Disociace kyselin a zásad

Prírodné vedy » Chémia

Autor: babuska (24)
Typ práce: Maturita
Dátum: 16.09.2015
Jazyk: Čeština
Rozsah: 612 slov
Počet zobrazení: 5 770
Tlačení: 188
Uložení: 187
Praktické!

Disociace kyselin a zásad

Disociace kyseliny ve vodě, disociační konstanta kyseliny
- disociace kyseliny ve vodě je protolytická reakce kyseliny a vody za vzniku iontů
- protolytická = výměna protonů mezi kyselinou a zásadou
- reakce je rychlá a zvratná, vede k ustanovení disociační rovnováhy
HA + H2O ↔ A- + H3O+
Rovnovážná konstanta:

- není-li roztok příliš koncentrovaný, je voda v roztoku v nadbytku
- její koncentraci tedy můžeme považovat za konstantní a převést na levou stranu rovnice:

KA … disociační konstanta kyselin
- je závislá na teplotě
- charakterizuje sílu kyseliny
- je úměrná koncentraci H3O+ iontů
- čím je KA větší, tím je kyselina kyselejší
Hodnoty disociační konstanty jsou kritériem pro dělení kyselin na:

- silné (KA > 10-2 ; pKA ≥ 2)

- úplně disociované – rovnováha je posunuta doprava
- v roztocích jsou disociované ionty
- např.: HClO4, HCl, H2SO4, HNO3, HI, HBr

- středně silné (KA = 10-2 – 10-4 ; pKA = 2 - 4)

- disociovaná jen částečně – v roztoku jsou jak disociované, tak nedisociované molekuly
- např.: HF, H3PO4, HNO2

- slabé (KA < 10-4 ; pKA ≤ 4)

- v roztoku jsou nedisociované molekuly, disociují jen velmi málo
- rovnováha je posunuta doleva
- např.: H2CO3, H2S, HCN, HOCl, H3BO3
Vícesytné kyseliny
- disociace probíhá jako postupné odštěpování protonů z molekul
- o rovnovážných koncentracích rozhoduje disociace do 1. stupně
Odvození vztahů pro výpočet pH silné a slabé kyseliny
1. silná kyselina
- vychází z toho, že kyselina je úplně disociovaná a celková koncentrace kyseliny je:
HA + H2O ↔ A- + H3O+
[HA]0 = [A-]r
[A-]r = [H3O+]r => [HA]0 = [H3O+]r
pH = - log [H3O+] = - log [HA]0


2. slabá kyselina
- disociace je zcela zanedbatelná, v roztoku jsou převážně nedisociované molekuly a proto platí:
HA + H2O ↔ A- + H3O+
[A-]r = [H3O+]r << [HA]r
[HA]r = [HA]0

Disociace zásady ve vodě, disociační konstanta zásady
B + H2O ↔ BH+ + OH-
- disociační konstanta se dá vyjádřit stejným způsobem jako u kyselin:


KB … disociační konstanta zásad
- závisí na teplotě
- charakterizuje sílu zásady
- čím je KB větší, tím je látka silnější zásadou
Částicí HB+ může být podle typu zásady kation zásady, neutrální molekula nebo anion
Hodnota disociační konstanty slouží jako kritérium pro rozdělování zásad na:
1. silné (KB > 10-2 ; pKB ≤ 2)
- úplně disociované
- v roztocích jsou jen disociované ionty
- např.: hydroxidy, sulfidy, oxidy a hydridy alkalických kovů a kovů alkalických zemin

- středně silné (KB = 10-2 – 10-4 ; pKB = 2 - 4)

- disociovaná jen částečně – v roztoku jsou jak disociované, tak nedisociované molekuly
- např.: fosforečnany a uhličitany alkalických kovů a kovů alkalických zemin

- slabé (KB < 10-4 ; pKB ≥ 4)

- v roztoku jsou nedisociované molekuly, disociují jen velmi málo
- rovnováha je posunuta doleva
- např.: fosforečnany, siřičitany, hydrogenuhličitany, hydrogensulfidy, NH3
Odvození vztahů pro výpočet pH silné a slabé zásady
1. silná zásada
- silné zásady jsou prakticky úplně disociovány v roztoku
- při výpočtu pH musíme využít vztah:
B + H2O ↔ BH+ + OH-
pOH = - log [OH-]
[BH+]r = [OH-]r = [B]0 => pOH = - log [B]0
KV = [H3O+]r.[OH-]r
pKV = pH + pOH = pKV – (- log [B]0) = pKV + log [B]0
pH = pKV – pOH = 14 – pOH
2. slabá kyselina
- disociace je zcela zanedbatelná, v roztoku jsou převážně nedisociované molekuly a proto platí:
B + H2O ↔ BH+ + OH-

Význam tlumivých roztoků
- tlumí svou přítomností v roztocích změny pH při přídavcích kyseliny nebo zásady (tzn. snaží se udržet stálé pH)
- mají omezené účinky omezené kapacitou pufru a dělí se podle složení:

- kyselé pufry – tvoří je slabá kyselina a její sůl se silnou zásadou

- např.: CH3COOH + CH3COONa

- zásadité pufry – tvoří je slabá kyselina a její sůl se silnou kyselinou

- např.: NH4OH + NH4Cl
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#kyseliny a zasady #kyseliny zásady #ph, poh

Maturitné otázky z chémieOdporúčame

Prírodné vedy » Chémia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014