Přehled vývoje české jazykovědy

Cudzie jazyky » Čeština

Autor: ivanus (19)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 20.10.2021
Jazyk: Čeština
Rozsah: 398 slov
Počet zobrazení: 1 518
Tlačení: 134
Uložení: 126

Přehled vývoje české jazykovědy

Středověk:

Mistr Jan Hus

- diakritický pravopis

Doba humanistická a českobratrská:

Beneš Optát,Petr Gzel, Václav Philomates:

 • nejstarší Česká mluvnice (1533)

Jan Blahoslav

 • Gramatika česká – odmítá řeč všedního života, o užívání cizích slov, o nářečních rozdílech, o obraznosti řeči

Předbělohorská doba:

Daniel Adam z Veleslavína

 • dva čtyřjazyčné slovníky (konec 16.století)

Vavřinec Benedikt z Nudožer

 • Soustavná mluvnice češtiny (1603)

J.A.Komenský

 • Poklad jazyka českého – připravovaný slovník (shořel v Lešně)
 • Brána jazyků otevřena - učebnice latiny

Národní obrození:

Josef Dobrovský

 • považován za zakladatele české jazykovědy
 • Zevrubná mluvnice jazyka českého - německy psaná

Josef Jungmann

 • Slovník česko-německý – 5ti dílný, shrnul starší slovní zásobu + nová slova obrozenecké češtiny

Konec 19. století:

Jan Gebauer

 • Historická mluvnice češtiny – na základě podrobného studia literárních památek popsal vývoj češtiny
 • Slovník staročeský – započat, vydán v menší části
  jeho pokračováním Staročeský slovník vydávaný Ústavem pro jazyk český AV ČR
 • zásluha na vydání Pravidel českého pravopisu (1902) – tradiční základní pomůcka
 • pro ustálení současné spisovné normy:
  Mluvnice česká pro školy střední a ústavy učitelské
  Příruční mluvnice jazyka českého pro učitele a studium soukromé

Po roce 1918 – Československo:

 • rozvoj české jazykovědy, světový význam

Vilém Mathesius

 • ústřední osobnost, profesor UK
 • Čeština a obecný jazykozpyt – soubor jeho obecně-lingvistické a bohemistické práce
 • Řeč a sloh – populární pojednání

Bohuslav Havránek

 • slavista, znalec češtiny, významný organizátor vědeckého života po osvobození 1945
 • Vývoj spisovného jazyka českého – dějiny
 • Česká nářečí, Česká mluvnice

František Trávníček

 • Historická mluvnice československá; Mluvnice spisovné češtiny

Vladimír Šmilauer

 • zásluha na rozvoje toponomnastiky (studia místních jmen)
 • Novočeská skladba – nejpodrobnější a nesystematičtější zpracování syntaxe
 • Nauka o českém jazyku – přehledné shrnutí poznatků o současné spisovné češtině

Dnes:

Ústav pro jazyk českého AV ČR

 • ústřední pracoviště pro všestranné bádání o češtině:

Fr. Kopečný

 • Mluvnice češtiny – akademická, teoreticky náročná

základy české skladby:

 • Bauer, M.Grepl – Skladba spisovné češtiny
 • Svoboda – Souvětí spisovné češtiny

nauka o tvoření slov:

 • Šmilauer – Novočeské tvoření slov
 • + neukončený soubor studií pracovníku Ústavu pro jazyk český AV ČR

slovníky češtiny:

 • velký 9ti svazkový Příruční slovník jazyka českého
 • střední 4 svazkový Slovník spisovného jazyka českého
 • malý 1svazkový Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost
 • Slovník české frazeologie a idiomatiky – významný

stylistika:

 • Česká stylistika - V.Bečka
 • Základy české stylistika – Al.Jedlička
 • Výstavba jazykové projevy a styl – K.Hausenblase

odborné časopisy:

 • populární Naše řeč
 • obecně zaměřený Slovo a slovesnost
 • Český jazyk a literatura – především pro učitele češtiny
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Čeština

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.020 s.
Zavrieť reklamu