Neúplná a úplná biologická oxidácia

Prírodné vedy » Biológia

Autor: janka114
Typ práce: Poznámky
Dátum: 17.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 257 slov
Počet zobrazení: 9 326
Tlačení: 480
Uložení: 532
Neúplná a úplná biologická oxidácia
 
- anaeróbne dýchanie – prvá etapa biologickej oxidácie – anaeróbna glykolýza – prebieha v cytoplazme všetkých aktívnych buniek
- štiepenie glukózy až na trojuholníkovú kyselinu pyrohroznovú, pričom čistý energetický zisk sú 2 molekuly ATP
- pretože uvoľnená energia je veľmi malá, jej podstatná časť zostáva viazaná v neúplne zoxidovanej kyseline pyrohroznovej, nazýva sa proces anaeróbnej glykolýzy aj neúplná oxidácia
 
- ak ďalší rozklad kyseliny pyrohroznovej pokračuje bez prístupu vonkajšieho kyslíka, proces rozkladu cukru končí procesom kvasenia
- za neprítomnosti kyslíka nastáva pravé kvasenie – biologický rozklad cukrov pomocou mikroorganizmov – vodík uvoľnený v anaeróbnej glykolýze pôsobí ako redukčný reagent a celý proces kvasenia urýchľujú mikroorganizmy – baktérie, kvasinky, plesne, ktoré si tak získavajú energiu na svoje životné deje
- liehové kvasenie – uskutočňujú kvasinky pivné (Saccharomyces elipsoideus)
- mliečne kvasenie – z cukrov vzniká kyselina mliečna, ktorá je výsledkom anaeróbneho dýchania v bunkách živočíchov a človeka, napr. svalových bunkách, kyselina mliečna je pre svalové bunky toxická, čo je sprevádzané bolesťami svalov
- baktérie mliečneho kvasenia vyvolávajú aj kysnutie mlieka (Bacterium acidi lactici) – výroba mlieka, jogurtov, kyslej kapusty, silážovaných krmovín
 
- aeróbne dýchanie – úplná oxidácia organických látok za prítomnosti kyslíka, prebieha v mitochondriách v matrixe, na membránach ktorých sú oxidačno-redukčné enzýmy podmieňujúce jednotlivé reakcie
- kyselina pyrohroznová ako základný produkt glykolýzy je transportovaná do mitochondriálnej matrix, kde dochádza v procese oxidačnej dekarboxylácie k postupnému odbúravaniu CO2, čím vznikajú ďalšie zlúčeniny
- kyselina pyrohroznová tak podlieha postupnému štiepeniu na rôzne medziprodukty až do úplnej oxidácie na CO2 a H2O
- dôležitým medziproduktom oxidačnej dekarboxylácie je uzlový bod metabolizmu uhlíka, aktivovaná kyselina octová acetylkoenzým A, ktorý vzniká ako medziprodukt v metabolizme cukrov, tukov a bielkovín 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované témy z biológieOdporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017