Kyseliny – Bezkyslíkaté a kyslíkaté kyseliny

Prírodné vedy » Chémia

Autor: lucka123 (14)
Typ práce: Referát
Dátum: 14.01.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 194 slov
Počet zobrazení: 725
Tlačení: 35
Uložení: 38

Kyseliny

Delíme ich na:

bezkyslíkaté obsahujú H a iný prvok (nekov)

kyslíkaté obsahujú H, iný prvok a kyslík O

Bezkyslíkaté kyseliny

  • sú zlúčeniny, ktoré obsahujú H a iný prvok (napr.: F, Cl, Br, I, ..),
  • názov: kyselina + názov iného prvku s príponou –ovodíková,

(kyselina sírovodíková má však novší názov sulfánová),

  • vzorec: na mieste je HI

na 2. mieste je iný prvok: F-I, Cl-I, Br-I, I-I a S-II súčet oxidačných čísel vo vzorci musí byť tiež 0.

Napríklad: kyselina fluorovodíková HI F-I kyselina chlorovodíková HI Cl-I kyselina bromovodíková HI Br-I kyselina jodovodíková HI I-I

kyselina sulfánová (sírovodíková) H2I S-II

Kyslíkaté kyseliny

  • sú zlúčeniny, ktoré obsahujú H, iný prvok a kyslík O,
  • názov: kyselina + názov iného prvku s príponou podľa oxidačného čísla
  • vzorec: na mieste je HI

na 2. mieste je iný prvok s oxidačným číslom podľa prípony: napr.: manganistá Mn VII... na 3. mieste je O-II

súčet oxidačných čísel vo vzorci musí byť tiež 0

(teda súčet kladných ox. čísel sa musí rovnať počtu záporných) .

Napríklad: kyselina manganistá HI MnVII O4-II kyselina dusičná HI NV O3-II

kyselina sírová H2I SVI O4-II

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Kyseliny #Kyselina fluorovodíková #Čo je kyselina


Odporúčame

Prírodné vedy » Chémia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016