, S =  stopka a výtrusnica
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Biológia rastlín Referát 3 097 5.6
Slovenčina Systém a fylogenéza rastlín Maturita 3 495 9
Slovenčina Rast a vývin rastlín Referát 217 3.5
Slovenčina Biológia rastlín Maturita 6 121 7.3
Slovenčina Systém rastlín Referát 1 353 5.3
Slovenčina Rozmnožovanie bunky Maturita 792 10
Slovenčina Rozmnožovanie - sexuálna výchova Ťahák 16 5
Slovenčina 39. Rozmnožovanie rastlín Maturita 451 0
Slovenčina 47. Rozmnožovanie živočíchov Maturita 144 0
Slovenčina Rozmnožovanie rastlín a živočíchov Referát 276 8
Slovenčina Rozmnožovanie a vývin živočíchov Referát 234 0
Slovenčina Rozmnožovanie (reprodukcia) živočíchov Referát 914 8
Slovenčina Význam rozmnožovania Referát 1 402 0
Slovenčina Rozmnožovanie a sexualita Referát 3 308 10
Slovenčina 38. Rast a vývin rastlín Maturita 168 0
Viac podobných prác (33) »
0.025