Kostra človeka

Prírodné vedy » Biológia

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 30.10.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 317 slov
Počet zobrazení: 12 489
Tlačení: 747
Uložení: 746
Kostra človeka
 
Sa delí na:
(1) kostru hlavu (lebka = cranium)
(2) kostru trupu (chrbtica, rebrá, hrudná kosť)
(3) kostra končatín (horné a dolné)
 
(1) Kostra hlavy je zložená z:
a) Mozgovej časti  (neurocranium)
b) Tvárovej časti  (splanchocranium)
 
(2) Kostra trupu je zložená z:
a)  CHRBTICA
je tvorená stavcami (7 krčných, 12 hrudných, 5 driekových, 5 krížových – zrastajú do krížovej kosti), 4 až 5 kostrčových –zrastajú do kostrče). Prvé kŕčne stavce sa odlišujú svojou stavbou od ostatných:
 
NOSIČ (atlas): nemá telo ale jamku na spojenie s čapovcom)
ČAPOVEC (axis): má výbežok – zub pre kĺbové spojenie s nosičom
 
b)  REBRÁ sa delia na:
PRAVÉ: prvých 7, upínajú sa priamo na hrudnú kosť
NEPRAVÉ: ďalších 5 párov (prvé tri páry sa upínajú na hrudnú kosť priamo prostredníctvom chrupky vyššie uloženého rebra, posledné dva páry sú uložené voľne).

c)  HRUDNÁ KOSŤ
Rebrá a hrudná kosť tvoria hrudník (12 hrudných stavcov, 12 párov rebier, hrudná kosť)
 
(3) Kostra končatín:
 
a)  HORNÁ KONČATINA:
1)  PLETENEC (kľúčna kosť a lopatka)
2)  KOSTRA VOĽNEJ KONČATINY
-  Ramenná kosť
-  Kosti predlaktia (lakťová – ide k malíčku, vretenná – ide k palcu)
-  Kosti ruky (zápästné 8, záprstné 5, články prstov 14: palec len 2, ostatné prsty po 3)

b)  DOLNÁ KONČATINA:  
1)  PLETENEC (panvová kosť = lonová, bedrová, sedacia kosť a lonová spona)
2)  KOSTRA VOĽNEJ KONČATINY
-  Stehenná  kosť
-  Kosti predkolenia (ihlica, píšťala)
-  Kosti nohy (priehlavkové 7, predpriehlavkové 5, články prstov 14)
-  Pätová kosť
- Lebka (Cranium)
- Jarmová kosť (Os zygomaticum)
- Horná čelusť (Maxilla)
- Sánka(Mandibula)
- Kĺúčna kosť (Clavicula)
- Hrudná kosť (Sternum)
- Ramenná kosť(Humerus)
- Rebro (Costa)
- Stavec (Vertebra)
- Vretenná kosť(Radius)
- Lakťová kosť(Ulna)
- Bedrová kosť (Os ilium)
- Krížová kosť (Os sacrum)
- Mezdistavcová platnička (Discus intervertebralis)
- Kostrč (Coccyx)
- Lonová kosť (Os pubis)
- Sedacia kosť (Os ischii)
- Zápästné kosti (Ossa carpi)
- Záprstné kosti (Ossa metacarpi)
- Články prstov (Phalanges)
- Stehenná kosť (Femur)
- Jabĺčko (Patella)
- Píšťala (Tibia)
- Ihlica (Fibula)
- Priehlavkové kosti (Ossa tarsi)
- Predpriehlavkové kosti(Ossa metatarsi)
- Články prstov (Phalanges)

Infografika: Kostra človeka

Infografika: Kostra človeka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021