Biokatalyzátory

Prírodné vedy » Chémia

Autor: lucka123 (14)
Typ práce: Referát
Dátum: 14.01.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 159 slov
Počet zobrazení: 754
Tlačení: 72
Uložení: 72

Biokatalyzátory

– sú chemické látky, ktoré katalyzujú (menia rýchlosť) chemickej reakcie v živých organizmoch. Sú veľmi účinné uţ v minimálnych mnoţstvách. Patria tu:

  • enzýmy,
  • hormóny,
  • vitamíny.

Enzýmy

  • sú makromolekulové látky, (prípona –áza)
  • ich základom sú bielkoviny (preto sú citlivé na teplotu, väčšina enzýmov sa denaturuje pri teplote 40 až 60 °),
  • enzýmy sa ničia aj pri extrémnych hodnotách pH (optimálne pH je 4 až 6)
  • tvoria sa v bunkách, nachádzajú sa aj v krvi,
  • vyuţívajú sa aj pri mnohých výrobách -- biotechnológiách, : výroba alkoholu kvasením, výroba piva, vína, octu, niektorých antibiotík: penicilínu...

Hormóny

– tvoria sa v žľazách s vnútorným vylučovaním (napríklad inzulín)

  • škodlivý je ich nedostatok i prebytok (ovplyvňujú fyzický i psychický vývin),
  • jednotlivé druhy majú rôzne funkcie: rast, trávenie, vyrovnávanie sa so stresom, únavou, nebezpečenstvom, sexuálny vývin...

Napr.:

Rastový hormón zodpovedá za rast do výšky, ale aj za vývoj vnútorných orgánov, tvorí sa počas spánku, pri tréningoch, ale aj strese (napr. pre rast svalov sú potrebné zvýšená hladina hormónov po tréningu, dobre zostavená výţiva a dostatok času na regeneráciu).

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Chémia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021