:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Prírodné vedy » Chémia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Základný prehľad chémie

Prírodné vedy » Chémia

Autor: Dievča verca123 (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 14.09.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 621 slov
Počet zobrazení: 3061
Tlačení: 226
Uložení: 248
ZÁKLADNÝ PREHĽAD CHÉMIE

Chémia :
- prírodná veda
- skúma vlastnosti, štruktúru látok a ich premeny na iné látky (k tomu využíva rôzne metódy :
pozorovanie, meranie a pokus (experiment)
- delí sa na- fyzikálna (skúma chemické látky fyzikálnymi metódami)
   - anorganická
   - organická podľa druhu skúmaných látok
- analytická
- všeobecná (zaoberá sa všeobecnými zákonitosťami)
Látky:
- hmota, ktorá tvorí neživú a živú prírodu
- zložené z častíc (atómov, molekúl a iónov)
- má určité charakteristické vlastnosti
- základná stavebná jednotka látky je atóm alebo ión (častica vytvorená z 2 alebo viacerých atómov
  /iónov/ sa nazýva molekula)
o  chemicky čisté látky- prvky (zložený z atómov s rovnakým protónovým číslom)
  - zlúčeniny (tvorené rovnakými molekulami zlúčenými z 2 alebo viac
  atómov rôznych prvkov alebo je vytvorená z iónov viazaných v
  kryštalickej štruktúre
o  zmesi- látky, kt. sa skladajú z 2 alebo viacerých jednoduchších chemických látok- zložiek
  - zloženie nie je stále
  - nemôžeme zapísať vzorcom
  - 2 zložkové (bronz, slaná voda)
viaczložkové (vzduch, citrónový čaj)
  - delia sa na rovnorodé (homogénne= roztoky) a rôznorodé (heterogénne)
- podľa skupenstva: plynné (nestály objem, nestály tvar, plyny sú rozpínavé)
kvapalné (slabšie väzby, môžeme ich prelievať, stály objem, nestály tvar)
pevné (pevné väzby, stály objem, stály tvar)
 
Homogénne zmesi - zložené z malých častíc, jednotlivé zložky sa nedajú vidieť ani po mikroskopom, vo všetkých častiach majú rovnaké vlastnosti
  - častice sú menšie ako 10-9 /napr. vzduch, morská voda/
Heterogénne zmesi - jednotlivé zložky sa dajú pozorovaním rozlíšiť (okom, lupou, mikroskopom)
  - častice sú väčšie ako 10-7 /napr. pena, suspenzia/
Koloidné zmesi - častice sú aj nie sú viditeľné , ich veľkosť je od 10-9 do 10-7
/napr. dym, smog, vaječný bielok, emulzia/
 
Oddeľovanie zložiek zmesí:
1.Filtrácia- oddelenie pevnej nerozpustnej zložky od kvapalnej (alebo pevnej od plynnej)
- používa sa filtračná aparatúra (filtračný papier, sitko- cedenie  čaju, cestovín, vysávač)

2.Kryštalizácia= vyparovanie
  - oddeľovanie pevnej rozpustnej látky od kvapaliny
    - využitie schopnosti rozpúšťať sa v danom rozpúšťadle a schopnosti tvoriť
kryštály (prebieha na základe rozpustnosti)
 - napr. soľ, modrá skalica, med a džem na povrchu

  3.Destilácia- oddeľovanie kvapalnej látky od inej kvapalnej látky
- využívajú sa rozličné teploty varu jednotlivých zložiek
- používa sa destilačná aparatúra
- najskôr sa uvoľňujú pary s obsahom zložky s najmenšou teplotou varu
- napr. etanol zo zmesi vzniknutej alkoholickým kvasením cukrov
 
4.Sedimentácia= usadzovanie
  - oddelenie vzájomne nerozpustných zložiek s odlišnou hustotou
  - najprv sa usadia látky s väčšou hustotou a potom s menšou
  - napr. piesok a voda, olej a voda (dole voda, je hustejsia)
  - využíva sa aj pri vyšetrení krvi
 
5.Extrakcia= vylúhovanie
  - využíva sa rozdielna rozpustnosť látok v rôznych rozpúšťadlách
  - napr. varenie čaju, masť v benzíne sa rozpustí
 
6.Aromaterapia- z rastlín sa získavajú éterické oleje (dajú sa do vody a zohrievaním sa aróma
vylučuje do okolia)
   - napr. naparovanie
 
7.Chromatografia- zložky sa oddeľujú na základe rozličných vlastností
8.Ryžovanie- napr. zlata, premývanie
 
9.Sublimácia- oddelenie zložky, ktorá má schopnosť sublimovať (prechádzať pri zahrievaní  z pevného skupenstva do plynného
 
10.Elektroforéza- využíva sa rozdielna pohyblivosť elektricky nabitých častíc rozličných látok
  v elektrickom poli
  - používa sa napríklad v biochémii na oddeľovanie bielkovín
Sústavy látok:
-sústava- súbor všetkých látok v určitom vymedzenom priestore
- priestor, v ktorom prebiehajú chemické reakcie
- je ohraničená skutočnými (napr. sklo) alebo myslenými (napr. rovina) stenami
o  izolovaná sústava : jej steny zabraňujú výmene energie aj častíc s okolím
/napr. voda v termoske/
o  uzavretá sústava : jej steny neprepúšťajú častice, ale umožňujú výmenu energie s
  okolím  /napr. voda v zazátkovanej banke/
o  otvorená sústava : jej steny umožňujú výmenu častíc aj energie s okolím
/napr. voda v kadičke- môže dôjsť k výmene častíc medzi vodou a
vzduchom/
-sústavy môžeme deliť aj na :
o  homogénne : rovnorodé, majú v celom svojom objeme rovnaké vlastnosti, sú len v
  jedinej fáze /napr. zmes plynov/
o  heterogénne : rôznorodé, nemajú všade rovnaké vlastnosti, pozostávajú z niekoľkých
fáz oddelených fázovým rozhraním, v ktorom sa vlastnosti sústavy
výrazne menia
/napr. v sústave voda a vzduch 1.fáza-voda, 2.fáza-vzduch/
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6.8)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Delenie chémie Referát 146 slov 0
Slovenčina Čo je to chémia? Referát 81 slov 0
Slovenčina Maturitné otázky z chémie Maturita 2279 slov 4.8
0.011