Obohacování slovní zásoby

Cudzie jazyky » Čeština

Autor: ivanus (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 20.10.2021
Jazyk: Čeština
Rozsah: 648 slov
Počet zobrazení: 1 017
Tlačení: 91
Uložení: 87

Obohacování slovní zásoby

 • Tvoření slov, přejímání slov, změna slovního významu

Tvoření nových slov:

 • slovotvorba - tvoření slov
 • derivologie – nauka o tvoření slov

Struktura slova:

morfémy = nejmenší, dále nedělitelné části slova:

 • kořen – vyjadřuje význam slova, společný pro všechna příbuzná slova (vod-a, vod-árna…)
 • přípona (sufix) – stojí za základem (vod-ník)
 • předpona (prefix) – stojí před základem (po-vodí)
 • koncovka – mění se při ohýbání, může být nulová (vodník – vodník-a)

kmen = část, která vznikne oddělením koncovky

Rozčlenění slova na dvě části při tvoření slov:

 • slovotvorný základ - část základového slova, která je základem pro vytvoření nového slova
 • např.: základové slovo=zelený, slohotvorný základ=zelen, nové slovo=nazelenalý
 • slovotvorný prostředek – část slova, která přistupuje ke slovotvornému základu, díky níž vzniká nové slovo
  1. přípona – její součástí je i koncovka (kamn-a - kamn-ář)
  2. předpona (jít – ode-jít)

Základní způsoby tvoření slov:

 • Odvozování(derivace)
 • odvozování příponami a předponami přidanými ke slovu, které již ve slovní zásobě existuje – slovo základové (les-ník, pra-les; ryb-ník, vel-ryba)
 1. příponové – nejčastější způsob tvoření slov v češtině (ryb-a à ryb-ář)
 2. předponové – nemění slovní druh (les à pra-les, pít à do-pít)
 3. koncovkové (trn à trn-í; tepl-ý à tepl-o)
 4. předponověpříponové (pat-aà– pod-pat-ek)
 5. příponověkoncovkové (měst-o à ná-měst-í)
 • odvozování je někdy provázeno změnou slohotvorného základu:
  • krácení samohlásek (práce à pracovat)
  • dloužení samohlásek (listí à lístek)
  • střídání samohlásek (řídit à ředitel)
  • vznik nové samohlásky (zamknout à zamykat)
  • zánik samohlásky (lev à lví)
 • měkčení souhlásek (hroch à hrošík)
 • ztvrdnutí souhlásek (běžet à běh)
 • odvozená slova – klasifikace
 1. podle slovního druhu výsledného odvozeného slova (zpracovat=odvozené sloveso)
 2. podle slovního druhu základového slova (zpracovat - od podstat.jména práce)
 3. z hlediska slovotvorného (slovotvorné kategorie – činitelské, konatelské, přechýlené)
 • Skládání(kompozice)
 • tvoření nového slova ze dvou (řidčeji ze tří) slov nebo slovotvorných základů
 1. vlastní složeniny – nedají se rozdělit na dvě samostatná slova (většina slov)
  • v první části slova je základ obvykle rozšířen o -o- (-e/ě, -i) (horolezec, dějepis, svítiplyn)
 2. nevlastní složeniny (spřežky) – složení slovního spojení, lze je rozložit na samostatná slova
  • (okamžik-mžik oka, obranyschopný)
 • Zkracování(abreviace)
 • zkracování části základových slov, věcný význam se nemění
 1. zkratky - vznik z počátečních písmen několikaslovného názvu
  • nesklonné, vyslovují se jako sled písmen
  • OSN (Organizace Spojených Národů) /ó-es-en/, EKG (ElektroKardioGraf) /é-ká-gé/
 2. zkratková slova - spojení počátečních hlásek nebo slabik víceslovného názvu
  • skloňují se podle rodu, mohou se od nich odvozovat další slova
  • Čedok – v Čedoku, čedokový; sitkom - situační komedie; Semafor

Přejímání slov z jiných jazyků

 • podmíněno politickými, ekonomickými a kulturními kontakty mezi národy
 • nejčastěji se cizí slova objevují jako termíny různých oborů (marketing, adjektivum)
 1. zdomácnělá – cizí původ si již neuvědomujeme (klobouk, závoj, salám)
 2. cizí - jsou vnímána jako cizí, svým pravopisem, fonetikou
 • míra přizpůsobení češtině je různá: některá si zachovaly původní výslovnost i pravopis (science-fiction), jiná se přizpůsobily (auto, prémie)

kalkování – zvláštní druh přejímání, doslovný překlad cizího slova (skyskaper = mrakodrap)

jazyky, ze kterých byla přejímána slova do češtiny:

 • latina a řečtina – zejména v minulosti (literatura, drama, atom, nota, škola)
 • slovanské jazyky – v době národního obrození (ze slovenštiny - zbojník)
 • němčina – dlouholetý historický a územní kontakt (hřbitov, knedlík, talíř)
 • francouzština – slova z oboru módy (fazóna, blůza)
 • italština – hudební terminologie (violoncello, tenor, forte, duet)
 • angličtina – dnes nejčastější zdroj přejímání (hokej, tenis, radar, hardware)

Změny slovního významu:

sémantické tvoření slov – vznik nových významů u existujících slov

 • rozšiřovánívýznamu
 • limonáda – původně jen nápoj z citrónu
 • zužovánívýznamu
 • dobytek – původně kořist dobytá na nepříteli
 • konkretizace
 • psaní (děj) - psaní (dopis)
 • abstraktizace
 • jádro (plod) – jádro (problému)
 • zobecňovánívlastníchjmen
 • Lazar (biblická postava) – lazar (nemocný člověk), rentgen, manšestr, donchuán

Způsoby obohacování slovního významu: (přenášení významu)

 • metafora
 • přenos významu na základě vnější podobnosti
 • zebra (zvíře) – zebra (přechod); zub, zvonek
 • metonymie
 • přenos významu na zákadě věcné, vnitřní souvislosti
 • liška (kožešina z lišky), číst Čapka (jeho knihu), ampér

synekdocha - druh metonymie

 • záměna části za celek a naopak
 • nebyla tu ani noha, angrešt (jako rostlina i plod)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Čeština

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.025 s.
Zavrieť reklamu