Karbonylové zlúčeniny

Prírodné vedy » Chémia

Autor: lucka123 (14)
Typ práce: Referát
Dátum: 14.01.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 188 slov
Počet zobrazení: 298
Tlačení: 17
Uložení: 15

Karbonylové zlúčeniny

 • sú deriváty, ktoré obsahujú karbonylovú skupinu:

Delíme ich na:

 • aldehydy v názve majú slovo aldehyd alebo príponu –ál karbonylová skupina je na okrajovom uhlíku
 • ketóny v názve majú slovo ketón alebo príponu –ón karbonylová skupina je na vnútornom uhlíku

Pre zaujímavosť:

Aldehydy

metanál (formaldehyd)

 • bezfarebný, štipľavo zapáchajúci, jedovatý plyn,
 • spôsobuje bolesti hlavy, závraty a pálenie očí,
 • používa sa na výrobu plastov,
 • jeho vodný roztok sa nazýva formalín a používa sa ako dezinfekčný prostriedok a konzervačná látka biologických preparátov (lebo spôsobuje tuhnutie bielkovín).

etanál (acetaldehyd)

 • prchavá, jedovatá, zapáchajúca
 • má nízku teplotu varu (-21 ºC),
 • vzniká v pečeni po požití alkoholu – spôsobuje tuhnutie bielkovín = cirhóza pečene,
 • používa sa na výrobu syntetického kaučuku, kyseliny octovej, farbív, liekov,
 • slúži ako „pevný lieh“.

Ketóny

Najjednoduchší ketón je:

Propán-2-ón alebo dimetylketón, alebo acetón

 • bezfarebná, prchavá kvapalina s charakteristickým zápachom,
 • je škodlivý, jeho pary spôsobujú bolesti hlavy až ľahkú narkózu, stratu orientácie, poškodzuje centrálny nervový systém,
 • používa sa ako rozpúšťadlo, je súčasťou čistiacich prostriedkov, farieb, ..
 • jeho pary sú so vzduchom výbušné, musíme s ním pracovať v dobre vetraných miestnostiach, nie v blízkosti otvoreného ohňa alebo žeravých telies, nefajčiť!!!!
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Chémia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015