:: Prihlásenie



Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Transport látok

Prírodné vedy » Biológia

Autor: Dievča anika (22)
Typ práce: Maturita
Dátum: 04.09.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 394 slov
Počet zobrazení: 2 189
Tlačení: 193
Uložení: 225
Transport látok
Rozlišujeme 2 základné typy prenosu látok - pasívny a aktívny transport.
Pasívny transport
Pasívny transport sa uskutočňuje na báze difúzie a osmózy a nevyžaduje spotrebu energie. Difúzia je fyzikálny proces, pri ktorom sa vyrovnáva rozdiel v koncentrácii rozpustenej látky vo vnútri bunky a mimo nej. Rýchlosť a rozsah difúzie závisí od rozdielu koncentrácií medzi rozpúšťadlom a roztokom. Difúziou môžu vnikať do bunky len také látky, pre ktoré je cytoplazmatická membrána priepustná - permeabilná, t.j. látky, ktoré môžu cez ňu voľne prechádzať (napr. alkohol, močovina, mnohé liečivá, jedy a farbivá).
 
Aktívny transport
Aktívny transport sa uskutočňuje proti koncentračnému spádu, tzn. látka môže byť prenesená z miesta s nižšou koncentráciou na miesto s vyššou koncentráciou, ale pri spotrebe energie. Transportovaná látka sa špecificky viaže na prenášač (transportná bielkovina) zabudovaný do membrány a je pomocou neho prenesená. Aktívny transport umožňuje prenos glukózy, aminokyselín a niektorých iónov. Prenášač utvorí s prenášanou látkou komplex a látku na vnútornej strane uvoľní. Medzi ďalšie mechanizmy aktívneho transportu patria endocytóza a exocytóza.
Endocytóza - je aktívny proces, pri ktorom dochádza k štrukturálnej prestavbe plazmatickej membrány. Poznáme 2 formy endocytózy:
a) pinocytózapríjem tekutých látok.. K príjmu látok dochádza preliačením plazmatickej membrány dovnútra bunky a vzniká priehlbina, ktorá sa zväčšuje, až dôjde k jej odtrhnutiu odškrtením formou malého mechúrika - pinocytovej vakuoly s transportovanou látkou.
b) fagocytózapríjem pevných látok. Pomocou mikrofilamentov vytvára bunka panôžky (pseudopódie), ktorými obalí častice a uzavrie ich vznikom fagocytovej vakuoly. Týmto spôsobom pracujú aj biele krvinky, ktoré fagocytózou odstraňujú škodlivé látky a baktérie z tela.
Exocytóza - proces výdaja väčších molekúl, ktoré nemôžu prejsť cez plazmatickú membránu difúziou. Takéto molekuly prechádzajú do vonkajšieho prostredia vo forme mechúrikov - vezikúl. Vezikula vzniká spravidla z membrány endoplazmatického retikula alebo diktyozómov (Golgiho aparát). Transportované vezikuly sa postupne spájajú s cytoplazmatickou membránou a po ich následnom splynutí sa ich obsah vylúči do vonkajšieho prostredia. Týmto spôsobom sú transportované aj polysacharidy bunkových stien rastlinných buniek a odpadové látky.
 
Prenos energie v bunke
Bunka ako živý systém je schopná využívať na svoje životné procesy iba energiu chemických väzieb - univerzálny prenášač energie v živých systémoch je molekula ATP - adenozíntrifosfát (kyselina adenozíntrifosforečná)
Zloženie ATP:
I) päťuhlíkatý cukor - pentóza - RIBÓZA
II) dusíkatá báza - ADENÍN
III) tri zvyšky H3PO4 (PO43-) - medzi nimi je špeciálny typ chemickej väzby - na jej vytvorenie treba veľké množstvo energie - makroergická fosfátová väzba, naopak, pri jej štiepení sa uvoľňuje veľké množstvo energie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Premena látok a energií Referát 362 1
0.021