Hormóny v ľudskom tele

Prírodné vedy » Biológia

Autor: Dievča petka (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 11.10.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 4 835 slov
Počet zobrazení: 27 765
Tlačení: 544
Uložení: 536
Hormóny v ľudskom tele
 
Úvod
Chcete schudnúť, ale nedarí sa vám? Máte neodolateľné nutkanie rozbiť pohár a pozabíjať všetkých naokolo? Máte chuť len spať? Niekedy sa zobúdzate s tak zlou náladou, že by ste ostali najradšej doma, aby ste nikomu neublížili? Myslím, že tieto symptony každý z nás pozná. Sú obdobia, kedy sršíme šťastním, inokedy sme uzavretí do seba a mlčky sedíme aj hodiny. Za toto všetko sú zodpovedné hormony. Hormóny, okom neviditeľné látky, ktoré nás ovplvňujú celý život. Ľudské telo pracuje ako dokonalý mechanizmus. Všetky sústavy sú vývojo dokonalé, no akonáhle jedna zlyhá, zlyhá celé telo.

Hormonom vďačíme za všetky pocity, nálady. Či už dobré alebo zlé, všetko v tele máme naprogramované tak, aby reagovalo na podnety reakciou.
Jednoducho povedané, stačí malá koncentrácia hormonu, stres, zlé počasie a z milých ľudí sa zrazu stávajú monštrá schopné „zabíjať“. To čo je pre nás také čarovné, je v našom tele len zložita synéza hormonov. Láska medzi dvoma ľudmi je to, čo svet robí krajším. V skutočnosti je to len chemicky vzorec C8H11N a teda syntéza Fenylethylaminu. Naším cieľom je objasniť vám fungovanie hormonálnej sústavy, jej účinku na ľudský organizmus. Objasniť vám čo sa deje s človekom, keď je zamilovaný. Prečo človek plače, ako ovplyvňujú hormony pubertu, menopauzu, menštruáciu, sex.

Hormóny
Hormóny sú organické látky( väčšinou tvorene derivátmi aminokyselín, aminmi, peptidami, proteinami a ich derivátmi a steroidmi), ktoré  sú v živom organizme vytvárané  žľazami s vnútornou sekréciou (endokrinne žľazy). Vylučujú sa do krvi, miechy a mozgovomiechového moku (inkrét). Sú látkami a nositeľmi informácií pre cieľové orgány a tkanivá. Vyznačujú sa cieleným účinkom už aj pri veľmi nízkych koncentráciach a v tele pôsobia ako chemické regulátory a biokatalyzátory. Názov hormón ma svoj pôvod v gréckom slove „hormao“, ktoré znamená poháňam, ale aj povzbudzujem. Hormóny môžu cieľové organy stimulovať ale aj pritlmovať.

Hormóny sú v tele prenášané krvou k rôznym orgánom, na ktoré potom špecificky pôsobia. Pomáhajú regulovať látkovú premenu. Vďačíme im aj za reakciu na hlad, stres, ale i choroby. V organizme človeka fungujú akési vnútorné hodiny nastavené na 24 hodín. Súčasťou nastavenia organizmu je aj aktivita počas dňa a spánok počas noci. Taktiež mnohé hormóny, ktoré sa v našom organizme vylučujú, sú závislé na tomto nastavení a súvisia práve so spánkom. Napríklad rastový hormón, veľmi dôležitý v období detstva a dospievania, sa vylučuje počas fázy hlbokého spánku.
Hormóny majú v tele na starosti značné množstvo funkcií - okrem metabolizmu aj fyzický a psychický vývoj. Kontrolujú rast, energetickú výkonnosť, biochemickú činnosť tela, napríklad trávenie, a sexuálny vývin a jeho fungovanie. Takisto pomáhajú telu vyrovnať sa so stresom, nebezpečenstvom či únavou. Porucha v tvorbe hormónov môže poznačiť tak fyzický, ako aj psychický vývin.
Všetko v našom organizme je presne nastavené  a už len malé výkyvy v koncentrácii hormónov môžu spôsobiť vážne ochorenie a problémy na celý život.
 
Rozdelenie hormónov
Hormóny cicavcov vrátane človeka sa rozdeľujú približne do 4 skupín.
1.peptidy a proteohormóny
2.steroidne hormóny
3.modifikovane aminokyseliny
4.ine hormóny
 
Proteohormóny
Tieto hormóny sa tvoria na ribozomoch v bunkách príslušných endokrinných orgánov. Viaceré proteohormóny sa tvoria z tzv. prohormonov napr. z proinzulínu vznikne syntézou inzulín.
Steroidné hormóny
V súčasnosti sú známe jednotlivé stupne biosyntézy steroidných hormónov v nadobličkách a gonádach. Najznámejším steroidným hormónom je cholesterol.
Modifikované aminokyseliny
Procesom jodidácie a spojením 2 tyrozylových radikálov v štítnej žľaze vznikne tyroxín za prítomnosti enzýmov.
 
Ďalej môžeme hormóny deliť podľa vzniku:
1.žľazové-produkujú sa v žľazách s vnútornou sekréciou(endokrinne žľazy)
2.tkaninové-vytvaraju ich bunky v orgánoch, ktoré majú inú ako vnútorné sekretickú funkciu
 
Prehľad žliaz s vnútornou sekréciou, hormónov a ich účinkov

1. Langerhansove ostrovčeky podžalúdkovej žľazy
Hormón – bunky Langerhansových ostrovčekov vylučujú inzulín.
Účinok – pôsobí na prenikanie glukózy do buniek a tým znižuje jej hladinu v krvi. Stupňuje vytváranie tukov zo sacharidov a podporuje tvorbu bielkovín.
Nedostatok hormónu – nedostatok inzulínu sa prejavuje ochorením cukrovka (diabetes mellitus). Ide o ochorenie látkovej premeny a prejavuje sa vysokou hladinou glukózy v krvi a jej výskytom v moči. Cukrovka sa lieči dietou a podávaním inzulínu alebo špeciálnych liekov.

2. Nadobličky
Sú párové žľazy na hornom póle obličiek, majú 2 časti : kôru a dreň.
a)Hormóny kôry nadobličiek
Hormón – kôra nadobličiek produkuje hormón aldosterón, ktorý patrí do skupiny mineralokortikoidov.
Účinok – aldosterón riadi hospodárenie s minerálnymi látkami a to so sodíkom a draslíkom. Podnecuje zadržiavanie sodíka a vylučovanie draslíka. Jeho vylučovanie je nepriamo riadené obsahom sodíka v tele.
Nedostatok hormónu – nedostatek mineralokortikoidov vedie k stratám sodíka a vody, k rozvratu vnútorného prostredia a neskôr aj k poruchám telesných funkcií a smrti.

Hormón – ďalšou skupinou hormónov, ktoré produkujú nadoblička sú glukokortikoidy, konkrétne hormón kortizol.
Účinok – kortizol zabezpečuje rozpad bielkovín a uvoľňovanie tukov zo zásobární. Je užitočný hlavne, ak sú na organizmus kladené vyššie nároky, kedy mobilizuje vnútorné zdroje energie. Tlmí zápalové a alergické procesy.
Vylučovanie glukokortikoidov je riadené z medzimozgu.

b)Hormóny drene nadobličiek
Hormón – dreň nadobličiek produkuje hormóny adrenalín a noradrenalín.
Účinok – oba hormóny povzbudzujú činnosť obehovej sústavy, zvyšujú činnosť srdca, zväčšujú prietok krvi v činných svaloch, zvyšujú hladinu krvného cukru a rozklad tukov.
Tieto hormóny zvyšujú odolnosť organizmu proti stresu (mobilizujú zdroje energie, povzbudzujú činnosť obehovej sústavy a mozgu a zlepšujú dýchanie).
 
3. Štítna žľaza
Skladá sa zo začiatku priedušnice a 2 lalokov pri hrtane
Hormón – štítna žľaza produkuje tyroxín
Účinok – tyroxín osahuje jód, je nevyhnutný pre premenu látok, zvyšuje tvorbu kyslíka a tepla v tkanivách. V detstve má rastové účinky. Činnosť ŠŽ je riadená z predného laloka hypofýzy.
Nedostatok hormónu – nedostatočná činnosť ŠŽ u malých detí spôsobuje oneskorenie telesného a duševného vývinu. U dospelých dochádza k útlmu telesných funkcií. Prevenciou nedostatku jódu v potrave je jodidovanie kuchynskej soli.
Nadbytok hormónu – vedie k opačným prejavom ako nedostatok: dráždivosť, nepokoj, zrýchlená srdcová činnosť a chudnutie.

4. Prištítne telieska
Sú to oválne útvary na zadnej strane štítnej žľazy.
Hormón – prištítne telieska vytvárajú parathormón.
Účinok – parathormón riadi premenu vápnika v organizme, udržiavanie stálej hladiny vápnika v krvi, jeho uvoľňovanie z kostí. Do premeny vápnika zasahuje aj vitamín D. vylučovanie parathormónu je riadené hladinou vápnika v krvi.
Nedostatok hormónu – pokles hladiny vápnika v krvi sa prejavuje nervovou a svalovou dráždivosťou až krčmi, pri ktorých sa môže človek zadusiť.

5. Podmozgová žľaza (hypofýza)

Je oválne teliesko uložené v sedle lebečnej spodiny. Má 2 laloky.
A/ predný lalok hypofýzy (adenohypofýza)
-je pravou žľazou s vnútornou sekréciou. Vylučuje 6 hormónov. Činnosť adenohypofýzy riadi hypotalamus (súčasť medzimozgu). Tu sa tvoria regulačné hormóny, ktoré sa krvou dostávajú do adenohypofýzy a tam ovplyvňujú tvorbu hormónov.
Hormón – jedným z hormónov hypofýzy je rastový hormón
Účinok – rastový hormón podporuje rast kostry a mäkkých orgánov, zvyšuje tvorbu bielkovín
Nedostatok hormónu – pri nedostatku vzniká trpasličí rast
Nadbytok hormónu – nadbytok spôsobuje nadmerný rast - gigantizmus
Hormón – ďalší hormón produkovaný adenohypofýzou je prolaktín
Účinok – vyvoláva u ženy na konci gravidity rozvoj mliečnej žľazy a vylučovanie mlieka
Hormón – adenokortikotropný hormón
Účinok – riadi činnosť nadobličiek, najmä tvorbu glukokortidov
Hormón – tyreotropný hormón
Účinok – riadi činnosť štítnej žľazy
Hormón – folikulostimulačný hormón
Účinok – riadi činnosť vaječníkov a riadenie činnosti semenníkov (tvorba spermií).
Hormón – luteinizačný hormón
Účinok – riadi činnosť vaječníkov (ovulácia, tvorba žltého telieska, vylučovanie progesterónu) a semenníkov (vylučovanie testosteronu).

B/ zadný lalok hypofýzy (neurohypofýza)
- nie je pravá žľaza s vnútornou sekeréciou. Oba jej hormóny sa toria v hypotalame a do neurofýzy sa dostávajú nervovými vláknami.
Hormón – prvým hormónom neurofýzy je antidiuretický hormón
Účinok – tento hormón riadi hospodárenie s vodou.
Vylučuje sa, ak má telo nedostatok vody. Hormón vtedy zabezpečí vstrebávanie vody do krvi a bráni vylučovaniu vody močom. Moč hustne. Ak sa viac napijem, dochádza naopak k utlmeniu vylučovania hormónu.
Hormón – druhým hormónom je oxytocín (len u žien)
Účinok – podnecuje sťahy maternice pri pôrode a sťahy buniek v mliečnej žľaze (vystrekovanie mlieka pri dojčení).

6. Vaječníky
A/ Graafove folikuly (vznikajú v 1. fáze menštruácie)
Hormón – vo vaječníkoch sú vylučované estrogény
Účinok – zabezpečuje vývin pohlavných orgánov a sekundárnych pohlavných znakov a proliferačnú fázu maternice po menštruácii
ESTROGÉN: najdôležitejší ženský hormón

- Zabezpečuje krásne ženské tvary, pokožku a správnu hladinu cholesterolu,
- je nevyhnutný pre ženský reprodukčný systém, zdravé kosti a srdce,
- ovplyvňuje kľúčové funkcie mozgu – pozornosť, verbálnu, priestorovú a krátkodobú pamäť,
- jeho nedostatok spôsobuje rednutie kostí, návaly a depresívne stavy v klimaktériu, srdcovo-cievne problémy, únik moču, problémy s pamäťou.
 

B/ Žlté teliesko (vzniká z Graafovho folikulu v 3. fáze menštruácie)
Hormón – žlté teliesko vylučuje progesterón
Účinok – v sekrečnej fáze menštruácie po ovulácii, zabezpečuje podmienky pre udržanie vajíčka v maternici a pre rozvoj mliečnej žľazy

7. Placenta
Hormón –estrogény, progesterón
Účinok – podmienky pre graviditu a pre normálnu funkciu maternice a mliečnej žľazy.

8. Semenníky
Hormón – v semenníkoch sa vylučuje testosterón
Účinok – zabezpečuje vývin pohlavných orgánov a sekundárnych pohlavných znakov, tvorba bielkovín.

Puberta
Puberta začína vtedy ,keď podmozgová žľaza (hypofýza) vyšle telu signál, aby začalo vyrábať špeciálne chemické látky,ženské pohlavné hormony ,estrogén a progesteron..Tvoria sa vo váječníkoch, ,ktoré sú len v ženskom tele. Puberta začína u každého z nás individuálne.  
Zmeny u dievčat  pri dospievaní:

- rast do výšky
- začiatok rastu prs
- telo sa žensky zaoblí,rozšíria sa  boky a zoštíhli pás
- v podpazuší na nohách a v rozkroku začne rásť ochlpenie
- objaví sa výtok z pošvy
- člověk sa začína viac potiť a  pot získava intenzivnejší pach
- začnú sa viac mastiť vlasy
- pokožka bude mastnejšia a pravdepodobne sa na nej začnú objavovať vyrážky(akné)
- začiatok menstruačního cyklu

Testosterón je mužský pohlavný hormón, ale v malom množstve sa syntetizuje aj u žien. Tvorí sa v semenníkoch a čiastočne v kôre nadobličiek.
Počas puberty hladina tohto hormónu u chlapcov stúpa a vyvoláva rast pohlavných orgánov, vývoj sekundárnych pohlavných znakov a mužský typ sexuálnej orientácie. V dospelosti je testosterón potrebný k udržaniu normálnej funkcie pohlavných orgánov. U mužov hladiny testosterónu vekom pomaly klesajú.
Účinkom testosterónu dochádza aj k vytváraniu telových bielkovín a k podpore rastu svalovej hmoty, spôsobuje výrazný anabolický efekt.
 
Zmeny u chlapcov pri dospievaní:
- rast do výšky
- v podpazuší na nohách a v rozkroku začne rásť ochlpenie
- člověk sa začína viac potiť a pot získava intenzivnejší pach
- začnú sa viac mastiť vlasy
- pokožka bude mastnejšia a pravdepodobne sa na nej začnú objavovať vyrážky(akné)

Menštruácia
Menštruačný cyklus
Hormonálna situácia -1. - 8. deň
Na začiatku menštruácie je hladina estrogénu a progesterónu na najnižšej úrovni. Počas menštruácie sa produkcia folikulo-stimulačného hormónu (FSH) zintenzívni. Vďaka nemu môže vajíčko v jednom z vaječníkov dozrievať. FSH je hormón, ktorý reguluje rast a vývoj vajíčka a spermií..

Telo
Niektoré ženy cítia telesnú úľavu, keď sa im menštruácia začne. Napätie v prsiach poľaví, prestanú pociťovať nutkanie stále niečo jesť, bolesti hlavy ustúpia. Iné ženy sa naopak sťažujú na silné kŕče v oblasti podbruška.Väčšinou tieto kŕče po prvých dvoch - troch dňoch poľavia spolu s ubúdajúcou krvou, alebo sa stratia úplne.

Psychika a rady
Spočiatku sa ženy cítia vyčerpane, sú náladové a podráždené. Potom nastane pocit úľavy a uvoľnenia. Je to dobré obdobie na vnútornú očistu, diéty, pôsty. Vďaka nim získajú čerstvú energiu a aj ich cieľavedomosť sa zobudí. Je to správna fáza na vymyslenie a vytvorenie nových projektov a správne obdobie na to, aby sa zbavili zastaraných vecí, ľudí a myšlienok.

Hormonálna situácia-9. - 14. deň
Obal dozrievajúceho vajíčka produkuje estrogény na rast sliznice – výstelky maternice. Trinásť dní po začiatku menštruácie obsahuje krv toľko estrogénov, že mozgová žľaza začne produkovať druhý, luteinizačný hormón (LH), ktorý sa podieľa na tvorbe žltého telieska, produkujúceho progesterón. V tomto období nastáva uvoľnenie vajíčka z vaječníkov, ovulácia.
Telo

Energetická krivka dosahuje postupne a pomaly vrchol. Slabosť ustupuje a ženy sa cítia uvoľnenejšie, sviežejšie, plné energie a sily. Ich sexuálny apetít je najvýraznejší. Pleť býva väčšinou pružnejšia, pretože je dobre prekrvená. Vlasy nadobúdajú zdravší lesk, aj účesy lepšie držia. V tomto období bývajú ženy mimoriadne atraktívne.

Psychika a rady
V tejto fáze menštruačného cyklu sú ženy vyrovnanejšie, niekedy pociťujú dokonca až eufóriu. Sú pokojné, majú poväčšine veľmi dobrú náladu a nebránia sa ničomu novému, ani v sexe. Na sexuálne podnety reagujú totiž oveľa citlivejšie. Je to ideálne obdobie na pestovanie športu. Vďaka nemu sa im zdvihne sebavedomie: na pracovnom pohovore, vo flirtovaní či pri spoznávaní nových ľudí na večierkoch.

Hormonálna situácia-15. - 21. deň
Po prasknutí folikulu, obalu zrelého, neoplodneného vajíčka rapídne klesne hladina hormónov, estrogénov. Vajíčko putuje vajíčkovodmi do maternice. Jeho prasknutý obal začne produkovať žltotelieskový hormón progesterón, čím pripravuje telo na ďalšie možné tehotenstvo. Ak sa vajíčko neoplodní, organizmus sa pomaly pripravuje na ďalšiu menštruáciu.

Telo
Pre väčšinu žien je to aj naďalej príjemná fáza, aj keď telo začína reagovať citlivo na vonkajšie podnety. Hladina energie pomaly klesá, rastie chuť do jedla. Niektoré ženy sa v tejto fáze cyklu stravujú vyslovene nepremyslene, častejšie siahajú po sladkostiach a múčnych jedlách. Okrem toho tkanivá ukladajú nielen viac tuku, ale aj vody. To má za následok pár kilogramov navyše.

Psychika a rady

V týchto dňoch reagujú ženy na všetky podnety citlivo. Zameriavajú sa na seba, rozmýšľajú často o svojom živote a prípadných zmenách v ňom. Tieto dni sú ako stvorené na sebareflexiu a jej zachytenie. Napríklad písaním listov alebo denníka. Na stratu nadbytočných kilogramov, ktoré sa nabrali hromadením vody v tele, je dobré konzumovať pololúpanú ryžu a zemiaky. Sú to potraviny, ktoré vodu z tela vylučujú.

Hormonálna situácia-22. - 28. deň
Ak sa vajíčko neoplodní, klesne hladina estrogénu a progesterónu. To má za následok prerušenie zásobovania výstelky maternice hormonálnou výživou, čo vyvolá jej odlučovanie a následné menštruačné krvácanie. Začne sa nový menštruačný cyklus. V prvých dňoch menštruácie sa vylučuje pomerne viac krvi ako výstelky, koncom menštruácie je to naopak. V priemere sa zo ženského tela vylúči asi 0,15 l krvi.

Telo
Takmer každá žena niekedy v priebehu svojho života trpí predmenštruačným syndrómom (PMS). Symptómy: bolesti hlavy, kolapsové stavy spojené s poklesom tlaku, bolesti v napuchnutých prsiach, nevoľnosť, zastavené vetry, zápcha, zadržiavanie tekutín v tele, kŕče v podbrušku, bolesti brucha a krížov, návaly tepla, opuchy nôh a kĺbov, citlivosť na infekcie.

Psychika a rady
Veľa žien je vtedy veľmi zraniteľných, trpia rýchlou zmenou nálady. Často sa objavujú depresie a podráždenosť. Šiesty zmysel je vtedy najvýraznejší. Sny sprostredkúvajú správy z podvedomia. V tomto období treba obmedziť príjem cukru, kofeínu a bielej múky a uprednostniť ovocie, zeleninu a ryby. Dôležitú súčasť životosprávy by mali tvoriť nesladené bezkofeínové tekutiny, najlepšie dva litre denne. Dôležitý je aj nenáročný pohyb, zameraný na spevnenie vnútorného svalstva panvy.

MENOPAUZA
„V noci sa potím, cez deň ma oblieva horúčava, horí mi tvár a všetci na mne vidia, že nie som v priadku. A najhoršie je, že sa neviem sústrediť, som otrasne náladová.“

Pod tieto riadky by sa určite podpísala väčšina žien okolo päťdesiatky. Výnimkou sú iba Ázijky. Tie o klimakterických problémoch nič nevedia aj vďaka strave bohatej na prírodné estrogény. Trpieť dnes nemusí žiadna z nás. Od nepríjemných fyzických i duševných stavov pomáha špeciálna terapia - hormonálna substitučná liečba. Príroda to tak zariadila, že už pri narodení má žena v každom vaječníku státisíce vajíčok. Z nich dozrie vo fertilnom veku asi iba päťsto. Uložené sú v maličkých vakoch, folikuloch, ktoré produkujú ženské hormóny estrogén, progesterón a malé množstvo mužského hormónu androgénu. V období medzi pubertou a menopauzou opustí vaječníky každý mesiac spravidla jedno vajíčko. Okolo štyridsiatky začínajú vaječníky postupne znižovať produkciu progesterónu, ktorý sa tvorí počas ovulácie, ako aj estrogénu. Hoci na menopauzu ešte žiadna štyridsiatnička nemyslí, nenápadne sa začína hlásiť. Spočiatku nepravidelným mesačným cyklom.

Návaly postrachom
Menopauza je prechodným obdobím v živote ženy. Trvá niekoľko rokov pred poslednou menštruáciou, hoci tento termín doslova označuje poslednú menštruáciu. Charakterizuje ho postupné vyhasínanie činnosti vaječníkov, čo zásadným spôsobom zasiahne do života ženy a ovplyvní jej zdravotný stav. Medzi 45. a 55. rokom života (štúdie uvádzajú priemerný vek 51 rokov) sa môžu u zdravej ženy rozvinúť príznaky menopauzy. Až 75 % žien trpí návalmi. Chvíľkové niekoľkominútové zvýšenie telesnej teploty sa prejavuje najmä na tvári, krku a v hornej polovici hrudníka. Zvyšuje sa tep, niektoré pacientky uvádzajú aj búšenie srdca a na niektoré prichádzajú mdloby. Intenzita návalov sa dá zmierniť, ak si odpustíte zvyčajnú kávičku a pohárik vínka alebo iného alkoholu.

Estrogén na ústupe

Zásadnou a najväčšou hormonálnou zmenou v tele počas menopauzy je znižovanie hladiny estrogénu. Poklesne asi o 75 %. Nedostatok tohto hormónu spôsobuje subjektívne ťažkosti, ktoré sú neklamným dôkazom nástupu menopauzy - návaly, potenie, nervozita, poruchy spánku, neschopnosť sústrediť sa. Niekedy vyústia do vážnejších psychických porúch, napríklad depresie. Objektívne riziká menopauzy považuje odborník na hormonálnu substitučnú liečbu doktor Jozef Španka z Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Ružinovskej nemocnice v Bratislave za oveľa nebezpečnejšie. Výskumy ukazujú, že v prvých dvoch rokoch po poslednej menštruácii prudko klesá hustota kostnej hmoty a nebezpečie závažných zlomenín, najmä krčka stehennej kosti aj pri nevinných zakopnutiach, enormne narastá. Nedostatok ženského pohlavného hormónu estrogénu spôsobuje zvyšovanie hladiny tzv. zlého cholesterolu, čo zvyšuje nebezpečie vzniku aterosklerózy, ktorá sa zvyčajne prejaví ischemickou chorobou srdca alebo aj život ohrozujúcimi náhlymi mozgovými príhodami. Hormonálna substitučná liečba pôsobí preventívne proti týmto obávaným ochoreniam a pomáha ich výrazne obmedzovať.

ČO JE TO DEPRESIA?
Depresia je ochorenie celého organizmu. Rozhodne sa nejedná len o slabosť, nedostatok vôle alebo sebazaprenia. Vedie k pocitom zúfalstva, beznádeje, strate radostného prežívania, energie i vôle. Od bežného smútku alebo rozladenosti sa depresia líši v troch bodoch:
* je intenzívnejšia a hlbšia
* trvá dlhšie
* nepriaznivo ovplyvňuje našu výkonnosť.

Človek môže cítiť prázdno v duši, byť bez energie. Má smutnú náladu a vyčíta si to. Nemôže fungovať v každodenných záležitostiach, nesústredí sa. Nedokáže sa radovať z vecí, ktoré ho predtým tešili.
Depresia je jedným z najčastejších problémov, ktorý môžeme zažiť. U každého piateho človeka sa aspoň 1x za život objaví klinicky významná porucha. Každoročne na ňu ochorie
5 % obyvateľstva rôzneho veku, ženy asi 2x častejšie než muži.
Depresia je liečiteľná porucha. Liečba pomáha väčšine postihnutých, zatiaľ čo bez nej môžu príznaky trvať aj roky a postupne viesť ku strate výkonnosti, k izolácii a v neposlednej rade i k výraznému zhoršeniu celkového zdravotného stavu znížením obranyschopnosti organizmu.

Hlavným príznakom depresie je porucha nálady, ale okrem nej je zasiahnuté tiež myslenie, správanie i telesné fungovanie.
Medzi typické príznaky depresie patrí:
* pretrvávajúca smutná, úzkostná alebo "prázdna" nálada, negatívny pohľad na seba a seba podceňujúce myšlienky
* pocity beznádeje, pesimizmu alebo bezmocnosti, seba obviňovanie a strata zmyslu života, strata záujmu a radosti, nespavosť, predčasné ranné prebúdzanie, alebo naopak nadmerná ospalosť a spavosť i cez deň
* strata chuti k jedlu, výrazné zníženie váhy, alebo naopak prejedanie sa a naberanie na váhe, pokles energie, únava, ospalosť, malátnosť (jednoduché činnosti vyžadujú nadmernú námahu)
* nezáujem o sexuálny život
* nadmerné poľahúvanie alebo posedávanie, neschopnosť sa prinútiť k činnosti, odkladanie činnosti
* myšlienky na smrť alebo samovraždu, pokusy o samovraždu, nepokoj, nervozita, nadmerná podráždenosť
* problémy so sústredením, zapamätávaním si, rozpomínaním sa a s pamäťou vôbec (našťastie prechodné) a problémy s rozhodovaním
* pretrvávajúce telesné príznaky ako je bolesť hlavy, poruchy trávenia, zápcha, dlhodobé bolesti
* stuhlosť alebo ochablosť svalstva na hrudi, ľahká unaviteľnosť, nadmerné obavy a starosti, časté pocity napätia

ČO JE PRÍČINOU DEPRESIE?
Čo sa deje počas depresie v mozgu ?
Epizóda depresívnej nálady je spojená s relatívnym nedostatkom niektorých mozgových neurotransmiterov -  serotonínu ,
noradrenalínu alebo dopamínu na nervových zakončeniach (synapsiách) v mozgu. Antidepresíva dokážu postupne zvýšiť dostupnosť týchto látok a tým pomáhajú normalizovať biologickú rovnováhu 

HORMÓNY ŠŤASTIA
Endorfíny sú ópioidné peptidy, ktoré obsahujú 31 aminokyselín, produkuje ich ľudský mozog. Majú účinku morfínu a príbuzných látok, preto sa niekedy nazývajú endogénne morfíny. Pôsobia ako neurotransmitery a neuromodulátory. Majú modulačné funkcie centrálnej regulácie, napríklad spánok, nálada, analgézia a periférnej regulácie, napríklad endokrinná regulácia.
Endorfíny sa tvoria v našich telách a slúžia ako vnútorné ópioidy. Organizmus si ich vytvára na zmiernenie bolesti, napríklad pri úrazoch alebo niektorých ochoreniach. Ich názov zložený z predpony endo- (vnútorný) a slova morfín (známej drogy tlmiacej utrpenie a vyvolávajúcej pocit duševnej pohody) naznačujú ich vlastnosti i účinok.

Intenzívne telesné cvičenie predstavuje stres, ktorý v organizme spúšťa produkciu endorfínov. U potkanov nútených niekoľko hodín k intenzívnemu pohybu stúpol obsah β-endorfínu v krvnej plazme až desaťnásobne.
Pri cvičení sa spotrebúva veľké množstvo energie, čo vedie k zmenám metabolizmu glukózy a s ňou súvisiaceho hormónu inzulínu. Ukazuje sa, že endorfíny sa podieľajú aj na regulácii energetického metabolizmu. V inom pokuse sa zistilo, že β-endorfín výrazne zvyšuje produkciu inzulínu. Zdá sa teda, že β-endorfín vznikajúci v tele v dôsledku fyzickej námahy nielen tlmí prípadnú bolesť, ale aj pripraví organizmus na účinnejšie využitie glukózy a tým aj lepšie zvládnutie záťaže. Endorfín sa nazýva aj hormón šťastia, pretože sa uvoľňuje do mozgu a spôsobuje dobrú náladu a pocity šťastia. Obsahujú ho mnohé potraviny, napríklad čokoláda a niektoré drogy.

Láska
Láska je v skutočnosti len chemický vzorec C8H11N (FEA). Ide o štruktúrne superjednoduchý a účinný fenylethylamin, hormon skupiny amfetamínov. Je produkovaný časťou mozgu zodpovedného za emocie.Keď sa k sebe přiblíží muž a žena dochádza k zvýšenému uvoľňovaniu FEA do krvi. V skutočnosti sa stane oveľa viac. Môžeme to rozdeliť do etáp
1/ V prvej fáze prichádza k slovu genetické vlohy každého jedinca. Obraz nového objektu sa zobrazí na sietnicu, kde pomocou 30milionov tyčiniek a7 miliónov čapíkov vyšle impulz do mozgu rýchlosťou 432km/h. V mozgu sa vyhodnotí a porovná s informáciami, ktoré máme geneticky zapísané v mozgu o tom, čo by mal náš partner mať. Všetko toto trvá zhruba 3 sekundy. Zároveň sa zaktivuje ucho, ktoré vníma hlas a smiech.. Zapína sa nos. Každý človek má svoj špecifický pach. Kožou a potnými žľazami sú vylučované charakteristické látky...
2/ Druhou fázou je štádium príťažlivosti. Veľký mozog porovnáva všetky informácie-akustické, optické, vôňu. Porovnáva ich aj s informáciami, ktoré získal počas života. Keď sú vyvolané negatívne spomienky, nenastane žiadna reakcia. Keď sú vyhodnotené pozitívne, má hlava poplach. 14 miliárd nervových buniek prikáže hypotalamu, aby signál poslal do kôry nadobličiek a vyplavil sa tak adrenalín a ďalšie hormóny. Hneď ako sa vyplaví adrenalín, zapojí sa ďalších milión buniek, ktoré posielajú ostatné informácie do celého tela. Toto všetko prebehlo len za 4 sekundy. Mozog je silne ovplyvnený až omámený biologicky veľmi účinnou látkou - fenylethylamínom (FEA). Každý dotyk pôsobí ako elektrický šok. Chrbtové svaly sa napínajú. Žalúdok pracuje na 120 %. Dochádza k pocitu slabosti v kolenách, červenaniu, srdcový tep sa zvyšuje o 30 až 60 %. Návyk na FEA sa hneď dostavuje. Ak je zamilovaný vzdialený od predmetu svojej lásky, je celý nesvoj, stráca chuť do jedla, nespí, neustále myslí na milovanú osobu. Avšak na rozdiel od narkomanov nepociťuje únavu, lebo od okamžiku vzniku závislosti sa v tele vylučuje látka dopamín, ktorý pôsobí proti stresovo. Ak neni zamilovanosť obojstranná, dochádza u nemilovaného k vážnym mozgovým poruchám. Postihnutý  jedinec potom nedokáže správnym spôsobom užívať základné hormóny upravujúce náladu a nespavosť (adrenalín, dopamín, serotonin). Objavujú sa symptómy, ktoré sa objavujú pri odvykaní u drog: poruchy srdečnej činnosti a krvného obehu, strach, depresia, strnulosť svalov. Ako prvá pomoc môže poslúžiť plač, pretože slzením sa vylučuje adrenalín, ktorý zaraďujeme medzi stresové hormóny. A doporučuje sa aj čokoláda, lebo obsahuje isté množstvo FEA. Pokiaľ sa dá pár dokopy, po určitom čase sa FEA prestáva tvoriť a v organizme ho nahradí endorfín, čo je hormón šťastia. Väčšinou tento prechod nastáva okolo druhého a tretieho roku chodenia popr. manželstva. Dochádza k rozchodu a partneri sa usilujú o nové známosti. Pokiaľ vydržia spolu hovoríme o skutočnej, pokojnej láske, kde sa partneri poznajú a rozumejú si. Poslednou etapou je len nedávny objav hormónov, ktoré sú zodpovedné za nežné správanie oboch pohlaví, ale aj nežné správanie matky k dieťaťu. Patrí sem hormón oxytocin a menej účinný vasopresin. Oxytocin je produkovaný v mozgu a z hypofýzy uvoľňovaný do krvi. U žien stimuluje pôrodné kontrakcie a uvoľňovanie mlieka pri kojení. U mužov spôsobuje erekciu penisu a u oboch pohlaví jeho hladina niekoľkonásobne stúpa pri súloži.
 
VÁŠEŇ ZABÍJAJÚ HORMÓNY
Prežívate vášnivý vzťah plný citov, nehy a romantiky? Tak si ho poriadne vychutnajte, pretože máte na to iba sedemstotridsať dní.
Podľa vedcov totiž vášeň po dvoch rokoch úplne vychladne a môžu za to potvorské hormóny. Výskum uskutočnili na pároch, ktoré boli v rozličnom štádiu vzťahov, niektorí práve začínali a ďalší v ňom zotrvali už dlhšie. Ochladnutú vášeň u dlhšie fungujúcich vzťahov prezradili odlišné hladiny hormónov krvi.
 Výsledky ukázali, že rozhodujúcou látkou zodpovednou za vášeň je neurotrofín. Jeho zvýšené hodnoty namerali u párov, ktoré nadviazali nový vzťah. Naopak, jeho nedostatok v krvi mali páry zotrvávajúce vo zväzku už nejaký ten čas.
 
HORMONÁLNA NEROVNOVÁHA
V ľahších prípadoch môže za naše nálady, kilogramy i vrásky, no v ťažších už ohrozuje náš život. Hormonálnu hladinu neovplyvňujú len stres, choroby, ale dokonca i počasie. Jar nám napríklad v týchto dňoch prinesie hormóny šťastia melatonín a sérotonín, čo je príjemné. Ak však vysadíte po niekoľkoročnom užívaní antikoncepciu, zmenu pocítite niekedy naozaj dramaticky. Niektoré ženy sa napríklad sťažujú, že po vysadení antikoncepčných tabletiek sa im začala kaziť pleť a približne dva mesiace ich trápili depresie. Prudké hormonálne výkyvy dokážu vážne ohroziť aj život.
Pod dohľadom
Hormonálna nerovnováha sa u žien najvážnejšie prejavuje pri menštruačnom cykle. „Dôležité je, aby si ženy všímali dĺžku krvácania,“ zdôrazňuje gynekológ Dušan Uherčík. „Ak trvá dlhšie ako sedem dní, ihneď zájdite k lekárovi!“ Pri veľkej strate krvi sa totiž môže katastrofálne zhoršiť váš krvný obraz; prichádzate o cenné železo, ste malátna, chorobne unavená, čo sa nemusí dobre skončiť. „Ženy to veľmi zanedbávajú, neraz prídu do ambulancie už v takom stave, až sa čudujem, že vôbec chodia,“ vraví gynekológ. Poruchy krvácania v nijakom prípade nepodceňujte. Môže sa za tým skrývať aj rakovina maternice.
Môžeme ich ovplyvniť
Hormóny však môžeme prinútiť, aby pracovali v náš prospech. Napríklad hormón mladosti a spánku melatonín spôsobuje, že skutočná noc sa začína pre organizmus o desiatej. Ak chceme, aby pracoval naplno, treba sa pobrať do postele v jeho čase. Za náš hlad môže hormón grelín, ktorý vzniká v žalúdku a je veľkým povzbudzovačom do jedla. Nereaguje však na tuky, preto ho úspešne oklamete hocijakým zeleninovým jedlom, z ktorého nepriberiete.

DISKUSIA

Hormóny definitívne ovplyvňujú naše nálady, pocity, dokonca zrejme aj myslenie. Vďaka hormónom sú niektorí ľudia veselší, iní pokojnejší a niektorí upadajú do depresie. Vďaka nim sú niektorí až nezdravo chudí, iní zas trpia ťažkou nadváhou. Môžeme nejakým spôsobom hladinu hormónov ovplyvniť? Do istej miery áno. Aby sa ženy vyhli veľkým výkyvom hormónov počas menopauzy, môžu prijímať prírodné estrogény v strave, napr.: v slnečnici, ďateline lúčnej, v chmeli či v klíčkovom oleji. V Japonsku je niekoľkonásobne nižší výskyt rakoviny prsníka u žien a to preto, že Japonky prijímajú fytoestrogény v sóji a pravidelne konzumujú tofu. Takže ten, kto doteraz považoval tofu za jedlo zásadne vegetariánske, mal by ho do svojho jedálnička čo najskôr vsunúť.

Zdá sa, a pomaly je to vedecky čím ďalej tým viac potvrdzované, že hormóny stoja za pocitmi lásky, zaľúbenia a vášne. Samy na sebe môžeme pozorovať, že niekedy sú z nás neskutoční romantici, inokedy neznesieme ani len dotyk milovanej osoby. Je podľa mňa smutné, že sme takto ovládaní zvnútra celkom by sa mi páčilo mať tabletky na nekonečné zaľúbenie. To by však bolo skôr čarovanie a nie medicína. Preto si myslím, že sa jednoducho musíme poddať, Snažiť sa svoje nálady čo najviac dostať pod kontrolu. Keď sa nám raz z krvi nadobro vyplaví neurotrofín a my budeme odkázaní samy na seba, vtedy sa ukáže, či to, čo doteraz mali v rukách hormóny, dokážeme udržať vlastnými silami.

Keď niekedy vidím na ulici naozaj tučného človeka, čo by v autobuse zabral aspoň tri miesta, poviem si, že hádam by mu na deň stačila aj mrkva. Väčšinou ma nenapadne, že za tým môže byť niečo oveľa vážnejšie ako obyčajné prežieranie sa. Ak nefunguje štítna žľaza tak, ako má, spôsobuje to vážne zdravotné problémy. Je dôležité pozorovať samého seba. Keď začnem z ničoho nič chudnúť alebo priberať, keď mi je neustále teplo alebo zima, treba čo najskôr vyhľadať odbornú pomoc a je už len na doktoroch, či správne diagnostikujú moju chorobu.  Myslím si, že nikdy nebudeme schopní ovládať hormóny vzhľadom na ich množstvo a nenahraditeľnú funkciu. Jediná cesta ako si pomôcť je športovať, vyhýbať sa stresy a prijímať vhodné potraviny. Zvyšok už má v rukách príroda sama.

ZÁVER
V tomto projekte sme si za cieľ vytýčili dokázať, že aj nepatrné množstvo okom neviditeľnej látky, hormónu, dokáže fatálne ovplyvniť ľudský organizmus. Akýkoľvek výkyv hormonálnej hladiny na sebe pocítime. Zmení našu náladu, náš výzor, naše zdravie. Taktiež sme zistili, že nie je veľmi možné samostatne hladinu hormónov ovplyvniť. Malou pomocou je strava, cvičenie a pokojný život. Avšak, keď nastane nejaký väčší problém, sme absolútne odkázaní na lekársku pomoc a na tabletky. Doteraz sme však o hormónoch vraveli skôr negatívne, ale jednoznačným pozitívom pre nás je napríklad antikoncepcia, ktorá chráni ženy pred otehotnením a zlepšuje pleť, či kvalitu vlasov. Hormónmi taktiež môžeme regulovať chuť do jedla, či liečiť iné choroby. Nie je však zdravé brať hormóny len tak z rozmaru, lebo nikdy nevieme, aký iný vplyv na nás môžu mať a aké procesy v tele môže ich zvýšenie spustiť.

Ľudské telo má mnoho sústav. Regulačnú, nervovú, vylučovaciu, rozmnožovaciu či hormonálnu. Vo svojom výskume sme dospeli k záveru, že hormonálna sústava má vplyv zrejeme na všetky sústavy a jedna bez druhej by zlyhávali. Ľudské tela je dokonalý mechanizmus, ktorý podľa nás nikdy nebude možné úplne spoznať, či ovládať. Telo možno nie je svojím rozmerom veľké, ale v jeho vnútri sa nachádza nespočetné množstvo orgánov, kostí, svalov, buniek, krviniek, hormónov a iných látok. Niektoré z nich sú pre nás záhadami, iných význam zatiaľ ani netušíme. V tomto projekte sme sa snažili zhrnúť, čo najviac informácií o hormónoch, pre počúvateľov zaujímavých a podstatných. Nie je možné zhrnúť všetky informácie o funkcii hormonálnej sústavy na do niekoľkých stránok, avšak myslím si, že cieľ, ktorý sme si vytýčili sa nám podarilo splniť. Je nesporné, aký vplyv majú hormóny na naše telo a myslím si, že svoju náladovosť, či smutnú náladu prestaneme podceňovať. 
  V tomto projekte sme použili fakty z internetu, ktoré sú rovnako spoľahlivé ako v knihách, pretože sme využívali iba vysoko odborné stránky a fakty použité v projekte sme si viackrát preverili. Taktiež nám pomohli už doterajšie vedomosti z biológie, o ktoré sme sa mohli oprieť.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017