Deriváty uhľovodíkov

Prírodné vedy » Chémia

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 14.01.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 294 slov
Počet zobrazení: 18 013
Tlačení: 842
Uložení: 923

Prírodné zdroje uhľovodíkov

Ropa – je zmes kvapalných uhľovodíkov, najmä alkánov, cykloalkánov a arénov, ropa sa spracúva v rafinériách, pričom výslednými produktmi sú propán,bután, benzín, petrolej, nafta.

Zemný plyn – sa skladá z metánu (60-95%) a ďalších plynných uhľovodíkov, používa sa na kúrenie, a je to dôležitá surovina pre petrochemický priemysel.

Deriváty uhľovodíkov

Sú to organické zlúčeniny, ktoré odvodíme od uhľovodíkov tak, že jeden alebo viacero atómov vodíka nahradíme iným atómom alebo skupinou atómov.
Atómy alebo skupiny atómov, ktoré charakterizujú určitú skupinu derivátov nazývame charakteristické skupiny (napr. –Cl, -OH...).

Rozdelenie:

1.  Halogénderiváty – charakteristická skupina: halogény (7.A: F, Cl, Br, I)

2.  Nitroderiváty – charak. skupina: -NO2

3.  Amíny – charak. skupiny: -NH2, -NH-, -N-

4.  Hydroxyderiváty – charak. skupina: -OH

5.  Karbonylove zlúčeniny – charak.skupina: CO

6.  Karboxylove kyseliny – charak. spkupina: -COOH

Halogénderiváty

Sú to organické zlúčeniny, ktoré vznikajú nahradením jedného alebo viac vodíkov halogénom.

Názvoslovie: K názvu halogénu pridáme názov príslušného uhľovodíka (uč. Str. 212).
Halogénderiváty sa v prírode nevyskytujú, pripravujú sa synteticky, napr. substitúciou:
CH4 + Cl2  CH3Cl + HCl
Halogénderiváty vznikajú aj adíciou halogénu alebo halogénvodíka na nenasýtené uhľovodíky: napr. : CH2=CH-CH3 + HCl CH3-CHCl-CH3

Najvýznamnejšie halogénderiváty:

Chlórmetán, metylchlorid: CH3Cl

– používa sa do chladničiek ako chladiaca látka, v lekárstve na miestne umŕtvenie

Trichlórmetán, chloroform: CHCl3

– bezfarebná kvapalina sladkastej omamnej vône, v minulosti sa používal v lekárstve ako narkóza (karcinogénny), používa sa ako rozpúšťadlo organických látok

Trijódmetán, jodoform: CHI3

– prášok s antiseptickými účinkami

Tetrachlórmetán, chlorid uhličitý: CCl4

– jedovatá, nehorľavá, karcinogénna kvapalina, používa sa na čistenie odevov a ako náplň do hasiacich prístrojov

Chlóretylén, vinylchlorid: CH2=CHCl

– vyrába sa z neho PVC (polyvinylchlorid)

Freóny: napr. dichlórdifluórmetán: CCl2F2

– používajú sa ako náplne do chladiacich zariadení a hnacie plyny v sprejoch, poškodzujú ozónovú vrstvu chrániacu Zem pred škodlivým UV žiarením, ich výroba sa preto obmedzuje.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Chémia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.011