:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Prírodné vedy » Chémia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Redoxné reakcie

Prírodné vedy » Chémia

Autor: Chlapec Milicano (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.11.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 451 slov
Počet zobrazení: 952
Tlačení: 66
Uložení: 70

Redoxné reakcie

- sú reakcie , pri ktorých dochádza k zmene oxidačných čísel atómov chemických prvkov

- podstatou je prijímanie a odovzdávanie valenčných elektrónov medzi atómami

- tvoria ich 2 čiastkové reakcie - oxidácia a redukcia 

                                                     OXIDÁCIA 

-reakcia , pri ktorej sa oxidačné číslo atómu zväčšuje a dochádza k odovzdávaniuvalenčných elektrónov 

                                   napr.   2K0-2e---->2K1

                                                    REDUKCIA

- reakcia , pri ktorej sa oxidačné číslo atómu zmenšuje a dochádza k prijímaniuvalenčných elektrónov  

                                    napr.     F2+2e----> 2F-1

-počet prijatých a odovzdaných elektrónov musí byť v oboch polrekaciách zhodný 

Oxidovadlo- je látka schopná oxidovať inú látku , no seba redukuje. Sú to napr. halogenidy.

Redukovadlo- je látka schopná redukovať inú látku , no seba oxiduje. Sú to napr. prvky ako sodík , draslík a pod. 

 Príklad reakcie:

2AgI NO3-II + Cu------> CuII(NO3)2-I + 2Ag0

  Oxidácia: Cu0-2e----> CuII                                 Oxidácia:  Cu0-2e----> CuII
   Redukcia:  AgI +1e----> Ag0      / .2             Redukcia:  2AgI +2e---->2Ag0  

  Popis: Najskôr si pri danej reakcii určíme oxidačné čísla každého atómu.Následne si vyznačíme alebo zapíšeme, ako ja (je to na vás), čiastkové reakcie. Pri oxidácii vydíme , že meď odovzdala 2 elektróny , no pri redukcii striebro prijalo len jeden elektrón. Preto treba redukciu prenásobiť číslom 2 , aby sme odovzdali aj prijali rovnaké množstvo elektrónov. Takže oxidácia sa nám nemení , no pri redukcii sme dopísali koeficienty pred atómy a aj pred elektróny , aby bolo vidno , že počet prijatých a odovzdaných elektrónov je rovnaký. Následne koeficienty pripíšeme aj do samotnej reakcie , skontrolujeme , či platí zákon zachovania hmotnosti a reakcia je patrične upravená. Pri reakciách s vodou to bude zložitejšie.

napr.    S+ HNO3 ----> SO+ NO +H2O                   3S4HINVO3-II ----> 3SIVO2-II 4NIIO-II      +2H2IO-II

    Oxidácia: S0-4e- ----> SIV                    /.3            

  Redukcia: NV+3e- ----> NII                 /.4

 

Prvok

Ľavá strana

Pravá strana

S

3

3

N

4

4

H

4

4

O

12

12

 Ako pomôcku si môžete zrobiť tabuľku , kde si zvolíte stĺpce pre prvok a ľavú , pravú stranu. Vodík a kyslík si vždy dajte nakoniec , pretože má vždy najväčšie zastúpenie a nebudete musieť robiť toľko korekcií.Pomôže Vám najmä pri zložitejších reakciách.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 10)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#redoxne reakcie #Chémia #reakcie #Redoxna reakcia
0.046