Zásady bezpečnosti pri práci v chemickom laboratóriu

Prírodné vedy » Chémia

Autor: lucka123 (14)
Typ práce: Referát
Dátum: 14.01.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 125 slov
Počet zobrazení: 250
Tlačení: 21
Uložení: 18

Zásady bezpečnosti pri práci v chemickom laboratóriu

 1. Každú udalosť, poranenie, nehodu hneď hlásime vyučujúcemu.
 2. V laboratóriu je zakázané jesť a piť.
 3. Pri práci používame len chemikálie z označených nádob.
 4. Na laboratórnu prácu musíme prísť pripravení: dobre si naštudujeme postup práce.
 5. Pri práci používame ochranné prostriedky: plášť.

Ak je to potrebné, tak aj rukavice, okuliare, ochranný štít.

 1. Dlhé vlasy musia byť zopnuté, nie voľne rozpustené.
 2. Zapálené kahany nikdy nenechávame bez
 3. Ak sa niečo rozleje, rozsype alebo rozbije, ohlásime to vyučujúcemu. On rozhodne, akým spôsobom to treba dať do
 4. Chemikálie nikdy neochutnávame.

Vôňu chemikálií zisťujeme tak, že ju privanieme rukou k nosu.

 1. Počas práce, pri príchode a odchode z laboratória skontrolujeme uzáver vody, vypnutie elektrických spotrebičov, ..
 2. Do laboratória vstupujeme a z laboratória odchádzame iba na pokyn vyučujúceho.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Chémia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.201