Vypracované maturitné témy a otázky z biológie

  Názov práce Kategória
Slovenčina 90. Aktuálne problémy životného prostredia na Zemi Biológia
Slovenčina 89. Ekosystém Biológia
Slovenčina 88. Populácie Biológia
Slovenčina 87. Organizmus a prostredie Biológia
Slovenčina 86. Genetické inžinierstvo Biológia
Slovenčina 85. Genetika populácií Biológia
Slovenčina 84. Geneticky podmienené choroby človeka Biológia
Slovenčina 83. Genetika človeka Biológia
Slovenčina 82. Mutácie Biológia
Slovenčina 81. Genetické určenie pohlavia a dedičnosť znakov viazaných na pohlavie Biológia
Slovenčina 80. Dedičnosť s neúplnou dominanciou a kodominancia Biológia
Slovenčina 79. Mendelove pravidlá dedičnosti Biológia
Slovenčina 78. Chromozómy Biológia
Slovenčina 77. Expresia génu – proteosyntéza Biológia
Slovenčina 75. Postnatálny vývin človeka Biológia
Slovenčina 74. Oplodnenie a vnútromaternicový vývin jedinca Biológia
Slovenčina 73. Anatómia a fyziológia mužských pohlavných orgánov Biológia
Slovenčina 72. Reprodukčný systém ženy Biológia
Slovenčina 71. Zmyslové orgány človeka – sluchový a polohový orgán Biológia
Slovenčina 70. Zmyslové orgány človeka – oko Biológia
Slovenčina 69. Receptory človeka Biológia
Slovenčina 68. Centrálna nervová sústava Biológia
Slovenčina 66. Hormonálna regulácia človeka I Biológia
Slovenčina 67. Hormonálna regulácia človeka II Biológia
Slovenčina 65. Vylučovacia sústava človeka Biológia
Slovenčina 64. Koža Biológia
Slovenčina 63. Zloženie potravy Biológia
Slovenčina 62. Tráviaca sústava človeka II Biológia
Slovenčina 61. Tráviaca sústava človeka I Biológia
Slovenčina 60. Dýchacia sústava človeka Biológia
Slovenčina 59. Srdce a cievny systém človeka Biológia
Slovenčina 58. Krv Biológia
Slovenčina 57. Svalová sústava človeka Biológia
Slovenčina 56. Kostra človeka Biológia
Slovenčina 55. Spojivové tkanivá Biológia
Slovenčina 54. Vylučovacie sústavy živočíchov Biológia
Slovenčina 53. Obehové sústavy živočíchov Biológia
Slovenčina 52. Zmyslové orgány živočíchov Biológia
Slovenčina 51. Hormonálna regulácia živočíchov Biológia
Slovenčina 50. Vývoj nervovej sústavy živočíchov Biológia
Slovenčina 49. Nervová bunka Biológia
Slovenčina 48. Obranné procesy Biológia
Slovenčina 47. Rozmnožovanie živočíchov Biológia
Slovenčina 46. Regulácia telesnej teploty u človeka a živočíchov Biológia
Slovenčina 45. Telové tekutiny živočíchov Biológia
Slovenčina 44. Dýchacie sústavy živočíchov Biológia
Slovenčina 43. Príjem a spracovanie potravy u živočíchov Biológia
Slovenčina 42. Pohyb živočíchov Biológia
Slovenčina 41. Oporné sústavy živočíchov Biológia
Slovenčina 39. Rozmnožovanie rastlín Biológia
Slovenčina 38. Rast a vývin rastlín Biológia
Slovenčina 37. Biogénne prvky Biológia
Slovenčina 36. Mixotrofia rastlín Biológia
Slovenčina 35. Fotosyntéza a dýchanie Biológia
Slovenčina 34. Hospodárenie rastliny s vodou Biológia
Slovenčina 33. Rastlinné pletivá Biológia
Slovenčina 32. Reprodukčné orgány rastlín Biológia
Slovenčina 31. Vegetatívne orgány rastliny Biológia
Slovenčina 30. Cicavce Biológia
Slovenčina 29. Plazy, vtáky Biológia
Slovenčina 28. Nižšie stavovce Biológia
Slovenčina 27. Hmyz Biológia
Slovenčina 26. Článkonožce Biológia
Slovenčina 25. Ploskavce, hlístovce, mäkkýše, obrúčkavce Biológia
Slovenčina 24. Prvoústovce Biológia
Slovenčina 23. Dvojlistovce Biológia
Slovenčina 22. Jednobunkovce Biológia
Slovenčina 21. Prehľad systému húb Biológia
Slovenčina 20. Huby Biológia
Slovenčina 19. Jednoklíčnolistové rastliny Biológia
Slovenčina 18. Dvojklíčnolistové rastliny Biológia
Slovenčina 17. Nahosemenné rastliny Biológia
Slovenčina 16. Výtrusné cievnaté rastliny Biológia
Slovenčina 15. Nižšie rastliny Biológia
Slovenčina 14. Prokaryotické organizmy Biológia
Slovenčina 13. Vírusy Biológia
Slovenčina 12. Crossing-over Biológia
Slovenčina 11. Meióza Biológia
Slovenčina 10. Mitóza Biológia
Slovenčina 9. Bunkový cyklus Biológia
Slovenčina 8. ATP Biológia
Slovenčina 7. Bunkový metabolizmus Biológia
Slovenčina 6. Príjem a výdaj látok bunkou Biológia
Slovenčina 5. Rozdiely v stavbe buniek Biológia
Slovenčina 4. Prokaryotická a eukaryotická bunka Biológia
Slovenčina 3. Všeobecná štruktúra bunky Biológia
Slovenčina 2. Chemické zloženie buniek Biológia
Slovenčina 1. Biológia ako veda Biológia
0.012