Čo sú Arény?

Prírodné vedy » Chémia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 24.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 205 slov
Počet zobrazení: 337
Tlačení: 34
Uložení: 34

Arény

Štruktúra

Aromatické uhľovodíky alebo aj takzvané arény sú charakteristické tým, že vo svojej štruktúre majú aromatický kruh – benzénové jadro a spĺňajú podmienky aromatickosti.

Podmienky aromatického charakteru:

 • Štruktúra molekuly musí byť cyklická a atómy kruhu musia ležať v jednej rovine.
 • Molekula musí vytvárať aspoň dve rezonančné štruktúry
 • Celkový počet delokalizovaných π elektrónov musí byť 4n + 2π.

Charakteristika benzénového jadra

 • je to šesťčlenný kruh uhlíkových atómov, ktoré ležia v jednej rovine
 • π elektróny sú rovnomerne delokalizované nad a pod rovinou benzénového kruhu
 • delokalizované π elektróny – to znamená, že väzby medzi uhlíkmi nie sú ani jednoduché a ani dvojité, pretože π elektróny sú rovnomerne rozložené – tým je zabezpečená stabilita arénov.
 • Väzba medzi uhlíkmi je kratšia ako jednoduchá a dlhšia ako dvojitá väzba

Rozdelenie arénov

 • arény s jedným aromatickým kruhom, napríklad benzén, toluén, fenol
 • arény s kondenzovanými aromatickými jadrami, ktoré sa delia o dva uhlíkové atómy, napríklad naftalén, antracén
 • arény s viacerými nekondenzovanými kruhmi, kde nie je spoločný atóm uhlíka, napríklad bifenyl

Vlastnosti arénov

 • Kvapalné skupenstvo majú – benzén, toluén, xylén
 • Pevné skupenstvo majú – naftalén, fenantrén, antracén.
 • nerozpustné vo vode
 • v organických rozpúšťadlách sa rozpúšťajú veľmi dobre
 • majú typický zápach
 • sú jedovaté
 • sú karcinogénne
 • pri ich horení vznikajú sadze a horia čadivým plameňom
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#arény


Odporúčame

Prírodné vedy » Chémia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.250