Rakovina - Ako vzniká?

Prírodné vedy » Biológia

Autor: Dievča petka (23)
Typ práce: Referát
Dátum: 15.10.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 407 slov
Počet zobrazení: 8 314
Tlačení: 313
Uložení: 325
Rakovina
 
ÚVOD
„Život človeka si treba uvedomovať v dvoch rovinách. Ide o vzťah človeka k jednotlivcovi a vzťah človeka k spoločnosti.“ (anonym)
 
Zdravie si nemožno kúpiť v žiadnom obchode, zdravie sa nepredáva v ambulanciách lekárov, v lekárňach ani po uličných novinových stánkoch. Musíme sa oň starať my sami. Pravidelnou prevenciou, zdravou životosprávou a v neposlednom rade pozitívnym prístupom k vlastnému telu. Rakovina je choroba, ktorej sa dá vyhnúť ak sa staráme o seba, o svoje zdravie. Nepoznáme nikoho, kto by trpel týmto ochorením a práve preto si myslíme, že je potrebné vedieť ako sa jej vyvarovať a to je cieľom našej práce – priblížiť vám túto chorobu ako najlepšie vieme.

1. Všeobecné poznatky o rakovine

Označenie rakovina pochádza z latinského slova „cancer“ a gréckeho „karkínos“ , z čoho je odvodený „karcinóm“ , čiže rakovinový nádor. Nádorom sa pravdepodobne nazýva preto, že podobne ako „zákerne žerúci rak“ ničí tkanivo. Iné vysvetlenia sa zakladajú na tom, že tento výraz bol najprv používaný hlavne pre rakovinu prsníka. Pri tomto ochorení kreslia utláčané prsné žily na kožu v tvare „račích nôh“. Rakovina je skupina nádorových ochorení, ktorých je okolo 200. Tieto môžu postihovať rôzne druhy buniek, ktoré tvoria základnú jednotku ľudského tela a môžu vytvárať rôzne druhy rakoviny.
 
1.1. Ako vzniká?
Rakovina vzniká nahromadením zmien- mutácií v bunkových génoch, na čo treba určitý čas. Rakovina je choroba génov. Ak mutácia nastane v niektorých génoch zárodočných buniek (vo vajíčku alebo spermii), môže spôsobiť dedičnú predispozíciu čiže zvýšenú vnímavosť na vznik určitého typu nádoru. V súčasnosti vzniká v dôsledku nádorového génu asi 10 percent nádorov. Predispozícia znamená väčší predpoklad na vznik choroby, ale nie istotu, že naozaj ochoriete.
 
1.2. Čo je nádor?
Naše telo sa skladá z obrovského množstva buniek.(príloha 2) Slúžia rôznym účelom, a preto majú rôzny tvar, veľkosť a funkciu.(príloha 3) Zdravé - normálne bunky, ktoré tvoria tkanivá a orgány nášho tela, rastú, množia sa a správajú sa usporiadane. Ak sa potrebuje deliť, dostane z vlastného jadra signál, zväčší sa a rozdelí na dve bunky. Delenie buniek je pod prísnou kontrolou. Normálna bunka vie kedy sa má deliť a tiež vie kedy má prestať s delením.

Ak sa pre rôzne príčiny v jadre bunky niečo zmení, napr. v dôsledku dlhotrvajúceho vplyvu rakovinotvorných látok, zmení sa genetický kód a kontrolný systém prestane fungovať. Bunka dostane nesprávny signál a "zblázni sa" začne sa nekontrolovateľne, nenormálne deliť. Nedostane signál na zastavenie delenia, tak z jednej bunky vznikajú dve a tie dve sa ďalej delia, až postupne vnikne masa viacerých buniek, ktoré vytvoria nádor.
Ak sa masa buniek ohraničí a nemá snahu deliť sa ďalej, ide o tzv. benígny - nezhubný nádor. Nezhubný nádor život nositeľa obvykle neohrozuje. I tak ho však treba odstrániť.

Ak sa bunky začnú deliť, keď to nie je potrebné, vzniká postupne masa nového tkaniva, ktorú nazývame nádorom (tumorom). Nádor môže byť benígny ( nezhubný ) alebo malígny (zhubný). Benígne nádory nie sú rakovinou. Vo väčšine prípadov sa odstraňujú operáciou a obyčajne sa neobnovujú. Dôležité je aj to, že sa nešíria do iných častí tela. Tieto nádory neohrozujú život. Malígne nádory nazývame rakovina. Rakovinové bunky neustálym delením narastajú a tým  poškodzujú  tkanivo a orgány nachádzajúce sa v blízkosti nádoru. Môžu sa však z nádoru aj uvoľniť a rozšíriť do lymfatických alebo krvných ciest. Tak sa môžu bunky z rakoviny krčka maternice dostať do iných častí tela, napríklad do najbližších lymfatických uzlín, do najbližšieho okolia (do močového mechúra, konečníka, chrbtice, pľúc). Rozsev takýchto buniek nazývame metastazovaním. Keď nádorové bunky preniknú do iných častí tela a vytvoria tam druhotný nádor- metastázu, skladá sa z toho istého typu buniek ako prvotný (primárny) nádor.
Ako sme už spomínali rakovinové bunky môžu vzniknúť kdekoľvek v našom tele. Najčastejšie druhy rakoviny sú: leukémia (rakovina krvi), rakovina pľúc, rakovina úst a krku, rakovina maternicového krčku, rakovina pankreasu, rakovina hrubého čreva a konečníka, rakovina močového mechúra a obličiek, rakovina prsníka, rakovina semenníkov, rakovina vaječníkov a bazalióm .
Genetické testovanie môže predpovedať zvýšené riziko vzniku nádoru. Nemôže však na 100 percent stanoviť istotu, či nádor vznikne.

1.3. Desatoro proti rakovine:

- Nefajčite. Fajčiari, prestaňte fajčiť čo možno najrýchlejšie a nefajčite v prítomnosti iných, najmä detí.
- Znížte pitie alkoholických nápojov.
- Nevystavujte sa silnému slnečnému žiareniu, chráňte seba, ale najmä deti.
- Zachovávajte zdravotné a bezpečnostné predpisy pri práci s látkami, ktoré môžu vyvolať rakovinu.
- Jedzte denne čerstvú zeleninu, ovocie a potraviny s vysokým obsahom vlákniny.
- Dbajte na svoju hmotnosť, obmedzte príjem tukov, neprejedajte sa.
- Vyhľadajte lekára, ak zbadáte na sebe neobvyklú zmenu: objavenie sa hrčky, zmenu materského znamienka, nenormálne krvácanie.
- Vyhľadajte lekára, ak máte dlhotrvajúce ťažkosti, napríklad kašeľ, zachrípnutie, neobvyklé zažívacie poruchy, nevysvetliteľné chudnutie, nehojace sa rany.
- Choďte pravidelne ku gynekológovi na cytologické vyšetrenie.
- Vyšetrujte si pravidelne prsníky a pri zmenách vyhľadajte odborného lekára. Po 40. roku sa odporúča mamografia.

2. Leukémia
Leukémia znamená „bielu krv“. Označenie pochádza zo zvýšeného počtu bielych krviniek v krvi, vyskytujúceho sa pri niektorých formách leukémie. Tento veľký počet bielych krviniek vedie pri stojacej krvi k viditeľnému belavému limbu nad usadzujúcimi sa červenými krvinkami.(príloha 4)
Pojem leukémia je hromadným pomenovaním ochorení, ktoré vznikajú malígnymi zmenami v jednom alebo viacerých z rôznych druhov bielych krviniek (leukocytov) v krvotvorných orgánoch. Malígne bunky sa množia celkom nekontrolovane, nedozrievajú, a preto nemôžu vykonávať príslušnú funkciu zdravých buniek. Následne po množení bez zábran sa rozširuje malígny druh leukocytov v krvotvornej kostnej dreni, eventuálne aj v iných orgánoch. Leukemické bunky odtiaľ prestupujú do krvi. Rozoznáva sa chronická a akútna leukémia. Chronické leukémie majú pomalý priebeh, a sú charakteristické stabilnými fázami, ktoré trvajú dlhšiu dobu. Akútna leukémia má naopak rýchly priebeh a bez liečby vedie veľmi rýchlo k smrti.
 
2.1. Príčiny vzniku
Nie sú ešte jednoznačne objasnené. Známe faktory, ktoré zvyšujú riziko vzniku leukémie, 
sú: 
•  pôsobenie ionizujúceho žiarenia
•  niektoré chemikálie
•  niektoré vírusy
•  genetické (genotypom určené) faktory sú spoluzodpovedné pri vzniku leukémie
 
2.2. Symptómy
· bledosť,  podliatiny alebo krvácanie
· únava, nadmerné potenie, hlavne v noci, strata hmotnosti
· tachykardia (zvýšená frekvencia srdca)
· nízka výkonnosť a dýchavičnosť pri záťaži
· horúčka alebo infekcia
· veľmi malé fľaky pod pokožkou (petéchie)
· zväčšenie pečene, sleziny, lymfatických uzlín
 
2.3. Prevencia a liečba
Možnosti prevencie pred leukémiou bohužiaľ zatiaľ nie sú známe, pretože súčasná medicína nepozná príčiny vzniku tohto ochorenia (s výnimkou expozície žiarenia). Vo všeobecnosti sa pri liečbe leukémie využíva chemoterapia, rádioterapia a transplantácia  kostnej drene.
 
3. Rakovina pľúc
Rakovina pľúc, odborne nazývaná ako prieduškový (bronchiálny)karcinóm, je zhubným ochorením priedušiek. Rakovina pľúc zvyčajne postihuje sliznicu dýchacích ciest (priedušiek), v menšej miere priamo pľúcne mechúriky. Ochorenie sa rozvíja niekoľko rokov bez príznakov a prejavuje sa až vtedy, keď nádor dosiahne určitú veľkosť. Potom sa môže, ale nemusí šíriť do inej časti pľúc alebo lymfatických uzlín, prípadne sa rozšíriť – metastázovať aj do vzdialených častí organizmu, najčastejšie do kostí.
Pri rakovine pľúc rozoznávame:
· malobunkové karciómy, ktoré začínajú metastázovať už v rannom štádiu
· nemalobunkové karcinómy, ktoré rastú prevažne lokálne
 
3.1. Príčiny vzniku
Najdôležitejším rizikovým faktorom tohto ochorenia je fajčenie, presnejšie, cigaretový dym. Na vznik choroby však vplýva aj prašné prostredie, v ktorom sa pohybujeme a pracujeme, arzénové zlúčeniny chrómu, nikel, rádioaktívne látky, atď. Deti, ktorých rodičia trpeli rakovinou pľúc čelia 2 – 3-krát vyššiemu riziku, že sa u nich vo vyššom veku ochorenie objaví.
 
3.2. Symptómy
Najčastejším príznakom nádorovej pľúcnej choroby je kašeľ, bolesť na hrudníku a zhoršujúce sa dýchanie. Pacienti chorí na rakovinu pľúc často vykašliavajú krv. Sťažené dýchanie sa objavuje najskôr pri námahe (chôdzi po schodoch), neskôr aj v kľude. Prítomné môžu byť aj príznaky typické pre všetky rakovinové ochorenia – rýchle schudnutie, nechutenstvo, teploty.

3.3. Prevencia a liečba
Pľúcna rakovina patrí k ochoreniam so známymi príčinami. Spôsobuje ju hlavne fajčenie  tabakových výrobkov. Zanechanie fajčenia je najúčinnejšou a najlacnejšou prevenciou. Toto riešenie presahuje medicínsky rámec.
Lieči sa prostredníctvom chemoterapie, ktorá z pravidla vedie k zmenšeniu nádoru. Avšak kvôli vysokej pravdepodobnosti návratu choroby nie je prognóza na vyliečenie príliš optimistická, pacienti sa väčšinou nedožijú viac ako 4 – 12 mesiacov. Iskierkou nádeje sú štúdie tzv. terapie imunity, ktoré by mohli vyššie uvedenú prognózu zlepšiť.

4. Rakovina hrubého čreva a konečníka
Rakovina hrubého čreva a konečníka patrí medzi zhubné nádory, ktorých výskyt sa neustále z roka na rok zvyšuje. Vykazuje, žiaľ, vysokú úmrtnosť, pretože podceňovaním rôznych príznakov, zjavujúcich sa v počiatkoch choroby, prichádzajú mnohí chorí na liečbu neskoro. Rakovina hrubého čreva môže vzniknúť v ktorejkoľvek jeho častí, ale až 2/3 nádorov sa zjavuje v časti zostupnej, esovitej a v konečníku. Niekedy vzniká aj na viacerých miestach súčasne.(príloha 5)
 
4.1. Príčiny vzniku
Príčiny vzniku nie sú známe, ale z časti sa dajú vysvetliť nesprávnym stravovaním  a škodlivými návykmi.
 
4.2. Symptómy
 • krvavá stolica , krvácanie z konečníka
•  črevné kŕče, prímes hlienov v stolici
•  striedanie medzi hnačkami a zápchami
•  náhla zmena pri vyprázdňovaní, časté nutkanie na stolicu
•  bolesti, strata telesnej hmotnosti a celková slabosť
 
4.3. Prevencia a liečba
Mastná a na vlákninu chudobná výživa podporujú vznik kolorektálnych karcinómov. Dôvodom vzniku rakoviny je aj časté presáľanie jedál a konzumácia slaných a údených potravín. Rozhodujúcim faktorom sa však zdá byť nedostatočná konzumácia potravín bohatých na vlákniny (balastné látky). Pre zistenie diagnózy rakoviny hrubého čreva a konečníka sú dôležité 3 vyšetrovacie metódy: indagácia (vyšetrenie konečníka prstom), endoskopia (vyšetrenie konečníka a celého hrubého čreva optickým prístrojom), po 50. Roku života sa vyšetruje ster z konečníka na okuttné (skryté) krvácanie. Doporučuje sa hlavne u ľudí, kde je pozitívna rodinná anamnéza.
 
5. Rakovina prsníka
Rakovina prsníka je najčastejším nádorovým ochorením žien. Vzniká v tkanive prsníka a môže zasiahnuť aj okolité tkanivá.(príloha 6) Môže sa tiež rozšíriť do iných častí tela a vytvárať tam nové nádory – metastázy. Karcinóm prsníka je celosvetovo treťou najčastejšie sa vyskytujúcou rakovinou. Každoročne sa táto diagnóza stanoví u viac ako 200 000 žien v Európe (1700 žien na Slovensku), čo tvorí viac ako 28 % všetkých prípadov rakoviny postihujúcej európske ženy. Celkové celoživotné riziko vzniku rakoviny prsníka u žien je jeden prípad na 9 žien. Väčšinou ide o ženy v postmenopauzálnom veku, medzi postihnutými však pribúda stále viac mladších žien (za posledných 20 rokov sa počet ochorení u 25 – 45 ročných žien zvýšil o viac ako 30 %). Rakovina prsníka ale nepostihuje len ženy. Ročne sa na Slovensku diagnostikuje 10 – 20 prípadov rakoviny prsníka u mužov.
 
5.1. Príčiny vzniku
Príčiny vzniku rakoviny prsníka, ako aj iných rakovinových ochorení, sú dodnes neobjasnené. Zo štatistických údajov sa dajú vyčítať určité rizikové faktory, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo vzniku.
Zvýšené riziká sú u žien:
· ktoré nerodili
· prvé tehotenstvo po 30. roku života
· ktorých blízka príbuzná (matka, sestra) mali rakovinu prsníka
· ktoré už v minulosti ochoreli na rakovinu prsníka
· ktoré sú viac ako 50 – ročné (všeobecné vekové riziko)
· ktoré majú problémovú mastopatiu. To platí, keď:
· sa pri prehmataní (palpácii) zistí uzlovitá zmena v prsníku
· sa pri mamografii zistia mnohopočetné mikrokalcifikácie v prsníku
· sa pri operácii v odobratej vzorke tkaniva zistia mikroskopické známky zvýšeného malígneho zvrhnutia
 
5.2. Symptómy
- uzlíky a zhrubnutie tkaniva, ktoré ste predtým nenahmatali
- zväčšenie alebo zmenšenie jedného prsníka
- vťahovanie bradavky, ktoré ste predtým nepozorovali
- výtok hnedastej alebo krvavo sfarbenej tekutiny z bradavky
- postihnutie bradavky alebo dvorca podobné ekzému
- zvráskavenie kože v niektorej časti prsníka
- zmena farby kože na prsníku

5.3. Prevencia a liečba
Príčiny vzniku rakovinových ochorení, a teda ani rakoviny prsníka nie sú dodnes známe. Vo všeobecnosti však platí, že prevencia rakoviny prsníka zahŕňa:
· zdravý životný štýl
· dojčenie
· pravidelné lekárske prehliadky, u žien vo veku od 20 do 49 rokov raz za dva roky, u starších žien raz ročne
· samovyšetrovanie prsníkov
 
6. Bazalióm
Bazaliómy sa nazývajú aj bazocelulárnymi karcinómami. Sú najčastejším zhubným nádorom kože. Vznik bazaliómov je podporovaný slnečným žiarením. Pri vzniku tumorov sú rovnako dôležité genetické faktory. Bazaliómy vedú k typickým kožným zmenám a v oblasti očných viečok (bazalióm činí cca. 90 % všetkých nádorov viečok) k strate mihalníc. Diagnózu možno často stanoviť už na základe týchto typických kožných zmien. Konečnú istotu však dáva až vyšetrenie vzorky tkaniva. Operácia a rádioterapia ponúkajú pacientom veľmi dobré možnosti na uzdravenie. Vzniku bazaliómov možno predchádzať používaním opaľovacích krémov s vysokým ochranným faktorom.
 Rozlišujeme rôzne formy bazaliómov, ktoré sa môžu odlišovať svojim vonkajším vzhľadom.(príloha 7) V zásade možno rozlišovať medzi vredovito rastúcim basalioma ulcerans, uzlíkovitým basalioma nodosum a plochým Basalioma planum. Nezávisle od vonkajšieho vzhľadu nespôsobujú bazaliómy žiadne bolesti.
 
6.1. Príčiny vzniku
Za hlavnú príčinu vzniku bazaliómov sa pokladá dlhodobé vystavovanie kože slnku. Bazaliómy sa prevažne vyskytujú na kožných partiách tváre vystavovaných slnku, môžu ale postihovať, avšak veľmi zriedkavo, aj odevom chránené oblasti tela. Pri vzniku bazaliómov sú známe aj genetické faktory. Kontakt s arzénom vznik bazaliómov podporuje.
 
6.2. Symptómy
Bazaliómy vedú k povrchovo viditeľným kožným zmenám. Rastú veľmi pomaly, po dobu niekoľkých mesiacov až rokov. Kvôli tomuto pomalému priebehu ich mnoho pacientov neberie dlhú dobu vážne.

6.3. Prevencia a liečba
Vzniku bazaliómov možno predchádzať obmedzením slnenia, resp. používaním opaľovacích krémov s vysokých ochranným faktorom. Pri naoko zle sa hojacich kožných poraneniach by sa mal včas vyhľadať kožný lekár.
Na liečbu bazaliómov sú k dispozícii viaceré terapeutické možnosti, v prvom rade operácia a rádioterapia. Voľba terapeutického postupu závisí od miesta nádoru, jeho rozsahu ako i od veku a celkového stavu pacienta. Ako aj pri iných nádorových ochoreniach by sa mala liečba pre každého pacienta určovať individuálne v rámci multidisciplinárnej konferencie za účasti kožných a očných lekárov, ako i radiológov.

DISKUSIA
V tejto časti našej práce by sme vám priblížili nové poznatky v liečbe rakoviny.
Rok 2006 je rokom mimoriadneho pokroku vo výskume rakoviny. Zužitkovali sa v ňom dlhoročné vklady do základného výskumu z oblasti genetiky, imunológie, nových mderných technológií ako sú molekulárna biológia a bioinformatika. Otvára novú éru prevencie, diagnostiky a liečby. Predpokladá sa, že tieto poznatky pomôžu zastaviť dramatický nárast rakoviny z posledných rokov. Nové technol´gie, poznatky molekulárnej medicíny a rozvoj bioinformatiky umožňujú otvoriť éru individualizovanej medicíny – umožnia znížiť schematický prístup k prevencii, diagnostike i liečbe.
Kmeňové krvné bunky z pupočníka pri liečbe akútnej leukémie
Približne 16 000 pacientov z diagnózou leukémie by potrebovalo, ako súčasť liečby transplantáciu buniek kostnej dreni. Vedci prišli na to, že miesto kostnej dreni sa môže použiť krv z pupočnej šnúry novorodencov, ktorej kmeňové krvné bunky sa nemusia zhodovať s krvou prijímajúceho pacienta. Pupočníkovú novorodeneckú krv možno pokladať za vhodnú alternatívu pri liečbe leukémií v prípadoch, keď nemožno nájsť vhodného darcu buniek kostnej drene. Preto sa považuje za užitočné zriaďovať banky na dlhodobé uskladňovanie pupočníkovej novorodeneckej krvi. Tieto nové poznatky o využití novorodeneckej pupočníkovej krvi sú veľkým krokom vpred pre liečbu leukémie.
 
ZÁVER
Táto práca nám umožnila nový pohľad na vznik a liečbu onkologických ochorení. Priblížila nám problémy mnohých ľudí, ich osudy, priebeh ochorenia a ich liečbu. Je to problém, ktorý sa v podstate týka všetkých ľudí, zdravých aj chorých. Je to problém nielen zdravotný, ale aj celospoločenský, etický. Veľa ľudí sa snaží problémy chorých bagatelizovať, pretože práve ich sa to netýka. Vtedy je potrebná podpora hlavne v psychickej rovine, nestrániť sa takých ľudí, ale vždy mať na vedomí, že sú to ľudia ako my, ktorí sú konfrontovaní s ťažkou životnou situáciou.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#rakovina #rakovina kože #bazalium #rakovina maternice #rizikove faktory zdravia #nadmerné potenie #nádory

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016