Realismus v literatuře 19. století

Cudzie jazyky » Čeština

Autor: verca123
Typ práce: Ostatné
Dátum: 19.10.2021
Jazyk: Čeština
Rozsah: 3 180 slov
Počet zobrazení: 1 104
Tlačení: 103
Uložení: 84

Realismus v literatuře 19. století

Podstata realismu, jeho umělecké zásady, typizace. Kritický realismus. Naturalismus. Politická situace v českých zemích, rozvoj publicistiky, K.H.Borovský, B.Němcová. Próza s tématikou českého venkova.

 • rozmach přírodních a technických věd
 • filozofie – August Comte – pozitivismus (skutečné jenom to, co můžeme smyslově vnímat).
 • Darwinova evoluční teorie (o vývoji živočišných druhů přirozeným výběrem)
 • období vrcholného rozvoje kapitalismu; období napoleonských válek, revolucí r. 1848 a nepokojů v řadě zemí – revoluce nesplnili očekávání a lidé hodnotili situaci kriticky

Realismus

 • v literatuře 2.polovina 19.století (z lat. realis = věcný, skutečný)
 • rozvíjí se současně s romantismem s vývojem společnosti
 • kritika poměrů v kapitalistické společnosti, odmítání jejího životní stylu
 • usiluje o pravdivé zobrazení reality (skutečnosti), promítl se i do malířství, hudby
 • zobrazuje svět pravdivě, kriticky (hodnotí). Zaměřuje se na sociální oblast (analyzuje společnost). Skutečnost by měla být zachycena v celé své komplexnosti a složitosti.
 • typizace – místo romantických výjimečných hrdinů, snaha o vystižení obecných zákonitých rysů společnosti i jednotlivců - hl. hrdina má stejné vlastnosti jako většina lidí, vyvíjejí se v průběhu děje, mění se a vyvíjí
 • objektivnost - autor neuplatňuje své osobní názory a sympatie, er-forma, nezasahuje do děje
 • snaha o věcnost a historickou přesnost (konkrétnost), používají věcný jazyk
 • analýza skutečnosti (odhalení příčiny jednotlivých jevů)
 • někteří autoři si všímají určité společenské nespravedlnosti a kritizují ji (proto hovoříme o kritickém realismu)
 • nezajímá je historie, ale současnost
 • především román – vyhovoval podrobnému vysvětlení příčin a souvislosti, nevyskytuje se v poezii
 • demokratizace - autoři volí postavy z nižší společenské vrstvy a popisují toto prostředí
 • nové výrazové prostředky - hovorová řeč, nářečí, archaismy
 • uplatňuje se během 19. stol. ve všech evropských literaturách, avšak ne současně, ani ne všude stejně silně. Nejvýraznější je anglický, francouzský a ruský realismus.

Naturalismus

 • zvláštní druh realismu, který všechny jeho znaky dotahuje do krajnosti
 • chápe člověka jako biologický jev, zdůrazňuje jaký vliv na něj měla dědičnost a prostředí, pudy
 • člověk = bytost, jež je ovládána svými vášněmi
 • determinace – lidé jsou předem rozděleni na špatné a dobré
 • upozorňují na to co se jim nelíbí, klade důraz na zápory - aby před nimi varovali

Francie

Honoré de Balzac

 • zobrazoval život všech společenských vrstev, především mezi šlechtou a buržoasií, kritizoval nemorálnost, kariérizmus, měšťáctví a vliv peněz na charakter člověka
· Lidská komedie
 • románový cyklus – obsahuje přes 90 románů a povídek, podává celistvý obraz soudobé francouzské společnosti – provázanost postav (detailní popis prostředí, psychologická analýza postav)
 • centrem – tři romány: Otec Goriot, Ztracené Iluze,Lesk a bída kurtizán
 • Otec Goriot - tragédie milujícího otce, bohatého kupce, jež provdal své dcery za šlechtice, a sám dožívá svůj život opuštěn, neboť dcery se za otce stydí; s osudem otce Goriota se prolíná příběh studenta Evžena Rastignaka. Rastignac, v honbě za kariérou a penězi odhazuje, na radu sestřenice, všechny morální zásady. Posledních iluzí jej má zbavit bývalý trestanec Vautrin. Když je Vautrin odhalen jako zločinec, mladistvé Rastignakovy iluze ještě na čas vítězí. Obětavě ošetřuje umírajícího Goriota, avšak po jeho smrti jde “dobývat život”. V dalších románech Rastignac již pronikl do velkého světa a stal se politikem, který opustil ideály mládí a přijal Vautrinovu životní filosofii (za velkým jměním, nabytým neznámo jak, tají se vždycky zločin, promlčený proto, že byl čistě proveden).
 • Ztracené iluze - sledují historii Luciena Rubempré, venkovského básníka, který v Paříži poznává rub umělecké slávy – o talentech rozhodují nakladatelé, prodejnost vládne i v divadelním světě. Hrdina je postaven před rozhodnutí: žít čestně, ale odříkavě, nebo se zaprodat a dosáhnout úspěchu. Lucien se vydává na cestu žurnalisty, má úspěchy, ale nakonec padá do léčky, kterou mu připravili nepřátelé
 • Lesk a bída kurtizán - Hlavní hrdina Luciene Rubampre pod vedením svého ochránce Vautrina – Herrery (galejník), který ve Ztracených iluzích zachrání Luciena, začíná v Paříži novou kariéru.
  Donití k poslušnosti jeho milou kurtizánu Ester – ale ta spáchá sebevraždu – podezření padá na Luciena a Herreru.Ve vězení Lucien spáchá také sebevraždu. Různými postavami je spojen téměř se všemi ostatními romány Lidské komedie (nejvíce)

Gustave Flaubert

 • mistr v zobrazování lidských vášní a citových stavů dovedl analyzovats neobyčejnou znalostí lidské duše proces vzniku, růstu a ztráty iluzí
· Paní Bovaryová
 • příběh romanticky založené ženy Emy Bovaryové, manželky venkovského lékaře, která nesnese venkovskou nudu a hledá východisko v milostných dobrodružstvích, milencům obětuje všechen svůj majetek, zadluží se a spáchá sebevraždu
  bovarismus - útěk od skutečnosti k iluzím
  kniha byla považována za skandál - znevažování manželského stavu
 • Salambo - historický román ze života starověkého Kartága, punské války- zničení Kartága Římany
 • Citová výchova - román o ztrátě iluzí

Guy de Maupassant

 • spisovatel, žurnalista
 • naturalistické povídky a novely; převaha popisu a vypravování
 • zobrazoval svět prostitutek, pasáků, projevuje se jejich mazanost, ale i odvaha
 • Kulička - povídka z prusko-francouzské války, příběh skupiny, která utíká z obsazeného města
  o nevěstce, kterou zbabělí spolucestující pohrdají, ač všechny zachránila, odmítla poskytnout své služby vojákovi, ten je nechtěl pustil dál, nakonec svolila, přesto jí všichni pohrdají
 • Miláček - román o pařížském novináři, který k rychlému vzestupu bezohledně využívá žen, intrik
 • Mont Oriol

Émile Zola

 • zakladatel a představitel naturalismu
 • prozaik, literární teoretik
 • v období Dreyfusovy aféry napsal otevřený dopis prezidentovi republiky, kde se obviněného zastal
 • jeho díla zobrazují člověka závislého na jeho pudech, vášních, které ho nakonec zničí, zaměřuje se na horší stránku člověka, pojetí románu je až vědecky přesné v popisech vnitřních stavů člověka, který se morálně rozkládá, jeho vize budoucnosti pesimistické
 • Experimentální román - literárně-kritickou studie o naturalismu (spisovatel musí být jen nestranným pozorovatelem a registrátorem faktů)
 • román Tereza Raquinová
· Rougon-Macquartové
 • románový cyklus, celkem 20 románů inspirován Balzacovou Lidskou komedií, snaha se vylíčit lidskou společnost
  romány: Štěstí Rougonů,Zabiják, Nana, Germinal, Lidská bestie
 • Štěstí Rougonů - 1. kniha z cyklu; hl. postava Adelaida se zamiluje do opilce z rodiny Macquartů, život s opilcem ji ničí, umírá v chudobě
  rodina Rougonů – řemeslníci × rodina Macquartů – dělníci, zloději, opilci, prostitutky
 • Zabiják – román, z prostředí pařížských krčem, líčí rozklad osobnosti závislé na alkoholu (=zabiják), alkohol ničí pohodu rodiny
 • Nana - volné pokračování Zabijáka, z Nany se stává prostitutka, která se dostane do vyšší společnosti
 • Germinal- sociální román z hornického prostředí v době stávky

Anglie

Charles Dickens

 • tvůrce anglického kritického realismu
 • vlastní krušné dětství se odráží v jeho díle (z chudých poměrů, otec byl vězněn pro dluhy)
 • jeho romány - příběhy dětí bez domova, rodičů, protloukají se životem samostatně, často jsou bezbranné proti dospělým, kteří je využívají k vlastnímu prospěchu.
 • Nadějné vyhlídky – chudý chlapec Pip se dostává do lepší společnosti díky tajné podpoře trestance, kterému kdysi pomohl na svobodu, odchází do Londýna od dobráka Joya, u kterého se učil kovářskému řemeslu, Pipova láska k nepřístupné Estelle
 • Oliver Twist – chlapec, který je nalezencem a dostává se do nebezpečné party lidí
 • David Copperfield- autobiografické prvky, víra v dobré jádro člověka
 • Kronika Pickwickova klubu - satirický román na objednávku nakladatele
  pánové z lepší společnosti se rozhodnou, že procestují kus Anglie
  podrobný popis prostředí anglické společnosti, kritika poměrů, prvky realismu se satirou
 • Vánoční povídky

William M. Thackeray

 • humoristické povídky a společenské satiry namířené proti romantickému sentimentu
 • Kniha o snobech – satira, vystihl charakteristické rysy nejrůznějších typů anglických snobů
 • Trh marnosti - román, antihrdinové, obraz zkorumpování společnosti
 • Barry Lyndon – román, zfilmovaný Stanleym Kubrickem

Jane Austenová

 • Rozum a cit, Emma, Pýcha a předsudek – romány, zaměřené na ženy

USA

Mark Twain (vl. jménem Samuel Klements)

 • kritický realista, satiricko humoristické romány, které ztvárňují důležité problémy novodobé Ameriky
 • Dobrodružství Toma Sawyera, Dobrodružství Huckleberryho Finna- romány - zážitky z dětství, kritika maloměšťáctví

RUSKO

 • ruský realismus se začíná rozvíjet v těsné blízkosti s romantismem

Nikolaj Vasiljevič Gogol

 • na pomezí romantismu a realismu
 • společenská satira, prolínání reálných a fantastických prvků
 • ústřední postavy jeho děl jsou záporné (podvodníci, příživníci).
 • Petrohradské povídky - povídkový soubor - z úřednického prostředí
  všímá si absurdit, vyšinutých lidí; povídky: Nos, Plášť, Podobizna
 • Mrtvé duše – román - námětem pokus o finanční podvod, jeho strůjcem je petrohradský úředník Čičikov, zbohatl kupováním "mrtvých duší" (nevolníků), za něž zdarma získával půdu v méně zalidněné oblasti
 • Revizor - divadelní hra, komedie, satira, kritika nepořádku a hlouposti ruské byrokracie, úplatkářství
  námětem je záměna osob, hl. hrdina úředník Chlestakov je v malém městečku považován omylem za revizora, využívá omylu a přijímá úplatky

Ivan Sergejevič Turgeněv

 • Lovcovy zápisky - soubor povídek, obrazy ruské přírody a života na venkově; kritika nevolnictví, díky ostré kritice v této knize několik měsíců ve vězení
 • Otcové a děti - román o generačních rozporech mezi mladšími a staršími

Lev Nikolajevič Tolstoj

 • šlechtic, ale šlechtu kritizoval - odsuzoval ji za její zahálčivost, mravní zkaženost, pokrytectví
 • chtěl umožnit lepší sociální poměry v nevolnickém Rusku
 • názor, že zlu se nedá čelit násilím, ale jedině morální převahou
 • Vojna a mír - historický román – epopej (zabírá velké časové období) 4 díly; román řeka ‑ tok řeky, velká dějová linie, doplněna vedlejšími, slévají se do 1 velké řeky, epizody...
  o napoleonských válkách v Rusku (bitva u Slavkova, tažení na Moskvu, Napoleonův ústup)
  velký počet osob, hlavní postavy: představitelé ruské šlechty Andrej Bolkvskij, jeho přítel snílek Pierre Bezuchov, Nataša Rostovová
  názor, že dějiny nevytvářejí vynikající jedinci (Napoleon), nýbrž lid a tisíce drobných, nepředvídaných okolností a náhod
 • AnnaKarenina - psychologický román - dva milostné rodinné osudy: vášnivá láska Anny k mladému důstojníku Vronskému, jež končí Anninou sebevraždou, protikladem je štěstí manželů Levinových – ukazuje zničující i povznášející vliv lásky
 • Vzkříšení – román, úsilí knížete Nechljudova odčinit starý prohřešek, jehož se dopustil na Kátě Maslovové, nespravedlivě odsouzené

Fjodor Michajlovič Dostojevskij

 • odsouzen k smrti pro účast v pokrokovém hnutí - trest zmírněn - dlouholetá káznice na Sibiři
 • autor psychologických románů, často v knihách využívá vnitřní monolog, hrdiny staví do rozhodujících životních situací
 • Zločin a trest – román, studie lidského svědomí
  chudý petrohradský student Raskolnikov musí ukončit studie, kvůli penězům se dopustí dvojnásobné vraždy –lichvářky a její sestry; z místa činu uprchne, vrah zůstává nezjištěný; seznamuje se s prostitutkou Soňou, do které se zamiluje tak, že v sobě nalezne sílu a přizná se ke spáchanému zločinu.- je odsouzen na nucené práce na Sibiř, kam jej doprovází Soňa
 • Bratři Karamazovi - román - problém otcovraždy a hledání viníka mezi čtyřmi syny
 • Idiot - o zchudlém šlechtici Myškinovi postižený epilepsií, kterého pro jeho dobrotu označují za idiota ačkoli je v něm tolik vnitřní krásy a lidské ušlechtilosti, že jí vyniká nad celé své okolí
 • Zápisky z mrtvého domu - realistický popis Dostojevského pobytu na Sibiři z vězení
 • Běsové, Chudí lidé

Anton Pavlovič Čechov

 • povídkář a dramatik
 • povídky jsou stručné, převážně satirické, útočí hlavně na bezcharakternost, úplatkářství, týkaly se úředníků, policistů i drobné inteligence (učitelé, lékaři)
 • zakladatel lyrického dramatu- drama, v kterém je potlačen děj a jsou zdůrazněny city hrdinů
 • Strýček Váňa, Višňový sad, Racek, Tři sestry - dramata

Norsko

Henrik Ibsen

 • realistická dramata, ředitel norského národního divadla
 • Peer Gynt - název podle populární postavy norských pohádek, fantasty, rváče a dobrodruha, je neschopen zmáhat překážky, sní a promarní vše, i lásku
 • Nora (nebo Domov loutek)- drama ze soudobého života - vzorná matka a manželka opustí rodinu, když poznává, že muž v ní vidí pouze loutku a prostředek zábavy, odehrává se o vánocích během 24 hodin

Polsko

Henryk Sienkiewicz

 • psal historické romány z polských i světových dějin
 • Quo vadis?- (Kam kráčíš?) - román z období starověkého Říma v období vlády císaře Nera, vznik křesťanské obce- pronásledování
 • Křižáci – román, boje Poláků proti křižákům na zač. 15. stol.
 • Ohněm a mečem, Potopa, Pan Wolodyjowski – trilogie, boje Poláků proti ukrajinským kozákům v 17. stol.

Český realismus

 • rozvoj v 50. letech 19. stol.
 • převažuje romantický pohled na svět – vlivem doznívání obrozeneckých myšlenek (zdůrazňování vlastenectví, minulosti, lidových tradic,…)

Karel Havlíček Borovský

 • politická satira
 • pobýval v Rusku jako vychovatel – kritizoval carskou samovládu (Obrazy z Rus)
 • novinář: Pražské noviny (příloha Česká včela), Národní noviny (satirická příloha Šotek)
 • po revoluci 1848 kritizoval rakouskou vládu à vypovězen do Tyrolska (4 roky)
 • Epigramy – soubor epigramů (krátká satirická báseň, zakončená pointou)
  ironicky věnované Církvi, Múzám, Vlasti, Králi , Světu
  kritika katolické církve, byrokracii a stát (Etymologický, Selský, Demokratský) na nezdravé jevy v národním životě (Verba docent, Exempla trahunt)
 • Král Lávra - parafráze staré irské pohádky o králi Lávrovi s oslíma ušima (také řecké mýty- Midas) narážky na omezenost a tupost, zlobu panovníka (král se jednou za rok nechává ostříhat vlasy a holiče nechá popravit)
 • Křest svatého Vladimíra – satira na absolutismus, ale také církve; spor cara Vladimíra a boha Peruna, Vladimír považuje Peruna za svého sluhu a chce, aby hřměním na oslavě ušetřil na dělostřelbě. Perun odmítá a car jej odsoudí k smrti. Následuje konkurs na nového boha
 • Tyrolské elegie – reakce na jeho zatčení a převoz do Brixenu, namířeno proti absolutismu, policejnímu režimu, cenzuře (Bachovi); začíná monologem, kde si stěžuje měsíci, který je na cestě jediným společníkem

Božena Němcová (vl. jména Barunka Panklová)

 • žila s rodiči na Starém bělidle u Ratibořic (sloužili u kněžny Zaháňské)
 • snaha se o zrovnoprávnění žen s muži
 • v 17 provdána - manžel často služebně překládán, (Slovensko, Chodsko, Domažlicko)
 • sběratelka ústní lidové slovesnosti
 • venkovská próza – z českého venkova
 • Národní báchorky a pověsti, Slovenské pohádky a pověsti – pohádky (Chytrá horákyně, Sůl nad zlato, Princ Bajaja, O 12 měsíčkách, Princezna se zlatou hvězdou na čele)
 • Obrazy z okolí domažlického, Obrazy ze života slovenského – soubory črt: vystihoval zvyklosti, obyčeje, tradice, kroje, průběh roku v určitých krajových oblastech.
 • Babička – vrchol tvorby (podtitul: Obrazy z venkovského života), zdrojem vzpomínky na dětství, děj je neucelený - řada obrázků ze života rodin v ratibořickém údolí během čtvera ročních období; idylizace
  hlavní postava-Babička Magdaléna Novotná – vzor, moudrost a životní zkušenost, ušlechtilost; Rodina Panklova, Viktorka, zámecká kněžna

povídky o „dobrém člověku“:

 • Pan učitel Chvalinský - snaha děti hodně naučit, vlastenecky
 • Karla - mateřská láska, snaha zachránit syna před vojnou, vydává ho od dětství za dívku
 • Divá Bára - dívka svérázné povahy, navenek drsná, jinak ušlechtilá, řešení idylické, najde si ženicha
 • Dobrý člověk - o venkovském formanovi, jezdí do Vídně, zajišťuje umístění českých děvčat u měšťan. rodin

sociální povídky:

 • konflikty jsou vyřešeny smírem, rozdíly sociální nebo národnostní
 • V zámku a podzámčí – kontrast dvou různých světů; šlechta Skočdopolovi × chudá vdova Karásková a děti; povýšená hraběnka se nakonec po nemoci stává dobrotivou vlídnou paní.
 • Pohorská vesnice – Chodsko, ideální shoda vrchnosti s poddanými.
 • Chyže pod horami - vesnice na Slovensku, o prázdninách v okolí zabloudí pražský student, ujme se ho rodina Medvedových, zamiluje se do jejich dcery Katky a přestože jsou rozdílného vychování i národnosti, uzavřeli sňatek. Vyjadřuje přání sjednotit oba národy.

Český kritický realismus

(80. – 90. léta)

2 tématické oblasti v naší literatuře:

1. Historická linie

 • Jirásek, Winter, Třebízský
 • s výchovnou tendencí národní, historická věrnost.

2. Venkovská linie

 • podat pravdivý obraz vesnice i s jejími nedostatky
 • snaha o hledání řešení těchto nedostatků )především návratem ke křesťanským ideálům)
 • etnografické prvky – líčení zvyků, krojů, jazykové zvláštnosti
 • silně charakterizováno prostředí, autor se zabývá určitou krajinou
 • regionální charakter (autor píše o kraji, který zná, kde vyrůstal)
 • využití dialektismu (postavy hovoří místním nářečím)
 • soustředění se na sociální problém (vztah rodičů a dětí; odpovědi na individuální otázky)
 • hrdinové nejsou často pochopeni svým okolím
 • odpověď se často hledá ve víře

Karel Václav Rais

 • hlavním tématem vztahy mezi lidmi na vesnici ovlivněny penězi a touhou po panském životě zajímal se o vztahy mezi rodiči a dětmi, o život výminkářů, osudy představitelů venkovské inteligence (učitelé, kněží).
 • vylíčení těžkého života venkovanů v horských krajích a na růst bídy na venkově
 • navazuje na prózy Vítězslava Hálka
 • přínos jeho románů: realistický obraz sociálních poměrů na vesnici, zdařilá kresba psychologie postav, projevuje se tam idealismus, v některých románech se objevují prvky realismu
 • zabývá se postavami dětí a starých lidí (nositelé vyššího morálního principu, ale jsou příliš slabí na to, aby zvítězili nad sebou)
 • Rodiče a děti – povídky, problém vztahu mezi dětmi a rodiči, děti jsou bez úcty ke svým stárnoucím rodičům, chtějí získat majetek
 • Výminkáři - soubor povídek o výminkářích. hl. hrdinové jsou starci a stařenky a jejich tragické příběhy – děti je odstrčili
 • Kalibův zločin – román, prvky naturalismu ,příběh Vojtěcha Kaliby, kterého žena Karla a tchýně uštvaly až k jejich vraždě, nešťastné manželství kritický pohled na společnost a rodinné vztah 2. pol. 19. století
 • Zapadlí vlastenci – román, idylický obraz venkova v minulosti 40. léta 19. stol - období Národního obrození., v Podkrkonoší; pojednává především o působení drobné inteligence- učitelé, šíření kultury na venkově, jména postav jsou odvozená od ptačích, tím chce autor zdůraznit anonymní obětavost národních obrozenců (Stehlík, Čížek, Strnad, Čermák).
 • Pantáta Bezoušek - povídka, příběh venkovského výminkáře, který přijel na návštěvu do Prahy, získává si všechny svou dobrotivostí, chutí do života, nemůže se ale sžít s pražským prostředím.
 • Západ – román, ústřední postavou je farář Kalous, který celý život obětoval venkovanům a na stará kolena se má vystěhovat a být vystřídán mladým knězem.

Antal Stašek (vl. jménem Antonín Zeman)

 • otec Ivana Olbrachta, advokát
 • popis venkova a města se sociální a náboženskou tématikou, vypráví o lidech, kteří cítí nějakou nespravedlnost a snaží se najít řešení
 • Blouznivci našich hor - povídkový soubor - život venkovanů během roku, zvyklosti, obyčeje, hlavně přástky, při kterých si tkadleny vyprávěly příběhy o duchách a provozovaly duchověrství.
 • V temných vírech – román, prostředí textilky, která patří podnikateli a ten nutí své dělníky mluvit německy, což vede ke vzpouře.
 • O ševci Matoušovi a jeho přátelích - dějištěm je Vranov v Podkrkonoší, kde žije švec Matouš Štěpánek - povaha neklidná, bojovná, vymyká se z venkovského průměru, odejde pracovat do textilky, v r. 1848 zorganizuje dělnickou gardu a zúčastní se povstání v Praze. Po jeho porážce je stíhán četníky a musí odejít do Polska. Zároveň prožívá tragickou lásku k Růženě Kykalové

Teréza Nováková

 • monografické romány – soustřeďuje se na jednu postavu a zabývá se jejím osudem, postava hledá odpovědi v náboženství a později v utopickém socialismu
 • Maloměstský román - životopisný román o osudech Zdeňky Havlíčkové.
 • Jan Jílek - povídka, titulní postava je evangelík, který musel přejít na katolickou víru, ale z katolické církve byl vyloučen, protože četl evangelické knihy, odešel do emigrace (Německo) a tam dožil.
 • Jiří Šmatlán - hloubavý člověk, rád čte, hledá jak pomoci utiskovaným lidem, proti němu lidé, kteří na to mají peníze, ale nechtějí pomáhat
 • Drašar – povídka, osud kněze Michla, který je vázán řeholním slibem, stal se knězem, protože to rodiče chtěli, chce žít normální světský život, proto přechází k evangelíkům, ale jeho láska zemře, dožívá v osamocení a ve zklamání z r. 1848.
 • Úlomky žuly - kniha povídek, psychologická studie lidí, těší se na něco, ale pak jsou zklamání (např. povídka Babička - ujme se vnučky a doufá, že se o ni později postará, ale je zklamána

Josef Holeček

 • Naši - 10dílná románová kronika; vývoj jihočeského venkova po celé 19. století, v dalších dílech se obraz jihočeské vesnice dramatizuje, nové a nové konflikty zatlačují původní idylu, poetické dílo, líčení života, existence mnoha lidských typů, zdravý humor

Ignát Hermann

 • satirik, humorista
 • dobře odpozorované typy lidiček, žijících maloměstským stylem, které mají starosti o živobytí, společenský vzestup… (kritizuje měšťáctví), smysl pro humorné situace
 • Otec Kondelík a ženich Vejvara – román, téma zaopatření výhodným sňatkem
 • U snědeného krámu – román, tragédie důvěřivého muže ožebračeného ženou - kupec Žemla, důvěřivý dobrák, kterého zneužívá jeho tchyně a manželka, krám pomalu bankrotuje, a když zjistí, že mu je žena nevěrná s pražským oficírem, oběsí se.
 • Pražské figurky – povídky – humoresky - prostředí kupecké, trafikantské, jde o satiry, využívá pražského žargonu.

Karel Matěj Čapek-Chod

 • představitel naturalismu, zaměřoval se na prostředí pražských podnikatel. buržoazních rodin a prostředí umělecké bohémy. Pro jeho díla je příznačná náhodovost.
 • Kašpar Lén mstitel - román - je zamilovaný do Mařky Kryštofové, musí odejít na vojnu, po návratu zjistí, že se z Mařky stala prostitutka, že její otec spáchal sebevraždu a vším je vinen kupec Konopík, který Mařku znásilnil a poté ji vyhodil z domu. V Kašparovi zraje plán na pomstu, pracuje na stavbě jednoho z domů kupce Konopíka, ze střechy spadne cihla a Konopíka zabije. Probíhá soudní proces, který zjišťuje, zda jde o úmysl či ne, při procesu Kašpar zemře.

Jindřich Šimon Baar

 • katolický kněz, Chodsko
 • Jan Cimbura - románová monografii o životě legendárního chodského siláka, s jeho vzhledem kontrastuje jeho povaha (dobrota srdce
 • Paní komisarka - figuruje Božena Němcová, na počátku 40. let 19. stol. vylíčen její pobyt na Chodsku.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Čeština

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.038 s.
Zavrieť reklamu