Jazyk a získávání informací, studium textu

Cudzie jazyky » Čeština

Autor: ivanus (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 21.10.2021
Jazyk: Čeština
Rozsah: 350 slov
Počet zobrazení: 637
Tlačení: 89
Uložení: 88

Jazyk a získávání informací, studium textu

 • rozšiřování lidského vědění – potřeba rychle získat informace pro studijní účely či praxi

Informace

 • zpráva; její obsah, v ní obsažené údaje
 • forma: ústní, článek, kniha, referát, signál

Informatika

 • nauka o získávání, ukládání, zpřístupňování a využívání informací
 • vznik nového vědního oboru ve 20.století

Teorie informace

 • vědní obor zkoumající přenos informace ze zdroje k příjemci
 • např. jak se vlivem šumu v přenosovém kanálu snižuje míra informace

Zdroje získávání informací:

 • nejvýznamnější: knihovny, internet
 • odborné přednášky
 • televize, rozhlas
 • knihy, časopisy, firemní literatura, normy, patenty, mapy, plány, fotografie, katalogy, bibliografie, referátové a obsahové časopisy, rešerše, rejstříky, počítače, magnetofonové služby

Knihovny

 • instituce

Funkce:

 1. půjčování literatury (umělecké, odborné, …)
 2. pořizování dokumentace (zaznamenávání a třídění literatury, zvláště odborné)
 3. poskytování bibliografických informací (=o tématech, knihách, autorech, místě a roce vydání)
 4. vypracovávání rešerší (= souhrn informací o knihách a článcích k danému tématu)
 5. meziknihovní výpůjční služba
 6. pořádání výstav, besed se spisovateli, informace o kulturních výročích
 7. řízení čítáren, studoven

Organizace -  každá kniha je opatřena signaturou.

Katalogypomoc při orientaci

 1. jmenné
 • seřazeny abecedně podle autora (autorské) nebo názvu díla
 • autor, název (překladatele, ilustrátora), bibliografické údaje, signatura, anotace (=stručná, zhuštěná informace o tematice díla, jeho pojetí)
 1. systematické: seřazeny podle vědních oborů (10 skupin oborů ® užší obory ® podobory ® témata)
 2. předmětové: podle předmětových hesel, nadřazených a podřazených pojmů.
 • v současné době mají knihovny automatizovaný výpůjční systém (počítače), čárové kódy na průkazkách usnadňují vypůjčování a vyhledávání v databázích

národní knihovny

 • každý stát má svou NK
 • uchovává všechno, co vychází (právo povinného výtisku), rukopisy, vzácné knihy

Internet

 • celosvětová počítačová síť
 • informace na internetu nemají pevný řád
 • vyhledávací servery (Seznam, Yahoo)
 • hypertextové odkazy

Studium textu

Celková orientace:

 1. obsah - názvy kapitol a oddílů
 2. resumé - shrnutí textu, bývá cizojazyčné, v závěru odborných knih a textů
 3. rejstříky - abecední seznam - termínů – osob, čísla stran, na konci textu, knihy

Výpisek:

 • nejjednodušší záznam z textu
 • je obvykle doslovný a dá se použít jako citát
 • musí být uveden bibliografický údaj
 • na volné listy

Osnova - heslovité označení tematických složek textu a jejich sledu

Výtah - postižení věcné náplně a sledu složek textu konkrétními údaji

 • lze uvádět i další odkazy na odb. lit.

Osnova i výtah jsou charakterizovány:

 • přehledností a grafickým značením
 • heslovitou stavbou vět
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Čeština

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.016 s.
Zavrieť reklamu