Umělecký styl

Cudzie jazyky » Čeština

Autor: ivanus (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 20.10.2021
Jazyk: Čeština
Rozsah: 333 slov
Počet zobrazení: 779
Tlačení: 83
Uložení: 85

Umělecký styl

= styl poezie, prózy a dramatu (beletrie).

 • dílo je subjektivní, osobité, neopakovatelné

Funkce:

 • citová
 • estetická – vyvolá umělecký zážitek
 • informační
 • poznávací

Působí:

 • na city
 • na rozum – uspokojení z hlubšího poznání a prožitku

Jazykové prostředky

 • individuální styl – závisí na autorovi – rozmanité, bohaté
 • používá všechny jazykové prostředky:
  knižní, poetismy, termíny, neologismy, archaismy, slova hovorová

Autorská řeč - spisovná slova

 1. ich-forma (subjektivnější)
 2. er-forma (objektivnější)

Mluva postav: nespisovná slova, vyžaduje-li to přiblížení prostředí

Forma:

 1. přímá řeč – uvozovací věta, uvozovky nebo pomlčky
 2. nevlastní přímá řeč
 3. řeč polopřímá

Slohové útvary

 • je založena na vyprávěcím postupu, ale někdy se může objevit i postup popisný nebo úvahový
 • Vyprávění
 • (povídka, pohádka, novela, pověst, román)
 • je zachována logická souvislost a časová posloupnost

Znaky:

 • přímá řeč, názornost, živost
 • poutavost vyprávění – řádné vysvětlení událostí v časové posloupnosti, živé vystižení, přiblížení čtenáři
 • užití dějových sloves v činném rodě
 • dějové napětí – krátké, zvolací věty – rychlý spád děje
 • historický prézens – čas minulý se mění na přítomný; nenadálé změny, překvapení
 • zahrnuje všechny vrstvy národního jazyka

Děj:

 1. expozice – seznámení s prostředím, postavami, naznačení základní situace
 2. kolize (zápletka) – problém, konflikt, který se stupňuje
 3. krize (vyvrcholení)
 4. peripetie – další zvraty a komplikace, zdánlivé řešení
 5. katastrofa – konečné rozuzlení

Kompoziční postupy:

 1. vytváření postupné dějové linie – události chronologicky
 2. dodatečné podání příběhu – např. detektivní příběh
 3. retrospektivní – např. paměti, vzpomínky, rámcové vyprávění, od konce k začátku
 4. odbočení od děje – zpomalovací (retardační) účinek na základní děj, vložené epizody (př. popis prostředí) zvyšují napětí; výskyt v románech

Vyprávěcí postup

 • vypráví události ve vývoji, pohybu a čase
 • základní čas je minulý, pro napětí vkládáme přítomný

Výskyt:

 1. v běžných hovorech – zachycení prosté události, zážitku.
 2. v umělecké literatuře – hlavně v próze
 3. v publicistice – fejeton, reportáž.
 4. v odborném stylu – historická tematika.
 • Popis
 • vystihuje osobu, zvíře, věc, jev ze subjektivního pohledu autora
 • vybírá z popisovaného objektu zajímavé a jedinečné znaky
 • využívá přirovnání, obrazných vyjádření
 • líčení – popis s vysokou mírou lyričnosti

Charakteristika

 • druh popisu
 • podává duševní vlastnosti, povahové rysy, schopnosti a zájmy člověka; i vnější popis
 • Esej - na pomezí uměleckého a odborného stylu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Čeština

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.017 s.
Zavrieť reklamu