Výstavba textu

Cudzie jazyky » Čeština

Autor: ivanus (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 21.10.2021
Jazyk: Čeština
Rozsah: 337 slov
Počet zobrazení: 879
Tlačení: 94
Uložení: 81

Výstavba textu

 • Vztahy mezi větami, členění textu, výstavba odstavce

Vztahy mezi větami

Mezi větami v souvětí jsou dva typy vztahů:

 • přiřazovací (parataxe)
 • věty jsou mluvnicky rovnoprávné
 • (u dvou nezávislých hlavních vět n. mezi vedlejšími větami na stejné rovině závislosti)
 • podřazování (hypotaxe)
 • věta je závislá na jiné větě řídící

Členění textu

 • napomáhá orientace
 • vyplývá z obsahu textu
 • Horizontální členění textu
 • vnější členění textu na odstavce a vyšší jednotky (kapitoly a oddíly)

text obecně

 • začátek – zapojuje text do kontextu nebo navozuje téma
 • střed – informační část textu
 • konec – souhrn známých informací

odstavec

 • základní, graficky osamostatněná a tématicky uzavřená jednotka textu
 • podřízen hypertématu (hlavnímu tématu) celého textu
 • marginálie – témata jednotlivých odstavců vyjádřena hesly na okraji stránek
 • odstavce by na sebe měli tematicky navazovat
 • odstavce nesmí od sebe odtrhovat, to co k sobě tematicky patří
 • jeden odstavec by neměl obsahovat dvě témata

vnější odstavce – počátek prvního a konec posledního odstavce, bez souvislosti

 1. počátek
 • vpadnutí do tématu
 • naznačení tématu celku
  1. konec
 • vyčerpáním látky
 • uzavření shrnutím, závěrem, výhledem

vyšší jednotky členění

 • tvořeny odstavci
 • podkapitoly, kapitoly, oddíly, díly

pretext – před textem

 • úvod, motto, předmluva, poděkování, věnování

posttext – za textem

 • přílohy, shrnutí, závěr, resumé, rejstřík, (obsah)
 • Vertikální členění textu
 • vnitřní členění textu
 1. psanýprojev
 1. velikost a typ písma
 2. barva písma, podkladu
 3. členění pomocí odrážek, číslování, písmen, paragrafů
 4. tituly, mezititulky
 5. grafy, schémata, ilustrace
 • orientaci v textu neusnadňuje použití příliš mnoha prostředků vertikálního členění
 1. mluvenýprojev
 1. zvukové prostředky (intonace, tempo, frázování)
 2. neverbální prostředky (mimika, gesta)

Soudržnost textu

 • text je celek, sepjatý tématem
 • soudržnost (koherence) textu je zajišťována prostředky návaznosti

prostředky soudržnosti textu:

 • jazykové
 • využívá aktuální členění výpovědi (dělení na téma a réma)
 • tématická posloupnost – následující výpověď navazuje na předcházející
 1. postupná tématická návaznost – réma první věty se stává tématem druhé (popis, vypravování)
 2. průběžná tématická návaznost – text má jedno téma ve všech větách (potřeba informovat o něčem z různých hledisek)
 • lexikální (konektory)
 • různá zájmena, příslovce nebo částice
 1. odkazují do textu (níže uvedený, jinde, potom)
 2. odkazují mimo text (teď pracuju tady, ale dříve jsem pracoval v Praze)
 3. nahrazují část textu (Vidím Evu. Ona neví, že ji vidím.)

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Čeština

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.016 s.
Zavrieť reklamu