Čo sú Alkány?

Prírodné vedy » Chémia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 24.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 310 slov
Počet zobrazení: 234
Tlačení: 21
Uložení: 21

Alkány

• Nasýtené uhľovodíky, obsahujú jednoduché σ väzby

• Koncovka: -án

• Všeobecný vzorec: CnH2n+2 (slúži na tvorbu homologického radu) Názvoslovie- poznámky v zošite

Fyzikálne vlastnosti

· Závisia od dĺžky uhlíkového reťazca

· C1-C4 sú plyny, C5-C15 sú kvapaliny, C16 a viac sú tuhé (pevné) látky

· V homologickom rade stúpa relatívna molekulová hmotnosť, teplota topenia aj varu

· Vo svojich molekulách majú nepolárne kovalentné väzby, preto sú nerozpustné vo vode, ale sú rozpustné v nepolárnych organických rozpúšťadlách

· Kvapalné alkány sú rozpúšťadlami organických zlúčenín

Chemické vlastnosti

· sú pomerne málo reaktívne, reagujú až pri vyšších teplotách alebo vplyvom UV žiarenia (starší názov alkánov je odvodený z latinčiny parum affinis-málo zlúčivý)

·reakcie u alkánov budú prebiehať medzi atómami uhlíka a vodíka (nepolárne väzby), väzby C-C a C-H sa môžu štiepiť len homolyticky (radikálovo), vznikajú voľné radikály s nespáreným elektrónom, ktoré majú tendenciu opäť sa spárovať 

· pre alkány sú charakteristické reakcie: substitúcie, eliminácie...

Význam:

· alkány sa používajú ako palivá, pohonné látky, mazacie oleje, benzín je tvorený zmesou kvapalných alkánov, zmes kvapalných a pevných uhľovodíkov je vazelína (významná pre farmaceutický priemysel), z pevných alkánov sa vyrábajú sviečky

· Metán – je bezfarebný plyn bez zápachu, tvorí hlavnú zložku zemného plynu, bahenného plynu (vzniká pri rozklade rastlín v bahne) a bioplynu, metán tvorí podstatnú zložku atmosféry niektorých planét napr. Neptúna, metán vzniká i v baniach a hromadí sa v uhoľnej hmote, nie je jedovatý ale znižuje obsah kyslíka vo vzduchu, môže spôsobiť výbuch (jeho zmes so vzduchom je po zapálení výbušná), preto ho tiež nazývame banský plyn

· Propán, bután – sú to bezfarebné plyny bez zápachu, horľavé, majú veľkú výhrevnosť, používajú sa na kúrenie v domácnostiach, používajú sa ako pohonné látky (LPG)- propán-butánová zmes, ktorá sa ľahko vznieti

· z kvapalných alkánov je významný izooktán (2,2,4-trimetylpentán) používa sa na určovanie kvality benzínu

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#alkány


Odporúčame

Prírodné vedy » Chémia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.031