Souvětí podřadné

Cudzie jazyky » Čeština

Autor: ivanus (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 21.10.2021
Jazyk: Čeština
Rozsah: 384 slov
Počet zobrazení: 798
Tlačení: 98
Uložení: 90

Souvětí podřadné

 • Věta hlavní a vedlejší, druhy vět vedlejších

Věta hlavní a vedlejší

věta hlavní - mluvnicky nezávisí na jiné větě

věta vedlejší - závisí na jiné větě jako její větný člen

Mezi větami v souvětí jsou dva typy vztahů:

 • přiřazovací (parataxe) – věty jsou mluvnicky rovnoprávné (u dvou nezávislých hlavních vět n. mezi vedlejšími větami na stejné rovině závislosti)
 • podřazování (hypotaxe) – věta je závislá na jiné větě řídící

Souvětí podřadné

 • závisí-li jedna věta na druhé jako její větný člen
 • skládá se z jedné věty hlavní a z jedné nebo více vět vedlejších
 • vedlejší věty jsou připojeny spojovacími výrazy

Druhy vět vedlejších

věta podmětná
 • ptáme se: kdo, co?
 • VH nemá podmět, uvozena často vztažným zájmenem kdo,co nebo spojkami že, aby, kdyby..
 • (Není nutné, abys tam šel. Kdo se bojí, nesmí do lesa.)
 • věta přísudková
 • ptáme se: co dělá podmět?
 • zastupuje jmennou část přísudku, řídký výskyt
 • VH končí na sponové sloveso
 • (Řeka byla, jako by ji postříbřil. Nejsi, jak ses dělala.)
věta předmětná
 • ptáme se: pádovými otázkami kromě 1. a 5. pádu a VH
 • nahrazuje předmět věty hlavní
 • VH má podmět (i nevyjádřený), připojena často spojkami že, aby nebo kdo, co, kde, kam..
 • (Řekl, že k nám přijde. Nevím, kdo mi to říkal.)
věta přívlastková
 • ptáme se: jaký, který, čí?
 • nahrazuje přívlastek věty hlavní
 • na konci VH je podstatné jméno; VV obvykle začína který, kdo, jenž, kde, kdy
 • (Znáte toho člověka, který vás zradil? Jsou případy, kdy je třeba jednat rychle.)
věta doplňková
 • nahrazuje doplněk VH, závisí na slovesu i jménu VH
 • VH končí na podstatné jméno, VV uvozena spojkami jak, kterak; sloveso VV můžeme nahradit přídavným jménem –ící
 • (Vidím ho, jak tam stojí s hlavou skloněnou. Zahlédli jsme srnku, kterak se mihla mezi stromy.)
věta příslovečná
 • ptáme se stejně jako na příslovečné určení
 1. místní: kde?, kam?, kudy?
  (Vrátil se tam, odkud přišel)
 2. časová: kdy? odkdy? dokdy? Jak dlouho?
  (Počkám na tebe, dokud nepřijdeš.)
 3. způsobová: jak? jakým způsobem?
  (Petr pozdravil, jak se sluší.)
 4. příčinná: proč? z jaké příčiny? (protože, poněvadž…)
  (Třásl se, protože mu byla zima)
 5. účelová: proč? za jakým účelem? (aby, abychom…)
  (Vyzval ji, aby si zatančili.)
 6. podmínková: Za jaké podmínky?jestliže, -li, kdyby…
  (Jestliže se učíš, dostaneš jedničku.)
 7. přípustková: logický rozpor, I přes co? (ačkoli, třebaže, i když, přestože, i kdyby…)
  (I když je Petra mladá, je velmi nemocná.)

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Čeština

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.017 s.
Zavrieť reklamu